Slider Altına

DOSİDER, İklimlendirme Sektörünün Temsilcileriyle Buluştu

01 Haziran 2018

DOSİDER, 30 Mayıs Çarşamba günü düzenlediği iftar yemeğinde iklimlendirme sektörünün temsilcileriyle buluştu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan DOSİDER Başkanı Ömer Cihad Vardan sektördeki önemli birkaç gelişmeyi katılımcılarla paylaştı. Vardan konuşmasında, “Hepinizin bildiği gibi, geçen yılın sonlarına doğru sektörümüzü de yakından ilgilendiren, ‘2017-2023 yılı Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’ yayımlandı. Ülkemizin cari açığını menfi yönde etkileyen enerji girdilerinin ve mevcut enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını öngören ve ilgili tüm yaklaşımları destekleyen bu plan dahilinde imalatçıdan, ithalatçıdan son kullanıcıya kadar tüm alanlarda topyekun bir bakış açısı gerektirdiği ortadadır. Bizler de DOSİDER mensupları olarak, doğalgazla çalışan cihazları üreten, imal eden, ithal eden, satışlarını gerçekleştiren firmalar olarak, bu alanda sorumluluk almış durumdayız. Bu çerçevede geçen günlerde hepimiz, bir yandan bahse konu bu Eylem Planına, diğer yandan enerji verimli cihazlarla ilgili Avrupa Birliği ülkelerinde çevrenin daha fazla korunması ve emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulamaya alınan kısa adı ERP olan ‘Energy Related Products’ direktiflerine uyum sağlamak yönünde çalışmalarımızı geliştirdik. Tüm sektör olarak bir yandan devletimizin ilgili birimlerinin ERP yönetmeliğinin yeni fazlarının ne zaman başlatacağını merakla beklerken, diğer yandan mevzuat düzenlemelerinde hataların oluşmaması ve olası eksikliklerin giderilmesi yönünde çaba sarf ettik” dedi.

Sonuçta, bilhassa doğalgazlı cihazlarda bahse konu yönetmeliğin hazırlandığını ve 21 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girdiğini belirten Vardan, “Bu yönetmelik gereği, artık Türkiye’de üretilen veya ülkemize ithal edilen 400 kW ısıtma gücüne kadar olan kombi ve kazanların, daha yüksek verimli, yoğuşma teknolojisine sahip olmaları zorunluluğu geldi. Özetle bu ErP yönetmeliği ile amaçlanan, tüketicilere daha yüksek verimli ve çevre dostu ısıtma ürün alternatifleri sunabilmektir. Buna göre de tüketiciler, satın almak istedikleri ısıtma cihazının veya cihaz kombinasyonunun enerji tüketim sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi olacaklardır. DOSİDER üyesi tüm firmalarımız da bu yeni yönetmeliğe uygun cihaz üretmeye veya ithal etmeye ve akabinde de piyasaya sunmaya başlamıştır. Bu noktada hatırlatmakta yarar görüyorum; Avrupa’nın en önemli ısıtma cihazları üretim merkezlerinden biri haline gelen ülkemizde üyelerimiz yeni teknolojiler ile yüksek verimli cihazlar üretmektedirler. Hatta bu kapsamda 9 üyemizin tesisleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescillenmiştir. Sadece kombiden örnek verecek olursak, ülkemizde bugün, yılda yaklaşık 2 Milyon adet kombi üretilmekte ve bunların yaklaşık yarısı Türkiye’de satılırken, diğer yarısı da ihraç edilmektedir. İhracat yapmakta olduğumuz ülkelerin çoğu da AB ülkeleridir. Dolayısıyla üretimlerimiz tamamen som teknolojik gereklere uygun olarak yapılmaktadır. Bizler ayrıca, bu adetlere ulaşmış bir sektörde yerlileştirme çalışmaları için de çaba sarf etmekteyiz. Bu bağlamda üretimde yerlilik payını artırmaya yönelik İTÜ ile birlikte hayata geçirdiğimiz Gaz Yakan Cihazlar Proje Merkezi’ni etkinleştirme çalışmalarımız da devam etmektedir” diye konuştu.

Bu yeni yönetmeliğin daha verimli ve çevreci cihaz kullanımını teşvik ederken, beraberinde birtakım sorumluluklar getirdiğini söyleyen Vardan, şunları söyledi: “Bizler, hepimiz, öncelikle ve özellikle uygulamalarda teknik ve idari bir aksama olmamasına özen göstermek durumundayız. Ayrıca bu yeni ürünlerin ilk yatırım maliyetlerinin konvansiyonel cihazlardan daha yüksek olması sebebiyle, farkın neden oluştuğu ve yeni teknolojili cihazların neler getireceği konusunda bilgilendirme yapmak zorundayız. Tabii ki, geçiş döneminde konvansiyonel cihazlarla, yenilerinin en azından belirli bir süre zarfında birlikte satılacağı gerçeğiyle, piyasada haksız rekabetin önüne geçmeliyiz. Bizler DOSİDER olarak bu dönemde bu çalışmalara ağırlık vereceğiz. Aynı zamanda, bazı dönüşüm kampanyaları ile konvansiyonel cihazların yeni yoğuşmalı cihazlarla değiştirilmesi yönünde de çaba sarf edeceğiz. Ayrıca başta İGDAŞ olmak üzere, GAZBİR bünyesindeki ilgili tüm gaz otoriterleriyle de birlikte çalışarak, yeni nesil cihazların kullanımını teşvik edeceğiz.”Video İçerik

Performansa Dayalı Deprem Tasarımı Yaklaşımı

Çeviri