Header Reklam

Doğuş Teknik, Yangın Damperinin 1200°C’de 240 dk Dayanımının EN 1366-2:2015 Standardına Uygunluğunu Belgelendirdi

04 Aralık 2020 Dergi: Aralık-2020

Yangın kaynaklı ölümlerin %90’ından fazlası zehirli gaz ve duman sonucunda oluşmaktadır. Bu sebepten yangın damperlerinin hem dayanımı hem de duman sızdırmazlığı önem taşımaktadır. Yangın kompartımanının bütünlüğünü korumak yangın damperinin asıl amacıdır. Yangın kompartımanından çıkan tüm dikey ve yatay havalandırma açıklıkları yangın damperi ile kapatılmalıdır. Yangının bu açıklıklardan ilerlemesini engellemek yangın damperinin görevidir. Damperinin klapesi duvara denk gelmelidir. Damperin tam duvar geçişine monte edilmesi ve etrafının yangına dayanıklı malzeme ile izole edilmesi gerekmektedir. Damperler duvar geçişine monte edilmelidir ve erişim kolaylığı açısından motor duvarın dış tarafında kalmalıdır. Bu damperler duvar kalınlığından daha uzun olduğu için tam olarak geçişe monte edilebilmektedir. Unutulmamalıdır ki damperin montajı en az sertifikasyonu kadar önem arz etmektedir. Yangın damperleri motorlu veya motorsuz olarak kullanılabilmektedir, ancak iki durumda da mutlaka damperde termik eleman bulunmalıdır. Damperin yangın anında kapanması hayati önem taşır. Yangın damperlerinin önemli olan başka bir özelliği klape çevresinin yangın anında şişip sızdırmazlığı sağlayan intumescent conta bulunmasıdır. Bu malzeme duman sızdırmasını engeller. Yangın damperleri normalde açık pozisyonda kullanılır. Damperlerin bakımları mutlaka yapılmalıdır. Eğer damperde bir sıkıntı var ise yangın anından önce fark edilmesi önem taşır. Motorlu damperlerin kendi içlerinde otomasyona açık kapalı bilgisi veren izleme anahtarları bulunmaktadır. Motorlu damperler otomasyon üzerinden konum bilgisi alınarak kolayca test edilebilir. Ancak motorsuz damperlerin izleme anahtarlı (limit switch’li) seçilmesi damperin otomasyondan izlenebilirliğini sağlayacaktır. Doğuş Teknik’in Avrupa normlarına göre EN-1366-2 test standardına uygun üretilen yangın damperleri, zone bütünlemesini 4 saat koruyabildiği (EI 240 ( ho, i g o) S @500 Pa) belgelendirilmiştir.

Bütünlük (E) : 240 dk
İzolasyon (I) : 240 dk
Sızdırmazlık : 240 dk