Header Reklam

CIBSE, Binaların Aşırı Isınma Risklerini Ele Almak için Yapılan Çalışmalara Rehberlik Ediyor

11 Mart 2023
CIBSE, Binaların Aşırı Isınma Risklerini Ele Almak için Yapılan Çalışmalara Rehberlik Ediyor

CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers) Başkanı Kevin Mitchell, kuruluşun Birleşik Krallık Binalarındaki aşırı ısınma gibi sorunları ele almak için rehberlik ve uzmanlık geliştirmede önemli bir rol oynadığını söyledi.

Mott MacDonald'da bina hizmetleri mühendisliğinde küresel uygulama lideri olan Mitchell, kuruluşun iklim değişikliğinin etkilerini daha iyi azaltmak için bina tasarımı ve sistemlerini uyarlamaya yardımcı olacak rehberlik ve veriler sağlamayı taahhüt ettiğini söyledi.

CIBSE’nin çalışması, binaların gelecekteki esneklik ihtiyaçlarını anlamaya yardımcı olmak için hava durumu verilerinin kullanılmasına odaklanırken, aynı zamanda aşırı ısınmanın önlenmesi ve bununla mücadele edilmesi konusunda da rehberlik sağlıyor.

Mitchell, bu ayın başlarında Londra'da düzenlenen CIBSE Bina Performansı Ödüllerinde yaptığı konuşmada, binalarda daha enerji verimli sıcaklık yönetimi sağlamak için dijital ve teknik yenilikleri öne çıkardı. Üyeleri tarafından aşırı ısınma sorunlarının ele alınması konusunda geliştirilen rehberliğe, İngiltere için revize edilmiş Yapı Yönetmeliklerinin temelini oluşturan onaylanmış belgelerde de artık atıfta bulunulduğunu kaydetti. Revizyonlar, daha yüksek sıcaklıkları dengelemek için klima ve mekanik havalandırmaya bakmadan önce, "makul ölçüde-uygulanabilir olduğu ölçüde" pasif soğutma yaklaşımlarına öncelik vermeye odaklandı. Bu gözden geçirilmiş gereklilikler, binalarda aşırı ısınma risk değerlendirmelerinin yapılmasını da gerektiriyor.

Mitchell, CIBSE'nin ayrıca geçen yılın sonlarına kadar süren bir istişare ile sektörler arası Birleşik Krallık net sıfır karbon bina standardı geliştirme çalışmalarına dahil olduğunu ekledi. Bir binanın net sıfır özelliği olarak sınıflandırılması için temel gereklilikleri tanımlamak üzere tekil bir metodoloji için teklifler belirlemek üzere istişareye geri bildirimler şu anda analiz ediliyor.

Net sıfır standardı; bina operatörlerinin mülklerdeki sıcaklıkları yönetmek için nasıl bakmaları gerektiğini tanımlamak ve Birleşik Krallık'ın dekarbonizasyona yönelik yasal hedefleri doğrultusunda aşırı ısınma risklerini dengeleyebilmelerini sağlamak için önemli bir belge olabilir.

Farkındalık engelleri

Etkili İklim Değişikliği Komitesi (CCC) gibi kuruluşlar, Birleşik Krallık'taki binalardaki aşırı ısınma riskleri ve bina sakinlerinin sağlığı ve refahı üzerindeki potansiyel etki konusunda sınırlı farkındalık olduğu konusunda uyarıda bulundu.

CCC tarafından bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda, İngiltere'nin aşırı ısınma risklerini dengelemek için gereken yatırım düzeyi konusunda planların yetersiz olduğu belirtildi. Bulgular, bu planlama eksikliğinin bir kısmının, farklı bina tiplerinde gerekli olabilecek soğutma önlemlerindeki "önemli farklılıkların" bir sonucu olduğunu söyledi.

CIBSE uzmanları daha önce de ortalama küresel sıcaklıklarda beklenen bir artışı dengelerken adaptasyon planlarının oluşturulmasında pasif tasarım önlemlerine öncelik verilmesinin çok önemli olduğunu söylemişti.

Bununla birlikte, bu önlemler, bir tür verimli havalandırma veya iklimlendirme sistemi olmaksızın her zaman uygun olmayabilir.

CIBSE araştırma başkanı Dr. Anastasia Mylona, aşırı ısınma risklerini tek başına pasif önlemlerle yönetme konusunun bir dizi çevresel faktör nedeniyle karmaşık olduğunu söyledi. Bir örnek, bazı kentsel ortamlarda gürültü, güvenlik ve hava kalitesi sorunları olup pencerelerin açılması gibi bazı pasif yaklaşımların uygulanmasını zorlaştırmaktadır.

Mylona "Doğal havalandırma her zaman uygun ve güvenli bir çözüm olmayabilir. Bu tür binalarda doğal ve mekanik havalandırma seçeneklerinin bir kombinasyonu gibi karma mod çözümleri düşünülebilir ve daha büyük pencerelerin yerleştirilmesinin dikkatli bir şekilde ele alınmasıyla gürültü, kirlilik ve güvenlik endişeleri azaltılabilir" dedi.


Etiketler