Header Reklam

DemirDöküm'ün “Kişisel Gelişim Asistanı” En İyi Uygulamalar Arasında Yerini Aldı

19 Ağustos 2016 Dergi: Ağustos-2016
DemirDöküm'ün “Kişisel Gelişim Asistanı” En İyi Uygulamalar Arasında Yerini Aldı

“Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri” toplantısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başarılı Ar-Ge uygulamalarının paylaşılması, ar-ge merkezleri arasında işbirliği ile kurumsal kapasitelerinin artırılması ve yönetimsel yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla Antalya’da düzenlendi. Toplantıda Türkiye'de sanayinin küresel rekabet gücünü artıracak, teknolojik ve dijital dönüşümü sağlayacak olan Ar-Ge merkezlerinde örnek teşkil eden uygulamalar tanıtıldı. Kamu-Sanayi-Üniversite işbirliği, Ar-Ge yönetimi, girişimcilik, proje yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere 5 önemli başlık altında Türkiye'de örnek teşkil eden 21 başarılı uygulama katılımcılarla paylaşıldı. Organizasyonda yenilikçilik konusunda DemirDöküm’ün Ar-Ge yöneticileri Hamit Emre Akdaş ve Dr. Emine Cerit, ‘Kişisel Gelişim Asistanı Uygulaması’nın sunumunu gerçekleştirdi. Ar-Ge merkezi “Süreç Geliştirme” çalışmaları kapsamında DemirDöküm İleri Ürün Kalite Planlama Yöneticisi Hamit Emre Akdaş tarafından geliştirilen Kişisel Gelişim Asistanı Uygulaması, Ar-Ge personelinin hangi teknik eğitimlerin, hangi düzeyde alınması gerektiği, çalışanların yetkinlik derecelerinin izlenmesi ve geliştirilmesinin bir matris aracılığı ile takip edilmesini sağlıyor. Türkiye’deki 248 Ar-Ge merkezi arasından “Girişimcilik” alanında en iyi 4 çalışma arasında yer alan ve sektöründe tek olan Kişisel Gelişim Asistanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu tarafından “Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Kitabı”nda yer almaya layık görüldü.