Header Reklam
Header Reklam

Doğru Yalıtım Uygulamaları, Ekonomiyi ve Çevreyi Olumlu Etkiliyor

10 Mayıs 2024
Doğru Yalıtım Uygulamaları, Ekonomiyi ve Çevreyi Olumlu Etkiliyor

Son yıllarda artan çevre bilinci ve enerji verimliliği ile ilgili endişeler, yapı sektöründe doğru yalıtımın önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Yapılan araştırmalar, doğru yalıtımın çevre üzerindeki olumlu etkilerini ve ekonomiye sağladığı katkıları ortaya koyuyor. Yalıtım sektörünün önde gelen temsilcilerinden ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, doğru uygulandığında yalıtımın çevresel ve ekonomik önemine dikkat çekiyor.

Doğru yalıtım uygulamaları, binaların ve endüstriyel tesislerin enerji ihtiyacını azaltarak doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Bu da sera gazı emisyonlarının azalmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. Doğru yalıtım ekonomi açısından da büyük önem taşıyor. Azalan enerji tüketimi, işletmeler ve ev sahipleri için önemli bir maliyet tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, doğru yalıtım uygulamalarıyla yapılan yatırımlar, işletmelerin rekabet gücünü artırıyor ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor.

Endüstri tesislerinin Türkiye'nin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturduğu bir dönemde, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğinin önemi giderek artıyor. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ve ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na geri dönmesi gibi küresel gelişmeler, enerji verimliliğinin dünya çapında daha fazla öncelik kazanmasını sağlıyor. Enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılması için temel adımlardan biri de doğru yalıtım yöntemleri ve malzemelerinin kullanılmasından geçiyor.

“Doğru bir yalıtımla 15 milyar dolarlık tasarruf sağlanabilir”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan: “Türkiye'nin 2023 yılında enerji ithalatında yaklaşık 70 milyar dolar harcadığı gerçeği, enerji verimliliğinin ekonomik ve çevresel açıdan ne denli kritik olduğunu ortaya koymaktadır. Doğru yalıtım uygulamalarıyla elde edilecek enerji verimliliği, ülkemizin yaklaşık 15 milyar dolara varan tasarruf potansiyeline işaret ediyor. Faaliyet gösterdiğimiz yalıtım sektörü, dünyanın öncelikli gündemlerinden birinin enerji olduğu bu dönemde kritik öneme sahip. Çünkü yalıtım hem her zaman savunduğumuz enerji verimliliği seferberliğinin hayata geçirilmesi hem de karbon ayak izinin azaltılması için atılacak adımların başında geliyor. Biz de bu yaklaşımla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Enerji Verimliliği, Sorumlu Üretim ve Tüketim, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı başlıklarına odaklanıyoruz. Yeşil Dünya hedefimiz ve sıfır karbon misyonumuz çerçevesinde kendimize hedefler de belirledik. Bu kapsamda ekolojik çeşitliliği korumaktan enerji tüketimini azaltmaya, geri dönüşümlü malzeme kullanmaktan paydaşlarımızı çevresel yönetim ve enerji verimliliği konularında bilgilendirmeye uzanan çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ham madde kaynağından başlayarak, ihtiyaç duyulan tüm üretim proseslerimizde doğanın ihtiyaç duyduğu özeni karşılamaya çalışıyor, karbon emisyonlarını atmosferden uzaklaştırmak için doğa bazlı çözümlere odaklanıyoruz. ODE Yalıtım olarak, iklim krizsiz bir gelecek için dünya standartlarında yüksek kaliteli yalıtım çözümlerimizle enerji tasarrufu sağlıyoruz” dedi.

Üretim süreçlerinde doğanın ihtiyaç duyduğu özeni karşılamaya odaklanırken, karbon emisyonlarını azaltmak için doğa dostu çözümleri benimsediklerini dile getiren Ozan Turan, “Sadece dünya standartlarında ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sektör temsilcileri, kamu ve akademiyle iş birlikleri yaparak çözüm odaklı adımlar atıyoruz. Enerjiyi verimli kullanmanın, ekonomiye katkı sağlamanın ve çevreyi korumanın temelini doğru yalıtımın oluşturduğuna inanıyoruz. Kurulduğumuz günden beri hem ülkemize hem de sektörümüze değer katma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda 1999 yılında ‘Binalarda ve Tesisatta Isı Yalıtımı’ ve 2011 yılında ‘Isı Yalıtımı’ kitaplarını yayınlayarak sektöre değer katma yolunda önemli bir adım atmıştık. 2021 yılında tamamen yenilediğimiz ‘Uygulamalı ve Örnekli Isı Yalıtımı’ kitabıyla bu vizyonu bir adım ileriye taşıdık. 2024 yılında ise binaların depreme karşı dayanıklılığında su yalıtımının öneminin farkındalığı için İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nil Türkeri’nin rehberliğinde, Y. Mimar Canan Baş ve Y. Mimar Sühan Artuğ’un katkılarıyla dördüncü akademik referans kitabımız ‘Binalarda Su Yalıtımı’nı hazırladık ve kamuoyu ile buluşturduk. Önümüzdeki süreçte de ısı ve su yalıtımının enerji verimliliğine sağladığı katkıları toplumla paylaşarak, bu önemli verimlilik hareketine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.