Header

Doğa & Termo Fuarı Yapıldı

05 Haziran 1993 Dergi: Haziran-1993

FS Fuarcılık tarafından bu yıl 6. düzenlenen Doğa & Termo'93 Fuarı, 26 - 29 Mayıs tarihleri arasında FM Fuar Merkezi Mecidiyeköy'de yapıldı. Yerli ve yabancı 36 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuarın açılışını İGDAŞ Genel Müdürü Sn. Turgay Baylav yaptı. Fuarda birinci gün İGDAŞ Doğalgaz Paneli gerçekleştirildi. Şebeke Müdürü Hüseyin Altun, uzman Ali Çatal Ahmetoğlu, Kim. Müh. Mehmet Tuna, Proje Kontrol Müdürü Münevver Yeşil, Proje Kontrol Şefi Sertaç Demirkol, Proje Kontrol Şefi Zeynep Arslan konuşmacı olarak panelde yeraldılar.
Birinci günün akşamı Termodinamik Dergisi, İSKİD ve MMO İstanbul Şubesi ortaklaşa olarak "Türkiye Klima Sektörünün Dünü Bugünü Yarını" konulu paneli gerçekleştirdiler. Genel Yayın Yönetmenimiz Dr. Müh.Sedat Özkol'un yönettiği panele konuşmacı olarak, Teba Şirketler Grubun'dan Kim. Müh. Mustafa Baygan, Alarko Şirketler Grubundan Mak. Yük.Müh. İsmet Gencer, Cenk A.Ş.'den Mak.Yük. Müh. Ersan Bakanay. MMO İst.Şubesi'nden Mak. Müh. Mustafa Erhan ve TÜBİTAK'tan Mak. Yük. Müh. İbrahim Dinçer katıldılar.
Klima sektörünün ülkemizdeki gelişimi ve geleceği üzerine objektif değerlendirmelerin yapıldığı panel, özellikle sektörün açılımlarına ve parlak geleceğine işaret etti. Konuşmacılar üretici firmaların yapıcı işbirliğinin gerekliliği üzerinde durdular. İlgili ve nitelikli izleyicilerin ikinci bölümde konuşmacılara yönelttikleri sorularla panel sona erdi.
Doga&Termo'93 Fuan'nda ikinci gün Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği tarafından düzenlenen sempozyum ve panel gerçekleşti. Birinci olurumdan önce KBKSB Dernek Başkanı Sabahattin Sunguroğlu açış konuşmasını yaptı. Oturuma Prof. Dr. Doğan Özgür başkanlık elti. "Doğalların Taşınması, Dağıtımı ve Depolanması" konusunda Prof. Dr. Neşet Kadırgan (YTÜ), "Doğalgaz Yakan Karanlarda Yoğuşma Problemleri" konusunda Prof. Dr. Nihat Tekin (YTÜ), "Doğalgazda Kazan-Baca " konusunda Elba A.Ş.'den Mak. Yük. Müh.Güralp Basın birer bildiri sundular.
İkinci oturum Prof. Dr. Ahmet Topuz başkanlığında gerçekleşti. "Yanma ve Yakma" konusunda Prof.Dr. Ahmet Arısoy (İTÜ) ve Mak.Yük. Müh. Erhan Baki (İTÜ)."Endüstri Fırınlan" konusunda Prof.Dr. M. Ali Tophaş (YTÜ) "Hava Kirliliği ve Önlenmesi" konusunda Prof. Dr. Ferruh Ertürk (YTÜ). "Türk Linyitlerinin İyileştirilmesi Yöntemleri ve Önemi" konusunda Doç. Dr. Sadriye Küçük bayrak (İTÜ) ve Yük. Müh. Serdar Yaman birer bildiri sundular. Üçüncü oturum. Prof. Dr. Seyfettin Saraçoğlu'nun başkanlığında gerçekleşti. "Yenilenebilir Enerji Kaynaklan" konusunda Dr. Ülker Beker (İTÜ). Dr. Ayşegül Ersoy (İTÜ), Doç. Dr. Sadriye Küçükbayrak (İTÜ), "Güneş Enerjisi" konusunda Doç. Dr. Korhan Binark (İTÜ), "Enerji Depolama Sistemleri" konusunda Dr. Ayşegül Ersoy (İTÜ), Dr. Ülker Beker (İTÜ), Doç. Dr. Sadriye Küçükbayrak (İTÜ) tarafından birer bildiri sunuldu. Fuarda son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Doğan Özgür'ün yönettiği "Doğalgaz Dönüşümlerinde Kazan Seçimi" konulu panel yapddı. Doğa & Termo'93 Fuarı'nın değerlendirmesini yapabilmek açısından FS Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsamettin Ünsal, kendisine yönelttiğimiz sorulara şu yanıtlan verdi:

TERMODİNAMİK : Doğa&Termo'93 Fuarı'nı gerçekleştirdiniz. Fuar nasıl gelişti ve nasıl geçti?

ÜNSAL : Doga&Termo'93  daha geniş anlatımıyla Uluslararası Doğalgaz ve İklimlendirme Fuarı beş yıllık bir çalışmanın ürünüydü. FS Fuarcılık A.Ş. 1987 yılında kurulduktan hemen sonra iklimlendirme alanında TERMO'88 Fuarı'nı ve DOĞA'89 Fuarı'nı düzenlemiştir. Bu iki fuarın aslında aynı alana seslenmesi dolayısıyla 1991 yılından bu yana DOGA&TERMO adıyla yinelenmektedir. 1993 yılında yinelenen DOĞA&TERMO Fuarı öncekilere oranla gerek yabancı katılımcılar ve gerekse fuarın düzenlenişi açısından daha başarılı geçmiştir. Ancak zamanlama bakımından kurban bayramına çok yakın bir tarihle yapılışı açısından da bazı olumsuzluklar taşımıştır.
 

TERMODİNAMİK : Bize sirkeliniz ve şirketinizin fuarcılık anlayışı hakkında bilgi verir misiniz?

ÜNSAL : FS Fuarcılık A.Ş. altıncı yılını tamamlamış 200 milyon TL ödenmiş sermayesi olan bir Anonim şirkettir. Şirketin ana uğraşı alanı fuarcılıktır ve yılda 6-7 uluslararası uzmanlık fuarı düzenlemektedir. FS Fuarcılık A.Ş. fuarcılığı bir ticari iletişim ortamı yaratma işi olarak algılamakta ve bunu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Ulaşım ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucu alabildiğine küçülen dünyamızda pazar da aynı oranda genişlemiştir. İşadamlarının bu büyük pazarda kendilerini hedef kitlesine sunabilmesi ya da kullanıcının aradığı ürüne ulaşabilmesi açısından Fuarların önemi her geçen gün artmakladır. FS Fuarcılık A.Ş. uzmanlık fuarlarını, özellikle ilgili meslek kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ve de konferans-seminer gibi bilgi değişimi ortamları yaratarak gerçekleştirmektedir. Bu bakımdan Fuarlarımız tamı anlamıyla ilgili uzmanlık dalında birer bilgi değişim ortamı olmaktadır.

TERMODİNAMİK : Fuarlarınızın istenen amaca ulaşması açısından katılımcılardan beklentileriniz nelerdir?

ÜNSAL : Fuarlar sadece düzenleyicilerin değil, katılımcıların, ziyaretçilerin daha doğrusu tüm sektörün ortak ürünüdür. Bu bakımdan fuarı düzenleyenlerin görevi genel duyuruları yapmak,
programlan hazırlamak ve ilgili kuruluşları biraraya getirmektir. Bu düzenlemede katılımcıların da kendi hedef kitlelerine ulaşmaları bakımından fuara bayilerini, potansiyel alıcılarını ve ilgileri davet etmeleri ve çekmeleri gerekir. Uluslararası alandaki büyük fuarların hemen tamamında kısa süreli olan bu fuarlar ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin özel olarak getirilerek ağırlandıkları, değişik nitelikte promosyon malzemelerinin dağıtıldığı yerlerdir. Katılımcıların kendilerini ve dolayısıyla fuarı ziyareti konusunda özel çaba göstermeleri beklentilerimiz arasındadır.

TERMODİNAMİK : Doğa&Termo 1994 yılında ne zaman gerçekleşecek ve ne gibi yenilikler içerecektir?

ÜNSAL : Doğa&Termo'94 11-14 Mayıs 1994'le yapılacaktır. Bu tarih 1993'ün bayram vurgununu unutturacak nitelikledir. Doga&Termo'94 daha çok yabancının katılacağı, özellikle soğutma ve havalandırma alanında özel bölümlerin yer alacağı bir fuar olacaktır. Bu fuarın konferans programı 1993 sonundan önce belirlenecek ve ilan edilecektir. Bu uluslararası etkinliğin büyük ilgi göreceğini umuyoruz. Doğa&Termo'94 aynı zamanda Karadeniz Ekonomik İşbirliği Üyesi ülkelerle Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin büyük ilgisine sunulacaktır.


Etiketler