Header Reklam

Daikin Çevre Raporu 2020 Yayınlandı

11 Mart 2021 Dergi: Nisan-2021
Daikin Çevre Raporu 2020 Yayınlandı

İklimlendirme sektörünün öncü ve yenilikçi şirketi Daikin, her yıl düzenli olarak hazırladığı “Çevre Raporu”nu yayınladı. Daikin 2050 yılında sıfır emisyon hedefine odaklandı. Daikin'in sürdürülebilir büyümesinin sağlanmasının arkasında yatan temel felsefeyi ve gelecek planlarını içeren Çevre Raporu 2020’de 2050 yılında sıfır emisyon hedefine de vurgu yapıldı. Rapor, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, 2050 çevre vizyonu, işletmelerin tüm değer zincirinde toplum üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, araştırma ve geliştirme, Daikin soğutucu akışkan politikası, üretim, satın alma, tedarik ve lojistik, Daikin’in sürdürülebilir şehirlere katkısı, satış sonrası hizmet, geri kazanım ve yeniden kullanım, Daikin’in diğer eylemleri ve başarıları başlıkları altında Daikin’in çevre politikalarına ve eylemlerine de açıklık getiriyor.  

Çevreci buluşları ve yaklaşımıyla sektörün standartlarını belirleyen Daikin, 2020 Çevre Raporu’nu yayınladı. Çevre Vizyonu 2050 temasına vurgu yapılan raporda işletmelerin tüm değer zincirinde toplum üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, ürünlerle 2050 ‘çevre vizyonu’na katkı gibi konular hakkında gelişmeler yer alıyor. Her geçen gün büyüyen küresel çevre sorunlarının uzun vadede çözümüne katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan Çevre Vizyonu 2050, ‘Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zeka (AI) ve açık çözümler kullanarak dünyanın hava çözümü ihtiyaçlarını karşılarken güvenli ve sağlıklı bir çevre sunmayı ve aynı zamanda küresel çevre sorunlarının da çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.

Daikin, hazırlanan raporda, insanlar ve insanların yaşadıkları şehirler ve beslendikleri çevre için konfor ve sağlık değerleri yaratarak ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunmak istediğinin altını çiziyor. Daikin’in Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ışığında 2050 yılına kadar sıfır CO2 emisyonu hedefine ulaşmak için yaptığı çalışmaları anlatan raporda, 2019 mali yılında Daikin'ın konut tipi klimalardaki sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yönelik dünya genelindeki çabaları neticesinde, normal bir yıla kıyasla 68 milyon ton CO2 eşdeğerinin azaltıldığı bilgisine de yer veriliyor. 

Daikin Türkiye’nin çevre temalı çalışmalarına da yer verilen raporda; soğutma, ısıtma ve dondurma çözümlerinin sürdürülebilir binalara ve şehirlere katkı sağladığı örnek projeye vurgu yapılıyor. Bu bağlamda Daikin Türkiye’nin İstanbul’da ‘Altın’ LEED projesine katkıda bulunarak, LEED değerlendirme yöntemine göre Altın sertifikasına layık görülmesinden övgüyle söz ediliyor. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği “Ozon Paneli” etkinliğinin bu yıl İstanbul’da “Enerji Verimliliği” temasıyla gerçekleştirildiği belirtilen raporda; Daikin Türkiye’nin bu etkinlikte son kullanıcı eğitimlerine olan katkılarından dolayı ödüllendirildiği bilgisi de yer alıyor. 
 

2050 Çevre Vizyonu
Daikin, CO2 emisyonlarını üç alana odaklanarak net sıfıra düşürmeyi hedefliyor. Daha verimli ürünler, binaların daha verimli çalışmasına yönelik çözümler ve soğutucu akışkanların geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi. Aynı zamanda Daikin fabrikalarının performansı Yeşil Kalpli Fabrika standardı olarak bilinen şirket içi standarda dayalı olarak değerlendiriliyor. Bu yöntem hem sosyal katkıların hem de su kullanımının, enerji kullanımının, florokarbonların, atıkların ve VOC emisyonlarının azaltılması gibi çevrenin korunması çabalarının değerlendirilmesine yardımcı oluyor. Daikin, dünya genelinde R-410A yerine R-32 soğutucu akışkanlar kullanan klimaları, ısı pompalarını ve scroll soğutma gruplarını ilk piyasaya süren şirket unvanına sahip. Daikin, ürünlerin verimliliğini yükseltmeye, sistemlerin binalarda optimum çalışmasını sağlamak üzere bütünsel çözümler geliştirmeye ve soğutucu akışkanları geri kazanmaya ve geri dönüştürmeye odaklanarak dünya için değer yaratmayı amaçlıyor. Daikin sadece ekipman yaşam döngülerine odaklanmak yerine bina ve şehir yaşam döngülerini dikkate alarak ve binaları daha enerji verimli ve sürdürülebilir yerler haline getirerek şehirler için değer yaratmayı hedefliyor.Slider Altına