Header Reklam

Cool Up Projesinin Uluslararası Tanıtımı Yapıldı

06 Ekim 2021 Dergi: Ekim-2021
Cool Up Projesinin Uluslararası Tanıtımı Yapıldı

Uluslararası İklim Girişimi (ICI)’nin bir parçası olan Cool Up;  projeye dahil olan Mısır, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’nin, sürdürülebilir soğutma sürecine geçişi destekleme amacı taşıyor. Bu amaç doğrultusunda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi edinme fırsatı sunan çevrimiçi tanıtım toplantısı 6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşti.
Cool Up girişimi, Alman Federal Meclisi’nin aldığı bir kararla Federal Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.


Soğutmaya ilişkin giderek artan talebinin ozon tabakası, iklim ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin büyük ölçüde giderilerek maliyetlerin düşürülmesi ve artan sıcaklıklara uyum sağlanmasına büyük ölçüde “sürdürülebilir soğutma” yardımcı olabilir. Bu faydaların elde edilebilmesi için sürdürülebilir soğutma teknolojilerinin ve doğal soğutucu akışkanların kullanılmaya başlaması sürecini nasıl hızlandırabiliriz? Bu program, sürdürülebilir soğutma çözümleri ve uluslararası ozon ve iklim taahhütlerinin uygulanmasına geçiş sürecinin hızlandırılmasına yönelik bütüncül yaklaşım sunabilmeyi hedefliyor. Tanıtım toplantısında program hakkında genel bilgilerin yanı sıra Cool Up ortağı devletlerin süreci nasıl yürüttükleri hakkında detaylar ele alındı.
Guidehouse Enerji, Sürdürülebilirlik ve Altyapı segmentinde yönetici olan Katja Eisbrenner’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte; Federal Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Kimyasal Güvenliği Temel İlkeleri Kimyasal Yönetmeliği Daire Başkanı Dr. Christian Meineke (Almanya), Mısır Çevre Ajansı (EEAA), Ulusal Ozon Birimi Başkanı Dr. Ezzat Lewis, Ürdün Çevre Bakanlığı Ozon Milli Odak Merkezi Genel Sekreteri Dr. Mohamed Khashashneh, Lübnan Enerji ve Su İşleri Bakanlığı Kıdemli Danışmanı, Çevre Bakanlığı, Ulusal Ozon Birimi Başkanı Michelange Medlej Mazen Hussein ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği ve Uyum Daire Başkanlığı, Ozon Tabakasının Korunması ve Florlu Gazların Yönetimi Şube Müdürü Ülkü Füsun Ertürk, temsil ettikleri ülke politikaları, mevzuat, uygulamalar ve iklim hedefleri konusunda bilgi aktardı. 
Cool Up Hakkında:
Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki enerji talebinin, iklim değişikliği, hızla artan nüfus, kentleşme ve daha yüksek yaşam standartları nedeniyle 2040 yılına kadar %50 artması bekleniyor. Soğutma, enerji tüketiminin büyük bir bölümünü temsil ediyor ve mevcut cihazların önemli miktarı da enerji verimi düşük, küresel ısınma potansiyeli yüksek soğutucu akışkanlara sahip teknolojiler kullanılıyor. Bu sorunların üstesinden gelmek ve iklim değişikliğini azaltmak için Cool Up programı, hızlandırılmış teknolojik değişimi ve Kigali Değişikliğinin, Montreal Protokolü ve Paris Anlaşması'nın Mısır, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de erken uygulanmasını teşvik ediyor. Cool Up yaklaşımı dört hedefe odaklanıyor: Soğutma talebini azaltmak, hidroflorokarbonları aşamalı olarak azaltmak, verimsiz ekipman ve soğutucu akışkanları değiştirmek ve geri dönüştürmek ile konuya ilişkin eğitim ve bilinçlendirme. Program, soğutma ve iklimlendirme sektöründe katalitik bir değişim yaratmayı ve nihayetinde pazarda sürdürülebilir soğutma teknolojilerinin yaygınlaşmasını amaçlıyor. Program uygulayıcısı; Guidehouse Energy Germany GmbH olan ve 19.287.784 € bütçeye sahip proje 1 Ocak 2027’ye kadar devam edecek.Slider Altına