Header Reklam
Header Reklam

CLIMAMED 2020 Lizbon’da Düzenlenecek

14 Ocak 2020 Dergi: Ocak-2020
CLIMAMED 2020 Lizbon’da Düzenlenecek

CLIMAMED 2020 10. Akdeniz Ülkeleri HVAC Kongresi, 17-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında Lizbon’da gerçekleştirilecek. Portekiz’den OdE’nin (Ordem dos Engenheiros) ev sahipliğinde düzenlenecek olan Climamed 2020, “İklimle Dengeli Akdeniz Şehirleri ve Binalarına Doğru” temasıyla, insanlığın iklim değişikliği sonucunda karşılaştığı sorunların çözümüne anlamlı katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, esneklik ve adaptasyon gereklilikleri çerçevesinde, kullanıcıların bina içindeki refahının sağlanması konusunda çözüm geliştiren çalışmalar hedef alınarak, aşağıdaki konu başlıkları belirlendi:

 • Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullanımı ve Enerji Verimliliği (Sustainable Energy use in Buildings and Energy Efficiency) 
 • Yenilenebilir Enerji Uygulamaları (Renewable Energy Applications) 
 • Bina Yönetimi, Bakım ve İşletmeye Alma (Buildings Management, Maintenance and Commissioning) 
 • İç Ortam Kalitesi (Indoor Environmental Quality) 
 • Havalandırma Sistemleri (Ventilation Systems) 
 • Standardizasyon ve Yönetmelikler (Standardization & Regulations) 
 • Sistemler ve HVAC Ekipmanlarında Gelişmeler (Advances in Systems and HVAC Equipment) 
 • Modelleme, Simülasyon ve BütünleşikTasarım (Modelling, Simulations and Integrated Design) 
 • Yaklaşık Sıfır Enerji Binalar ve Yerleşimler (Nearly Zero Energy Buildings and Districts) 
 • Bina İyileştirmeleri (Buildings Retrofitting) 
 • Nesnelerin İnterneti ve Bina İzleme Çözümleri (Internet of Things and Buildings Monitoring Solutions) 
 • Kullanıcı Davranışı (Occupants’ Behaviour)

Önemli tarihler: 
Özet gönderimi için son tarih: 22 Ocak 2020 
Özet kabulü bildirimi: 5 Şubat 2020 
Tam metin gönderimi için son tarih: 5 Mart 2020 
Bildiri kabulü bildirimi: 15 Mart 2020 
Daha detaylı bilgi için Climamed web sitesini ziyaret edebilir veya TTMD ile iletişime geçebilirsiniz.