Header Reklam

Condair “Daha Sağlıklı Binalar İçin” Teknik Yayını ile Yeni Bir Diyalog Başlatıyor

30 Ocak 2021
Condair “Daha Sağlıklı Binalar İçin” Teknik Yayını ile Yeni Bir Diyalog Başlatıyor

Bina hizmetleri sektörü olan endüstrimiz, bina yönetiminin merkezine bina sakinlerinin sağlığını yerleştiren daha iyi iç mekan ortamları sağlamak için birlikte çalışmalıdır.
Bu amaçla Condair, havalandırma, aydınlatma, dekorasyon malzemeleri ve mekansal düzenleme gibi unsurları kapsayan, iç mekan çevre yönetimine bütünsel bir yaklaşım sunan bir teknik bülten hazırladı.
Condair'in "Daha Sağlıklı Binalar İçin" teknik bülteninin amacı, tesis yöneticileri, bina sakinleri ve sağlık ve güvenlik görevlileri arasındaki diyaloğu teşvik etmektir. Yeni veya mevcut binalar için doğru sağlık koruma önlemleri paketinin bir araya getirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Değerli araştırma sonuçlarını da özetleyen teknik bültenin girişinde binaların yeniden ve çok daha kapsamlı bir vizyonla yeniden tasarlanması gerektiği vurgulanarak şu bilgiler veriliyor:

Binalar başlangıçta bizi düşmanca bir ortama karşı korumak için inşa edildi.
Bununla birlikte, amansız enerji ve işletme verimliliği arayışı ve ayrıca yapay yüksek teknolojili malzemelerin kullanımı sayesinde, artık tam tersi geçerli: binalar da bizi hasta edebilir. Covid-19 salgınından elde edilen içgörüler, şu anda kapalı alanda ne kadar savunmasız olduğumuzu gösterdi. Son yıllarda, bina teknolojisindeki gelişmeler, binaların gittikçe daha fazla enerji verimli olmasına ve aynı zamanda giderek daha fazla hava geçirmez hale gelmesine olanak sağlamıştır. Yüksek teknolojili yalıtım, hafif bina kılıfları ve mekanik klima sistemleri olağanüstü enerji performansı sağlarken aynı zamanda maliyetleri düşürür. Ayrıca, açık plan prensibinin ardından, taban alanı optimizasyonu ve daha yüksek kullanıcı yoğunlukları, operasyonel maliyetleri de azaltmayı hedefliyor.
Bununla birlikte, bu eğilimlerin bina kullanıcılarının sağlığı üzerindeki sonuçları nadiren dikkate alınmaktadır. Bina kullanıcılarının sağlığını korumak için iç mekan hava kalitesi çok önemlidir. Son yıllarda, sürekli artan bilimsel kanıtlar, bağışıklık sistemi ve solunum yolu enfeksiyonlarının yayılması üzerindeki etkisini belgeliyor. Örneğin ofislerde, okullarda, hastanelerde ve huzurevlerinde daha sağlıklı bir iç mekan iklimi, aynı zamanda işletmeler, sağlık hizmetleri ve ulusal ekonomi için son derece yararlı olacaktır. Yine de, iç mekan hava kalitesini etkileyen faktörler için kapsamlı standartlar hala eksiktir.

Covid-19’dan alınan dersler 
SARS-CoV-2 salgını, halkın dikkatini binalardaki viral bulaşmanın oluşturduğu risklere odaklamıştır. Bir süredir bilinen katkı faktörleri, temiz havanın, sıcaklığın, minimum bağıl nemin ve hatta ışığın virüslerin yayılması üzerindeki etkisini vurgulayarak şimdi merkez sahneye yerleştirildi. UV-C ışınımı gibi yeni teknolojiler de önerilmiştir, ancak şu anda bunların kullanımıyla ilgili riskler hakkında çok az şey bilinmektedir.

Yeniden düşünme ve iyileştirme zamanı 
Bu teknik bülten, binaları yeniden tasarlamak hakkında bir tartışma başlatmayı amaçlamaktadır. Daha sağlıklı binalar, bazıları birbiriyle sinerji içinde çalışan birçok faktörün sonucudur. Belirli binalar için, bazı yaklaşımlar da uygun olmayacak veya teknik olarak uygulanamayacaktır. Bu rapor, yeni veya mevcut binalar için doğru sağlık koruma önlemleri paketinin bir araya getirilmesini sağlamak için bina yöneticileri, kullanıcılar ve sağlık ve güvenlik görevlileri arasındaki diyaloğu teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Teknik bültenin tamamına ulaşmak için:
https://www.condair.com.tr/teknik-bulten-daha-saglikli-binalar-icin


Etiketler