Header Reklam
Header Reklam

Dünya Elektrik Sarfiyatında Payı Yüzde 20 Olan Pompalar, İklim Krizini Tetikliyor

06 Haziran 2023 Dergi: Haziran-2023
Dünya Elektrik Sarfiyatında Payı Yüzde 20 Olan Pompalar, İklim Krizini Tetikliyor

İklim değişikliği çağımızın en büyük sorunları arasında yer alıyor. Dünyanın dört bir yanındaki şehirler, iklim krizi ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla önlemler alıyor. İklim değişikliğini önlemek için alınan önlemler; yaşamlarımızı iyileştirip, çevreyi korurken ekonomik faydalar da sağlıyor. 

“Binalarda, endüstride ve altyapı uygulamalarında, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinde  ve atık su uygulamalarında kullanılan pompa sistemleri de iklim kriziyle mücadele kapsamında ele alınması gereken konular arasında yer alıyor” diyen Masdaf Genel Müdürü Vahdettin Yırtmaç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı açıklamada; iklim kriziyle mücadelede pompa sistemlerinin rolüne ve alınacak önlemler ile sağlanacak avantajlara dikkat çekti.

Şehirlerde en fazla enerjiyi pompalar tüketiyor 

Vahdettin Yırtmaç, şu açıklamaları yaptı: “Türkiye, Paris Anlaşması kapsamında emisyon artışını 2030 itibarıyla yüzde 41 azaltma taahhüdünde bulundu. Yüzde 41 emisyon azaltım hedefi 2030 yılına kadar yaklaşık 500 milyon ton sera gazı azaltımı anlamına geliyor. Bu kapsamda Türkiye’de birçok sektör enerji verimliliğini tüm süreçlerinin merkezine taşımış durumda. Pompa sektörü de bu sektörler arasında ilk sıralarda yer alıyor; çünkü dünyada sarf edilen elektriğin yüzde 20'si su temini sistemlerinde yani suyu pompalamak için tüketiliyor. Bu nedenle pompalar, bir şehirde en fazla enerji tüketen sistemler olarak değerlendiriliyor. 
Eski pompalar yüzde 20 daha fazla karbondioksit üretiyor. Araştırmalar, ideal verimlilik seviyesinin yüzde 20 altında çalışan eski ve yıpranmış bir pompanın, aynı hacimde su pompalamak için yüzde 40 daha fazla enerji tüketeceğini ve bu nedenle yüzde 20 daha fazla karbondioksit üreteceğini gösteriyor. 

Fabrikaların enerji tüketiminin yüzde 30’undan sorumlu

Pompa sektörünün önemli gündem maddeleri arasında yer alan enerji tasarrufu konusu, sanayinin de önem verdiği konular arasında yer alıyor. Çünkü endüstriyel tesislerde mekanik sistemlerin kalbi olarak kabul edilen pompalar, bir fabrikanın enerji tüketiminin ortalama yüzde 30’undan sorumlu tutuluyor. Sanayideki enerji kullanımında önemli bir paya sahip olan pompalar, doğru yönetilmediğinde hem işletmelere hem de ülke ekonomisine büyük bir külfet getiriyor.

“Dünyadaki pompaların yüzde 90’ı düşük verimlilikte çalışıyor”

Ancak ne yazık ki dünyadaki pompaların yüzde 90’ı düşük verimlilikte çalışıyor ve her yıl milyonlarca dolar enerji harcıyor. Milyonlarca dolar enerji ise milyonlarca ton karbon salınımı anlamına geliyor. Bu durumla mücadele etmek yani yıpranmış pompa sistemlerinin kullanım ömrü boyunca çevresel etkisini en aza indirmek için pompa değişimi öneriyoruz. 

Masdaf olarak, iklim krizi ile mücadele kapsamında Ar-Ge yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Geliştirmiş olduğumuz akıllı ve yüksek verimli pompa teknolojilerimiz ile iklim kriziyle mücadelede önemli rol oynuyoruz. Ayrıca endüstriyel tesislerdeki eski ve verimsiz pompalar için reel tüketim ölçümleri yaparak; sistemin yenilenmesi durumunda işletmenin sağlayacağı enerji tasarrufunu ve amortisman sürelerini rapor halinde sunuyoruz. Böylece işletmelerin enerji sarfiyatını düşürüp, hem işletme maliyetlerini hem de karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz.”