Çin Sera Gazları Açısından Kirlilik Yaratan Ülkelerin İlk Sırasına Çıktı

05 Ağustos 2007 Dergi: Ağustos-2007
Çin, sera gazı salınımları açısından ilk sırada bulunan ABD’yi geçti. Çin’in hızlı ekonomik büyümesi ve kömürün ağırlıklı kullanımı, bu sonucun en büyük nedenleri. Hollanda Çevre Değerlendirme Ajansı’nın son raporu, Çin’in 6.2 milyar ton CO2 yayılımı hacmi, ABD’den %8 oranında daha fazla. ABD, 2006 verilerine göre 5.8 milyar tonluk hacmini %1.4 oranında aşağıya çekmişti. Çin’in yarattığı bu kirliliğin sorumluları arasında ilk sırada çimento endüstrisi var. Çin’in çimento endüstrisi, küresel CO2 salınımı toplamının %4’ünden sorumlu. İkinci sırada ise kömür kullanan termik elektrik santralları var. Çin’in sera gazları salınımında lider konuma geçmesine karşın, her bir Çin vatandaşının ürettiği sera gazları salınım oranının hala pek çok gelişmiş ülkenin altında olduğu görülüyor. Örneğin bu oran Çin’de kişi başına yılda 3.5 tondan 4.7 tona çıkmasına rağmen Avrupa ve Japonya’da 9, ABD’de ise 19 ton kişi başı yıllık salınım oranı mevcut. Göz önüne alınması gereken bir diğer unsur ise endüstrinin çıktısı olan ürünlerin Çin dışında tüketilmek üzere sevk ediliyor olması. Bir başka deyişle gelişmiş ülkeler, sorumlu olacakları sera gazı salınımlarının bir kısmını Çin’e devrettiler. Özellikle Almanya ve Japonya gibi. Çin’in karbon salınımındaki bu önemli artış, gelişmiş ülkelerin karbon salınımlarını azaltması yönündeki öncü sorumluluğunu ikinci plana düşürmemeli. Gelişmekte olan ülkeler de bu konuda karar verirken tüm açılardan bakarak değerlendirme yapmaya özen göstermeli. Bu haber üzerine konuşan İngiltere Çevre Sekreteri David Miliband, geriye dönüp baktığında ABD’nin tüm gelişmiş ülkelerden çok daha fazla sorumluluk taşıdığını ve karbon salınımının azaltılmasında ABD’nin harekete geçmesinin, küresel kirliliğin önlenmesinde temel teşkil edeceğini söyledi. Miliband sözlerini şöyle sürdürdü: 'Amerikanın bazı bölgelerinde, örneğin Kaliforniya’da eyalet valisi Schwarzenegger’in yaptığı gibi, bu alanda önlemler almaya çalışıyor. Ama ABD federal yapısı için bunu söyleyebilmek mümkün değil. Bazı Amerikalılar bu konuda bir şeyler yapıyor, bazıları ise hiçbir şey yapmıyor. Amerikan vatandaşlarının bu konudaki duyarlılığının arttığını görmekteyiz. Umuyorum ki, onlar kendi yöntemleri ile bir şeyleri değiştirebilirler.'

Kaynak: Renewable Energy

World - Vol 10, Issue 3,

May / June 2007

Etiketler