Header Reklam
Header Reklam

Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Kapsamında TÜBİTAK Çağrıları Açılıyor

28 Ağustos 2023 Dergi: Eylül-2023
Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Kapsamında TÜBİTAK Çağrıları Açılıyor

Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenecek. Bu amaçla 1801 kodlu Sanayi Ar-Ge Projeleri için Geri Ödemeli ve Hibe Destek Programı hayata geçirildi. 1801 programı ile TÜBİTAK hibe desteğe ilave olarak, geri ödemeli destek mekanizması da uygulanmaya başlanacak. 6 yıl sürecek olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından farklı türde çağrılar açılacak.

Yakın zamanda başvuru alınması planlanan iki çağrıya ilişkin bilgiler aşağıdadır: 1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı: Bu çağrı kapsamında firmaların yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik daha önce yapılan Ar-Ge çalışmaları ile elde edilmiş olan prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetleri desteklenecek. Söz konusu çalışmalar daha önce TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiş Ar-Ge projelerinin devamı niteliğinde olabilecek. KOSGEB ya da diğer ulusal ya da uluslararası fonlar ve firmaların öz kaynakları ile yürütmüş olduğu, henüz ticarileşmemiş Ar-Ge çalışmaları da çağrı kapsamındadır. Çağrıya KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşların başvuruları mümkün olup, ortaklı başvuru da yapılabilecek. THS 5-9 aralığını kapsayan prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri çalışmaları çağrı kapsamındadır. Destek süresi en fazla 24 ay, proje bütçesi üst limiti mikro/küçük ölçekli firmalar için 7.500.000 TL, orta ölçekli firmalar için 12.000 000 TL, büyük ölçekli firmalar için 22.500.000 TL’dir. Çağrı kapsamında sermaye şirketlerine en fazla %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacak. Geri ödenecek desteğin bir kısmı hibe desteğine dönüştürülebilecek. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacak.

1833 - SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı: Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında SAYEM konsorsiyum başvurularının alınacağı SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrısında destek süresi en fazla 36 ay, konsorsiyum bütçesi en fazla 300.000.000 TL olarak uygulanacak. Konsorsiyumların merkezde yönetim tecrübesine sahip Büyük veya Orta Ölçekli bir yürütücü kuruluş ile en az bir Ar-Ge/Tasarım Merkezi, bir KOBİ ve bir kurumdan (üniversiteler, araştırma merkez ve enstitüleri, araştırma altyapıları) oluşması gerekiyor. Geliştirilmesi hedeflenen ürün ya da ürün grubuna katkı sağlayacak çeşitli kurum ve kuruluşların da konsorsiyumda yer almasıyla, birlikte geliştirme odaklı geniş platform yapıları oluşturulması bekleniyor. Çağrı kapsamında kurumlara %100 hibe destek sağlanacak.  Sermaye şirketlerine ise en fazla %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacak. Geri ödenecek desteğin bir kısmı hibe desteğine dönüştürülebilecek. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacak.

Söz konusu çağrıların başvuru tarihi TÜBİTAK web sitesi üzerinden ayrıca duyurulacak.

Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile ilgili bilgi için tıklayınız.

https://tubitak.gov.tr/tr/icerik-dunya-bankasi-yesil-sanayi-projesi

Çağrılar hakkında detaylı bilgi almak başvuru adresleri:

1832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı için:  yesilsanayi.basvuru@tubitak.gov.tr

1833 - SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı için: sayem.basvuru@tubitak.gov.tr