Header Reklam
Header Reklam

Dünya Pompa Devi, 2030 Su Kaynakları Grubu’na (2030 WRG) Katıldı

21 Ocak 2016
Dünya Pompa Devi, 2030 Su Kaynakları Grubu’na (2030 WRG) Katıldı

Küresel su krizi gelecekte dünyanın en önemli sorunu olacak. Grundfos, bu önemli konuda uluslararası bir işbirliğinin içine girdi. 2030 Su Kaynakları Grubu (2030 WRG) Grundfos’un kendi kriterlerine uygunluğunu onaylayarak grubun yeni üyesi olarak kaydetti.

Özel-kamu-sivil toplum örgütleri işbirliği platformu olan 2030 WRG üyeleri arasında Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Pepsi Cola, Coca Cola, Nestle gibi şirketler yer alıyor. 2030 WRG’nin amacı gelişmekte olan ekonomilerde su konusundaki gerilimi, yalın, güvenilir diyaloglar ve reformlarla azaltmak ve çözümleri kolaylaştırmak. Söz konusu reformlar ve eylemlerin nihai hedefi 2030 yılına kadar su arzı ve talebi arasındaki boşluğu kapatmak.

2030 WRG Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Nestle Yönetim Kurulu Başkanı Peter Brabeck-Letmathe, Grundfos’un katılımı hakkında şunları söyledi: "Grundfos’u üyelerimiz arasında görmek bizleri heyecanlandırdı. Öncülük eden yeni teknolojileri ile küresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunabilirler. Özel sektörün su kullanım verimliliği artıran yeniliklerin ve iyi uygulamaların önemli bir kaynağıdır. Hükümet, sivil toplum ve diğer paydaşlar ile işbirliği içinde özel sektör, bilgi, tecrübe, öngörü ve su kaynakları yönetimi gibi toplanması güç bilgiler konusunda tamamlayıcı olacaktır”.

Su sürekli olarak dünyanın karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlardan biri olarak görülmektedir. İki yıl üst üste, Dünya Ekonomik Forumu, Küresel Riskler Raporu’nda, su krizini gelecek yıllarda bir numaralı küresel risk olarak tanımladı ve bu konu, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yoğun ilgi alanı oldu.

Grundfos’un Başkanı Mads Nipper de konuya ilişkin şunları söyledi: "2030 WRG bugünün dünyasında en önemli ve acil ele alınması gereken bir konu üzerinde çalışıyor ve diyalogdan değişimin hızlanmasına geçilmesinin tam zamanı.  Su, hayatta kalabilmenin, gıda üretiminin ve iş geliştirebilmenin temel taşıdır.  Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplum için de aynı derecede faydalı, daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Ayrıca su ve enerji verimli çözümler geliştirmek konusunda Grundfos, kendi toplam su tüketimini 2008 yılı seviyesine göre %50 azaltmayı hedeflemektedir.