Header Reklam

Demokrat Makina Mühendisleri MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Adaylıklarını Açıkladı

13 Ocak 2020 Dergi: Ocak-2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden Demokrat Makina Mühendisleri, 34. Dönem Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. 9 Ocak 2020 Perşembe günü Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapılan basın toplantısında, Demokrat Makina Mühendisleri adına İbrahim M. Tataroğlu konuştu. 2020-2022 dönemine dair çalışma planlamalarından bahseden Tataroğlu, temel hedeflerini; “Üyelerin yönetimimizin bileşeni haline getirilmesi ve karar süreçlerine etkin katılım sağlanması, üyelerimizin oda ve meslektaşlarıyla kurduğu ilişkinin geliştirilmesi, mesleki gelişimde etkin rol ve meslektaş niteliğinin artırılması, meslektaş dayanışması ile ücretli ve işsiz üyelerle dayanışma, sanayileşme ve kent mücadelesinde etkin rol” maddeleriyle açıkladı. Tataroğlu, konuşmasında yerli üretimin ülke ekonomisindeki payının önemini vurgulayarak, “İstanbul’da yaşayan 16 milyon yurttaşın konforu ve güvenliği için 30 bin üyemizle biz varız. İstanbul’un ülkemiz ekonomisi ve sanayisindeki yerini biliyoruz ve üyelerimizin ürettiklerinin ülkemizin geleceğini değiştireceğine inanıyoruz. Yerli üretimin ülke ekonomisindeki payını artırmak ancak nitelikli, yurtsever ve inançlı mühendislik faaliyetiyle mümkün olur. Ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerine ve mühendislik start-up’larına gerekli önemin verilmesi için mücadele edeceğiz. Sanayileşen, kalkınan ve hakça bölüşen Türkiye mücadelesinde meslek odamızın yeri çok önemli. 50 yıldır, yarım asırdır asla diz çökmeyen ve teslim olmayan Demokrat Geleneğin devamıyız. 50 yıldır tüm zorluklara rağmen büyüyen ve gelişen örgütlülüğümüzle ülkemiz için sorumluluk alıyoruz” dedi.

Demokrat Makina Mühendisleri MMO İstanbul Şubesi 34. Dönem Yönetim Kurulu Adayları

Asıl Adaylar    
1- İbrahim M. Tataroğlu    
2- Ali Haydar Karaçam    
3- Ahmet Akçakaya    
4- Aydan Adanır    
5- Seyfettin Avcı    
6- Elif Soyvural    
7- Tuncay Korkmaz    

Yedek Adaylar
1- Ezgi Kılıç
2- Uğur Ayken
3- Bülent Öntaş
4- İbrahim Zafer
5- Özgür Selçuk
6- Şeref Parlak
7- Yunus Küçükkelepçe

Basın toplantısında Demokrat Makina Mühendisleri adına okunan açıklama metni şöyle:

“Sevgili Basın Emekçileri, Sayın TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi, TMMOB YK Üyemiz, Şubemizin bugüne kadar çeşitli dönemlerde başkanlığını yapmış sevgili başkanlarımız, temsil etmekten her zaman büyük bir onur duyduğum sevgili meslektaşlarım, 50 yıllık demokrat geleneğe omuz verenler hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.

Dünya Değişiyor, Mesleğimiz Dönüşüyor, Oda Ne Yapıyor?
Örgütlü bir mühendis topluluğu şehrimizi, ülkemizi ve dünyamızın geleceğini değiştirebilir mi? Makina mühendislerinin bu değişimde rolü ne olur? Dünyamız değişiyor ve mesleğimiz dönüşüyor. Avrupa’da adına Endüstri 4.0, Amerika’da endüstriyel nesnelerin interneti, Japonya’da toplum 5.0, Çin’de ‘Made in China 2025’, Hindistan’da ‘Digital India’ olarak adlandırılan dönüşüm süreçleri ne yazık ki ülke politikalarımızda hakettiği önemi görememiş durumda. Üretimin biçim ve yer değiştirmesi, kitlesel üretim ve tüketim ile kendini var eden kapitalizm açısından da bir kriz doğuruyor. Üretimde robotlaşma her geçen gün artıyor 2019 verilerine göre dünyada 10 bin çalışan başına ortalama 99 robot üretimde yerini aldı. 2022 yılının sonunda tüm dünyada 4 milyona çok yakın sayıda robot üretimde aktif olarak çalışıyor olacak. Bu oran Avrupa’da 114, Türkiye’de ise henüz 85 robot seviyesinde. Yerli Otomobil meselesi de bu bağlamda ele alınmalı, aracın prototipini yapmak, teknolojisini satın almak gibi popüler konulardan çok bu aracın nerede ve nasıl imal edileceği ve hangi pazarlarda satılacağına odaklanmak daha gerçekçi. Aracın kendisini yapmanın ve aracı imal edecek robotu üretmenin ülkemize çok daha fazla fayda sağlayacağı es geçilmemeli. Dünyamız değişiyor ve buna bağlı olarak da meleke alanlarımızdaki değişimlerden meslektaşlarımız ve halk en yoğun şekilde etkileniyor. MMO olarak bu değişim ve dönüşümün parçası olmak, bu değişimi meslektaşlarımız, halkımız ve ülkemiz lehine değiştirmek için sorumluluk almaya hazırız. Son 4 yılda önce kendimizden başlayarak meslek odamızın bütün bürokratik süreçlerini dijitale taşıdık. 65 yıllık kamu kurumu niteliğinde bir meslek odasının geleneklerini de koruyarak bu değişimi gerçekleştirmiş olmasını önemsiyorum. Bu değişimin araçlarını ve sonuçlarını kısaca ifade etmek istiyorum. Her şey bir aplikasyonla başladı dersem yanlış olmayacaktır, üyelerimize daha etkin bir şekilde ulaşmak ve üyelerin odayla kurdukları ilişkiyi güçlendirmek için başlattığımız mobil uygulama 9 binden fazla üyemiz tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Önümüzdeki dönem uygulamayı yapay zeka ve makina öğrenmesi teknolojileri ile geliştirerek üyelerimize meslek hayatlarında kolaylıklar da sağlayacak araçlar geliştireceğiz. Tüm bürokratik süreçleri dijitalleştirirken üyelerimizle daha sıkı iletişim kurmak için çok daha fazla zamanımız olacak. 

Temsilciliklerde Dönüşüm

SMM Proje Kontrolü
Meslektaşlarımızın olduğu her yerde olabilmek ve meslektaşlarımızla birlikte üretme, birlikte yönetme anlayışımızın kurumsal bir karşılığı olan temsilciliklerimiz en önemli gündemlerimizden biri. Deyim yerindeyse şubemizin tüm faaliyetleri temsilciliklerimiz üzerinden yapılıyor ve tüm temsil buradan doğru emek eksenli bir şekilde başlıyor. Temsilcilik çalışmalarımızı uzun bir süre analiz ettikten sonra elde ettiğimiz bulgular ve raporların ışığında faaliyetlerimizi değiştirmenin ve geliştirmenin önemini anladık. Çalışma arkadaşlarımızın yüzde 70’ten fazla zamanını alan SMM Proje Kontrolü işini dijitalleştirdik, 16 çalışma arkadaşımız tarafından yapılan bu kontrolör artık dijital ortamda yapılıyor, üyelerimiz proje çıktılarını alıp Oda onayı için zaman ve para kaybına uğramadan projesini belediyeye götürüyor. Gelecek dönem için hedefimiz belediyeler ile bu sistemi entegre etmek ve proje çıktısını ortadan kaldırarak hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde proje onay kısmının yapılmasını sağlamak.

Makina Fabrika
Üyelerimizin İstanbul’da çalışma şartlarını da düşündüğümüzde Temsilciliklerimizin üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeninden tasarlanması önemli bir ihtiyaç. Şişli makina fabrika örneğinde olduğu gibi meslek odamızı meslektaşlarımızın hayatında önemli bir yer haline getirmek istiyoruz. Üyelerimiz için İstanbul şartlarında ideal bir çalışma ortamı sunduğumuz bu kolektif mekanların çoğalması ve tüm temsilciliklerin birer ‘Fabrika’ya dönüşmesini sağlayacağız.

Mühendislik Eğitiminde Dönüşüm

Eğitim Merkezleri
Mühendislik teknolojinin geliştirilmesi ve uygulanmasına dayanan bir meslek dalı, konuşmamın başında bahsetmiş olduğum dünyanın dönüşümü sürecinde meslektaşlarımızın emeği var. Bunu sağlayan en önemli unsur ise mühendis eğitimi ve dolayısıyla mühendis niteliği. Ülkemizde yıllardır uygulanan eğitim politikalarının bir sonucu olarak mühendislik ara teknik elemanlaştırılan bir pozisyonda. Ülkemizdeki ara teknik eleman ihtiyacının farkındayız ancak meslektaşlarımızın ara teknik elemanlaştırılmasına müsaade edemeyiz.  
Her köşebaşında kurulu bir üniversite ve her üniversitede mutlak bir mühendislik fakültesi anlayışının geldiği son noktayı Oda olarak yaşıyoruz. Yıllardır sürdüregeldiğimiz meslek içi eğitim faaliyetlerimizin önemi çok daha fazla arttı. Amacımız üniversitelerin eksikliklerini kapatmak tabii ki değil ancak gelinen noktada meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerini en üst düzeye taşımak için mücadele ediyoruz. Temsilciliklerimizi eğitim merkezlerine dönüştürdük, Tuzla Uygulamalı Eğitim Merkezimiz aynı zamanda ülkemizin ihtiyacı olan Ara Teknik Eleman Yetiştirme ve Belgelendirme Merkezi, Kadıköy Anadolu Yakası Eğitim Merkezimiz yılda 2 binden fazla üyemizin eğitim aldığı önemli bir merkez, Bakırköy Avrupa Yakası Eğitim Merkezimiz ise yılda 1800 meslektaşımızın eğitim aldığı bir noktaya ulaştı.
Dünyadaki mühendislik eğitimini ve meslek kuruluşlarını inceldiğimizde dikey uzmanlaşmanın tüm dünyadan önemli olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde içeriğini tamamladığımız 17 sertifika programını 2020 yılında uygulamalı hale getirerek üyelerimize sunacağız. Mühendislik eğitimi için en gelişmiş teknolojileri kullanırken eğitim ve öğretimin geleceğini de gören bir noktada olacağız.
MMO Öğrenme Platformunu hayata geçirmek, yeni nesil öğrenme metodu ile meslektaş niteliğini geleceğe taşımak için önemli hedeflerimiz var. Odamız meslektaşlarımızın kişisel, mesleğimizin evrensel birikimleri üzerinden faaliyetlerini yürütüyor. Meslektaşlarımızın mesleki bilgilerini ve tecrübelerini üyelerimize aktaracak olan MMO Öğrenme Platformunu çalışan dönemimiz içinde etkin bir araç haline getireceğiz.
 
Üye Deneyiminde Dönüşüm

Makina 120 Dakika Gelişim ve Tanışma Atölyeleri
Temsilciklerimizin dönüşümünde önemli ayaklardan biri de 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Makina 120 Dakika Atölyelerimiz. Üyelerimizin mesleki sorunlarını ve çözümlerini birlikte konuştuğu, meslektaşlarıyla ilişkilerini geliştirdiği bir platform olarak hayata geçen bu çalışmada 6 ay gibi kısa bir sürede 1200’den fazla meslektaşımız atölyelerin katılımcısı oldu. Atölyelerden en büyük beklentimiz kendi içinde devinimsel olarak katılımcıların gelecek etkinlikleri tasarladığı ve mühendislik problemlerini ortaya koyduğu bir düzlemde gerçekleşmesi olacaktır. Üyelerimizin oda ve meslektaşlarıyla kurduğu ilişkide köprü görevi üstlenerek bir araya getireceğiz. Meslektaş dayanışması ile meslek hayatında karşılaştığımız problemlerin üstesinden geleceğiz.

Anahtar Üye Temsilciliği
Konuşmamda buraya kadar bahsetmiş olduğum dijitalleşme çalışmalarının en önemli sonuçlarından birine değinmek istiyorum. Üyelerimizin odayla kurdukları ilişkiyi geliştirerek üyelerimizi odak alan ve Yönetim Kurulunun bileşeni haline getirecek Anahtar Üye Temsilciliği çalışması ile İstanbul’da yaşayan 30 bin üyemize ulaşmak istiyoruz. Üyelerimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda odamızı değiştirme gücünü meslektaşlarımıza taşıyacağız. Bugüne kadar sürdürmüş olduğumuz, katılımcı, demokrat ve şeffaf yönetim anlayışımızı daha da yukarı taşımak için Anahtar Üye Temsilciliği çalışmasını önümüzdeki en önemli gündem olarak tutacağız.

Kurumsal İletişimde Dönüşüm

Makina Bülten
Bültenimizin aylık periyotlarda basılması çok önemli bir aşamaydı, akabinde içerik yönetimini, üyelerimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yaptık. Aylık olarak düzenli periyotlarda yayımlanan Makina Bülten’in dijital bir platforma dönüşmesi ve yaşayan bir yayın olması için çalışmalar yapacağız. Dijital ve basılı arasında kıymetli bir bağ kurmak önemli bir hedef olarak önümüzde olacak.

Makina TV
Son dönemde hayata geçirdiğimiz Makina TV platformumuz dijital alandaki yayıncılık faaliyeti açısından önemli bir deneyim biriktirmemize olanak sağladı. Eğitim faaliyetlerimizin ve bilimsel raporlarımızın etkin bir şekilde duyurulması ve MMO Öğrenme Merkezi’nin en önemli araçlarından biri olacak bu faaliyetimiz, üyelerin mesleki birikimlerini toplumla buluşturan önemli bir araç olacak. Komisyonlarımızın ürettiği bilimsel bilgiler ve sektör dernekleri ile ortaklaşa yapacağımız faaliyetlerle Makina TV’yi meslek alanımızın etkili bir aracı haline getireceğiz. Değerli meslektaşlarım, sevgili basın emekçileri, Odamızın, meslektaşlarımızın ve ülkemizin bu dönüşüme öncülük edecek kurumlara ihtiyacı var. Demokrat Makina Mühendisleri olarak bizler bu dönüşüme önderlik etmek, mesleğimize, ülkemize ve halkımıza sahip çıkmak için bir adım öne çıkıyoruz ve sorumluluk alıyoruz. 2020-2022 çalışma döneminde konuşmamda da bahsettiğim araçlarla 5 temel hedef için yürüyeceğiz. 
1. Üyelerin yönetimin bileşeni haline getirilmesi ve karar süreçlerine etkin katılım sağlanması
2. Üyelerimizin oda ve meslektaşlarıyla kurduğu ilişkinin Geliştirilmesi 
3. Mesleki gelişimde etkin rol ve meslektaş niteliğinin artırılması
4. Meslektaş dayanışması ile ücretli ve işsiz üyelerle dayanışma
5. Sanayileşme ve kent mücadelesinde etkin rol
İstanbul’da yaşayan 16 milyon yurttaşın konforu ve güvenliği için 30 bin üyemizle biz varız! İstanbul’un ülkemiz ekonomisi ve sanayisindeki yerini biliyoruz ve üyelerimizin ürettiklerinin ülkemizin geleceğini değiştireceğine inanıyoruz. Yerli üretimin ülke ekonomisindeki payını artırmak ancak nitelikli, yurtsever ve inançlı mühendislik faaliyetiyle mümkün olur. Ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerine ve mühendislik start-up’larına gerekli önemin verilmesi için mücadele edeceğiz. Sanayileşen, kalkınan ve hakça bölüşen Türkiye mücadelesinde mesleki demokratik kitle örgütü olan odamızın yeri çok önemli. 50 yıldır, yarım asırdır asla diz çökmeyen ve teslim olmayan Demokrat Mühendisler geleneğinin devamcısıyız. 50 yıldır tüm zor şartlara rağmen büyüyen ve gelişen örgütlülüğümüzle ülkemiz için sorumluluk alıyoruz.”