Header Reklam
Header Reklam

ÇEDBİK, Build Upon ile Binalari İyileştiriyor

22 Şubat 2017 Dergi: Şubat-2017

Dünyanın en geniş katılımlı bina renovasyon (bina iyileştirme) projesi Build Upon, iklim değişikliğine sebep olan mevcut binalarla ilgili çözüm üretmek üzere Avrupa’daki Yeşil Bina Konseyleri tarafından başlatıldı. Bir yıldan fazla süren hazırlıkların ardından Build Upon projesi, 80’den fazla etkinlik düzenleyerek, binalardan kaynaklanan emisyonları azaltmak için çaba harcayan 1000’in üzerinde kurum ve kuruluşu bir araya getiriyor. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin mevcut bina emisyonları, Avrupa Birliği’nin toplam karbon emisyonlarının yüzde 36’sını oluşturuyor. Bu da mevcut binaların çevreye daha fazla zarar verdiği anlamına geliyor. Avrupa ülkelerindeki konutların ve ticari binaların enerji verimliliği standartlarına uygun olarak iyileştirilmeleri amacıyla ortaya çıkarılan Build Upon, AB Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı kapsamında yürütülüyor. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İrlanda, İtalya, Letonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye olmak üzere 13 ülkenin Yeşil Bina Konseyleri tarafından yürütülen proje için 2.35 milyon Euro fon sağlandı. Dünyanın en kapsamlı renovasyon projesinin Türkiye ayağını üstlenen ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği)’in BUILD UPON Türkiye Direktörü Ahmet Acar projeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Bu büyük projenin bir parçası olarak Türkiye’nin, AB ile geliştirdiği ilişkiler çerçevesinde, enerji mevzuatı konusunda birçok kazanım elde edeceğine inanıyoruz. Yeşil bina konseyleri düzeyinde devam edecek olan bu proje sayesinde, Türkiye’nin mevcut bina stoğu değerlendirilerek enerji verimliliği politikaları ve eylemleri gözden geçirilecek, kilit oyuncular tarafından çözüm yolları ortaya konacak ve ülkemiz için makul adımlar atılmasının önü açılacaktır. 2016 yılında farklı şehirlerde çeşitli konularda yüzlerce paydaşın katılımıyla çalıştaylar gerçekleştirdik, bu toplantılardan çıkan değerli fikirleri 17 Ocak’ta Ankara İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdiğimiz kapanış toplantımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsteşarımıza sunduk. Projenin çıktılarının Türkiye’nin binalarda enerji verimliliği mevzuatı çalışmaları için önemli temeller teşkil edeceğine inanıyoruz.