Header Reklam

ISKAV Mütevelli Heyeti Genel Kurulu Gerçekleştirildi

11 Aralık 2017 Dergi: Aralık-2017

ISKAV Mütevelli Heyeti Genel Kurulu; 20 Kasım 2017 tarihinde YTÜ Makine Fakültesi Dekanlık Binası Prof. Dr. Şerafettin Oydaşık Salonu’nda gerçekleştirildi. Mütevelli heyeti başkanı Prof. Dr. Nilüfer Eğrican’ın görev süresini doldurmasıyla birlikte yeni heyet başkanı için seçim yapıldı. Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda vakıf denetim kurulu üyesi Ersin Gökbudak mütevelli heyeti başkanlığına önerildi. Mütevelli heyeti üyelerinin oy birliğiyle Ersin Gökbudak üç yıllığına ISKAV Mütevelli Heyeti Başkanlığına seçildi. Ersin Gökbudak tarafından açılan genel kurul toplantısı, saygı duruşunun ardından Divan Kurulu seçimiyle devam etti.

Divan Başkan Yardımcılığına Can Topakoğlu, sekreterliğe ise Turgay Yay seçildi. İlk gündem maddesi olarak vakfın mütevelli heyet üyeliğine başvuran Aldağ A.Ş.’nin üyeliği değerlendirmeye sunuldu, üyelik başvurusu oylanarak Genel Kurul tarafından oybirliğiyle kabul edildi. ISKAV Başkanı Vural Eroğlu, vakfın stratejik değişim içinde olması gerektiğini ve daha iyi hizmet vermek için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirterek, Vakıf Stratejik Değişim Yönetimi sunumunu gerçekleştirdi. Ardından; vakfın 2015-2017 yılları arasındaki mali durumunu, Cerebra Muhasebe Denetim Danışmanlık Ömer Tunabaş aktardı. Gelecek beş yılda da vakıf için düşünülen yeni iş modelleri önerileri sunuldu. Ömer Tunabaş’ın sunumunun ardından Vural Eroğlu söz alarak; vakfın sürdürülebilirliği için aksiyon alınmasının gerekliliğini vurguladı. Bu doğrultuda; Vakıf Stratejik Değişim Yönetimi modelini görüşlere sundu. Vakıf senedinde yer alan danışmanlar kurulunun aktif hale getirilerek vakıf için yeni kaynaklar yaratma konusunda çalışmalar yapılmasını öngören teklif, üyelerin görüşlerine sunuldu. Söz alan Ertuğrul Şen, İrfan Çelimli, Bayram Kömürcü, Kurucu Başkan Mustafa Baygan, Ozan Atasoy, Selman Ölmez plan hakkında olumlu ve destekleyici yönde açıklamalarda bulundu. Değerlendirmelerden sonra oylamaya sunulan Vakıf Stratejik Değişim Yönetimi, Genel Kurul tarafından kabul edildi. Ardından çalışma komisyonlarının faaliyetleri, komisyon başkanları tarafından aktarıldı. Karşılıklı görüş alış verişleri gerçekleştirildi. Mali tabloların aktarımı yapıldıktan sonra, genel kurulun son bölümünde dilekler ve öneriler alındı. Genel Kurul katılan üyelerin yüksek memnuniyetlerini ifade etmelerinden sonra sona erdi.