Header Reklam

Doğalgaza Dönüşüm Konusunda Kamuoyuna Önemli Açıklama

05 Haziran 1993 Dergi: Haziran-1993
Doğalgaza Dönüşüm Konusunda Kamuoyuna Önemli Açıklama

Doğalgazlı hayata geçerken merkezi ısılına sistemlerinin dönüşümünde bazı maksatlı iddialar, kullanıcı adaylarında tereddütlere yol açmaktadır. Birçok apartman yöneticisi ve sakini, derneğimize ve ilgili kuruluşlara başvurarak "döküm gövdeli kazanların, çelik gövdeli kazanlarla mukayesesini" islemekledir. TSE tarafından her türlü kazan ve basınçlı kapların denetimi konusunda yetkilendirilmiş olan Derneğimiz, uzmanlığı alanına giren bu konuyla ilgili gerçekleri değerli kamuoyunun bilgilerine sunmayı görev saymaktadır.

-  19.01.1992 tarihinden itibaren TS 497 no'lu TSE standardı, kazanlarda mecburi standart olarak kabul edilmiştir. Kullanılacak tüm kazanlarda TS 497'ye Uygunluk Belgesi aranmalıdır.

-  Doğalgaz kullanımında sadece döküm gövdeli kazanların iyi netice verebileceği iddiası yanlış ve yanıltıcıdır.

-  Eşit işletme şartlarında çalışan, aynı termik verime sahip (örneğin % 90) kazanlarda ister çelik olsun, ister döküm olsun "yakıl sarfiyatı yönünden hiçbir fark yoktur".

-  Kazanın ısı verimi ve yakıt sarfiyatı döküm veya çelik oluşuna değil, tamamen dizaynına bağlı bir husustur. Çelik olsun, döküm olsun, uygun dizayn edilmiş kazanlarda %92'ye kadar verim alınmakladır.

-  Su buharının kazanda "paslanmaya" neden olabileceği yolundaki iddialar yanlıştır. Kaldı ki her kazanda, daima su vardır. Ayrıca doğalgazda kükürt ve diğer hiçbir agresif madde bulunmadığından döküm kazanlarda da , çelik kazanlarda olduğu gibi su yüzünden çürüme sözkonusu olamaz.

-  3 Atü'den yüksek basınçlarda (örneğin 10 katlan fazla apartmanlarda ve tüm sınai uygulamalarda) basınca daha dayanıklı olduğu için çelik kazan kullanılması gerekmektedir.

-  Çelk kazanların dar girişli kazan dairelerine girmediği yolundaki görüşler asılsızdır. Çelik kazanlarda aynen döküm kazanlar gibi, dar girişli kazan dairelerine parçalı olarak sokularak, yerinde monte edilmektedir.

-  1989'dan bu yana merkezi sistem ısınma için 8 bini aşkın çelik doğalgaz kazanı kurulmuş ve hepsi de problemsiz, güvenle kullanılmaktadır.

-  Konu çerçevesinde Çevre Bakanlığının 2 Mart 1992 tarih ve HYD sayılı yazısında aynen şöyle belirtilmiştir : "Doğalgaz için uygun tip olarak belirtilen döküm kazanların sözkonusu yakıl için slandardlarına uygun dizayn ve imal edilip, işletilen çelik kazanlara göre üstünlüğünden sözetmek mümkün değildir. Diğer taraftan çelik kazanların imali konusunda yeterli potansiyel ülkemizde mevcut olup bu gün için döküm kazanları ithal yoluyla temin edilmektedir. "

Daha ayrıntılı bilgi için derneğimizin 258 52 38 ve 258 90 42 nolu telefonlarına başvurabilirsiniz.

Saygılarımızla.


Etiketler


Slider Altına