Header Reklam
Header Reklam

Çin'in Oda Klimaları için Yeni Enerji Verimliliği Standardı Yürürlüğe Girdi

23 Temmuz 2020
Çin'in Oda Klimaları için Yeni Enerji Verimliliği Standardı Yürürlüğe Girdi

1 Temmuz'dan itibaren Çin’in oda klimaları (AC) için yeni ulusal minimum enerji performans standardı (MEPS), enerji verimliliği sınıflarını güncellemekte ve üniteler için enerji verimliliğinde daha katı minimum “izin verilen değerler”i belirlemektedir. Yönetmeliğe göre ayrıca AC ünitelerinin verimlilik derecesini belirten yeni etiketlerle satılması gerekiyor.
Yeni standart, sabit frekanslı AC ve değişken frekanslı AC'yi en altta ‘Sınıf 5’ten üstte’ Sınıf 1’e kadar tek bir ölçeğe getiriyor.
Yeni “Sınıf 1”, enerji verimliliği için Japonya ve ABD'deki en üst sınıflarla karşılaştırılabilecek dünya lideri bir standartı belirliyor. Değişken frekanslı oda AC'si için yeni “Minimum İzin Verilebilir EE Değeri” (yeni Sınıf 3) AB ve ABD'deki izin verilen değerlerle de karşılaştırılabilir hale geldi.
ChinaIOL.com'dan 2019 pazar satış verilerine göre, yeni standardın uygulanmasıyla; sabit frekanslı oda AC ünitelerinin yaklaşık %99,8'inin ve değişken frekanslı oda AC ünitelerinin %53,9'unun pazardan kaldırılması bekleniyor. Pazarın yüksek verimli değişken frekanslı oda AC cihazlarına doğru yol alması bekleniyor.
Bu yeni standardın başarılı bir şekilde uygulanmasının, Yeşil Soğutma Eylem Planlarında (Green Cooling Action Plan) belirtildiği gibi, Çin'in genel AC pazarında %30'luk bir iyileşme hedefine ulaşmasına yardımcı olması bekleniyor.