Header Reklam

CDP Türkiye İklim Değişikliği Konferansı Yapıldı

11 Haziran 2020

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun 2010 yılından bu yana Türkiye ayağını yürüttüğü CDP Türkiye’nin, (Karbon Saydamlık Projesi-Carbon Disclosure Project-CDP) İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı, 9 Haziran 2020 Salı günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
2019 yılı Türkiye sonuçları 9 Haziran 2020 Salı günü, online olarak düzenlenen “CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı” ile kamuoyuna duyuruldu.
Dünyanın en büyük çevre raporlama platformu CDP, bu konferansla birlikte Türkiye’deki 10’uncu yılını kutladı. Garanti BBVA’nın ana destekçisi ve Deloitte Türkiye’nin rapor sponsoru olduğu CDP Türkiye’nin yıl boyunca yürüttüğü çalışmaların paylaşıldığı konferansta, CDP İklim Değişikliği & Su Programı 2019 Türkiye Sonuçları ve CDP Türkiye Liderleri açıklandı.
CDP Türkiye Projeler Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş’ün takdimini yaptığı programda Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve Baş Araştırmacısı Melsa Ararat ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin birer açılış konuşması yaptı.

Konferansın ana konuşmacısı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasında özetle şunları söyledi; “Sözün bittiği yerdeyiz. Ölçüsüz istekler, kontrolsüz bir hırsla, sınır tanımayan israf anlayışıyla birleşerek doğa-insan uyumunu bozuyor. Buna hiçbir canlının hakkı yok, insanlık haddini bilmek zorundadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce yer alınmayan C40 Topluluğuna katıldık. Çok büyük ilgi gördü. Bu kapsamda tümüyle doğaya ve insana saygıyı, iklim değişikliğine dair ortak mücadeleyi öngören bir protokol imzaladık. Aynı zamanda 2021 sonuna kadar dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelesindeki bütün unsurları hayata geçirmekle ilgili de bir taahhütte bulunduk. Buna dönük her hususta adım atıyoruz. Florya’da konumlandıracağımız İstanbul Planlama Ajansı kapsamında Vizyon 2050 adlı bir çalışma bölümümüz var. Bunu kamuoyuna açık olarak yürütme hedefindeyiz. Buradaki yol haritamızın en önemli bölümü iklim değişikliğine dönük mücadele olacak.”
CDP İklim Değişikliği & Su Programı 2019 Türkiye Sonuçları Raporu’nun detaylarının paylaşıldığı bölümde şu başlıklar öne çıktı:
CDP Türkiye İklim Değişikliği Programı’nın 10’uncu yılında toplamda 54 şirket raporlamaya dahil oldu ve bir önceki seneye oranla %13’lük bir artış kaydedildi.
CDP Su Programı’nın Türkiye’deki 5’inci yılında ise toplamda 32 şirket CDP Su Programı kapsamında raporlama yaptı. Geçen seneye oranla bu yıl yanıt veren şirketlerin oranı %19 arttı. 
Türkiye’de CDP’nin küresel derecelendirme metodolojisine göre yüksek derecelendirme notu alan şirket sayısında artış yaşandı. Bu da Türkiye’de sadece raporlama yapan şirket sayısının değil, yapılan raporlamanın kalitesinin de yıldan yıla arttığını göstermekte.
Türkiye'deki tüm şirketler iklim değişikliğini iş stratejilerine entegre ettiklerini raporladı.
Rapor, Türkiye'deki şirketlerin, bilime dayalı hedef belirleme, karbona fiyat biçme veya yenilenebilir enerji hedefleri belirleme gibi iklim ile ilgili gelişmiş inisiyatiflere dahil olma konusunda dünyadaki gelişen trendlerin gerisinde kaldığını gösteriyor.
Türkiye'de kurum içi karbon fiyatlandırması yapan şirketlerin oranında yükseliş yaşandı. Buna göre dahili karbon fiyatlaması yapan şirketlerin oranı 2018’de %18 iken 2019’da %27’e yükseldi.
İklim değişikliğinin yarattığı risk algısı Türkiye’deki şirketler için oldukça yüksek. Yanıt veren şirketlerin neredeyse tamamı (%90) işletme üzerinde önemli finansal ya da stratejik etki potansiyeli olan iklim risklerini belirlemişken, %78’i ise iklimle alakalı potansiyel fırsatları belirlemiş durumda.
Türkiye'deki çoğu şirket etkili iklim değişikliği yönetimi ve iklim değişikliği stratejilerinin iletişimi gibi konuların itibarları açısından önemli olduğunun farkında. Şirketlerin raporladıkları iklim ile bağlantılı risklerin arasında ‘itibar’ %94 ile başı çekiyor.
Türkiye'deki şirketlerin %88'i raporlama yılında aktif olarak en az bir emisyon azaltım girişiminde bulunmuş. Şirketlerin yarısından fazlası (%53) bu girişimlerin enerji verimliliği süreçleriyle ilgili olduğunu bildiriyor.
Türkiye'deki hemen hemen tüm şirketler (%96) enerji tüketim miktarlarını raporlamakta. Bu şirketlerin %41’i yenilenebilir enerji kaynaklarını da raporluyor.
CDP aracılığıyla raporlama yapan şirketlerin önemli bir kısmı (%94) tüm operasyonlarında kullanılan suyun yarısından fazlasını ölçüyor ve izliyor. Ancak sadece %45'i kilit tedarikçilerinin su kullanımı, su riskleri ve su yönetimini raporlamasını talep ediyor.
Yanıt veren şirketlerin %48'i su tüketiminin bir önceki yıla göre daha düşük olduğunu ölçerken, şirketlerin %26'sı tüketimde bir artış raporlamış.
Şirketler su sorunları nedeniyle finansal risklerle karşı karşıya kalıyor. Raporlama dönemi boyunca Türkiye'deki şirketlerin %32’si su ile ilgili bir sorun yaşadığını kaydetmiş ve bu sorunların büyük kısmı sel veya kuraklık olarak raporlanmış.
Türkiye'deki şirketlerin %65'i nehir havzası seviyesinde risk değerlendirmesini yapıyor ve yanıt veren şirketlerin %90'ı da yerel toplulukları su riski değerlendirmesi sürecinde dikkate alıyor.
Şirketler su konusunun en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu ve bu nedenle konunun yönetim kurulu düzeyinde ele alındığını raporlasalar da, su meselesi henüz tam anlamıyla performansla ilişkilendirilmiş durumda değil.
Şirketlerin %90'ı suyla ilgili konuları kurumun uzun vadeli stratejik iş planlarına entegre ediyor.
Şirketlerin çoğu (%90) su risklerini daha iyi yönetmek için şirket çapında su ile bağlantılı amaç ve hedefler belirlemiş durumda.
Şirketlerin %74'ü iş stratejisini şekillendirmek için iklimle bağlantılı senaryo analizi yapmakta. Şirketlerin sadece %19'u şirket içinde su için bir fiyat belirlemiş. Bu oran dahili karbon fiyatlandırması yapan şirketlere göre (%27) daha düşük.
2019 yılında CDP Cities (Şehirler) Programı’na Türkiye’den 9 belediye yanıt verdi: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Kadıovacık Köyü.
CDP Türkiye Liderleri Ödülleri sahiplerini buldu
Çevre alanında dünyanın en güvenilir derecelendirme metodolojilerinden birine sahip olan CDP’ye tüm dünyadan yanıt veren binlerce şirket bu küresel metodolojiye göre değerlendiriliyor. 2019 yılında Türkiye’den yanıt veren şirketlerin yedi tanesi liderlik kategorisinde yer almayı başardı. CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı’nda bu yedi şirket “CDP Türkiye Liderleri” ödüllerinin de sahipleri oldu.
Törende konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “TÜSİAD olarak iklim değişikliği ile mücadele konusunu en kritik çalışma alanlarımız arasında görüyoruz. Önemli bir mutabakatın ürünü olan Paris Anlaşması'nın hedeflerini stratejik öncelik olarak benimsiyoruz. Bütüncül politikalarla desteklenen, uygulanabilir tedbirler içeren bir iklim değişikliği ile mücadele yol haritasının gerekliliğine dikkati çekiyoruz. Bu yöndeki değerlendirmelere katkı sunmak hedefiyle hazırladığımız bir raporu da yakında kamuoyu ile paylaşmayı öngörüyoruz. Süreçlerde, hem nüfusun yarısından fazlasını taşıyan hem de üretim ve hizmet segmentlerinin büyük bölümünü barındıran şehirler kilit rol oynayacak. Sürdürülebilir kentleşme stratejileri, dijitalleşme sürecinin gerekliliği olan akıllı şehir politikaları ve uygulamaları artık bizim yeni normalimiz olmalı" dedi.
Eti Soda CDP Su Programı kapsamında, tüm dünyada A notunu alan 72 Global lider arasına girmeyi başardı ve Küresel Su Lideri oldu. CDP Türkiye İklim Liderleri kategorisinde Arçelik, Aselsan, Brisa Bridgestone, Migros ve Tekfen Holding; CDP Türkiye Su Liderleri kategorisinde Tekfen Holding, Yapı Kredi Bankası ödüle layık görüldü. Brisa ayrıca CDP’nin bu sene başlattığı yeni bir derecelendirme kategorisi olan Tedarikçi İletişimi Derecelendirmesi (SER) kategorisinde A notunu alarak küresel liderler arasına giren Türkiye’den tek şirket oldu. Ödül töreninin ardından lider şirketlerin katıldığı bir panel gerçekleştirildi. Paneli Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Arama Kürsüsü Başkanı Oğuz Babüroğlu yönetti. Panelde Brisa Bridgestone CEO’su Cevdet Alemdar, Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin ve Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort yer aldılar.