Header Reklam

Cold Climate HVAC&Energy 2021 için Bildiri Özetleri 30 Kasım’a Kadar Gönderilecek

10 Kasım 2020

Cold Climate HVAC & Energy 2021, 10. Uluslararası SCANVAC Soğuk İklim Konferansı, 20-21 Nisan 2021 tarihlerinde sanal konferans olarak yapılacak.
Bu uluslararası SCANVAC konferansı, ısıtma, havalandırma ve klima sistemleri performansının sağlıklı iç mekan iklimi ve yüksek enerji performansına sahip binalar temalarını kapsıyacak. Bu yıl, konferans kapsamı ilk kez hem yeni yapılar hem de yenilenen yapılarda neredeyse sıfır enerjili bina gelişimini desteklemek için binaların enerji performansını ve yönetimini kapsayacak şekilde genişletildi. Konferansın odak noktası soğuk iklim koşulları teknolojileri üzerinedir. Konferans, özellikle İskandinav ülkelerinden dernekler ve profesyoneller tarafından desteklenmektedir.
Konferans öncesinde, 19 Nisan'da REHVA Yıllık Toplantısı ve Genel Kurulu, çalıştay ve komite toplantıları yapılacak. Etkinliğin koordinasyonunda, REHVA delegelerinin konferansa katılabilmesi gözetildi.  
Konferansa iki tür bildiri kabil edilecek. İlki, 6-8 sayfa uzunluğundaki Bilimsel Scopus konferans bildirileri, ikincisi ise teknik makaleler. Teknik makaleler bilimsel yöntemleri uygulamak zorunda değildir, vaka çalışmaları, proje tanıtımları veya önerilen 2-6 sayfalık uzunluktaki diğer pratik sorularla ilgilidir.
Her iki tür bildiri/makale de bilimsel komite tarafından ancak farklı kriterlerle inceleme sürecinden geçecektir. Tamamen ticari sunumlar kabul edilmemektedir. Bildiri özetleri için son başvuru tarihi 30 Kasım 2020’dir.
Bilimsel makaleler E3S Web of Conferences'da yayınlanacak ve Scopus'ta ve DOI ad ilişkilendirilmesi ve CrossRef®'e kayıt dahil olmak üzere diğer veritabanlarında indekslenecektir.
Ana konuşmacılar, sunum yapan kişiler, çalıştaylar ve sponsorların yer aldığı tam sanal kongre, 20-21 Nisan 2021 tarihlerinde iki günlük bir konferans olarak sanal platformda çevrimiçi olarak erişilebilir olacaktır.
 
@Tallinn Teknoloji Üniversitesi
hvac2021@taltech.ee - www.hvac2021.org