Header Reklam

BSRIA Mayıs Ayı Webinar Serisi Devam Ediyor

08 Mayıs 2020
BSRIA Mayıs Ayı Webinar Serisi Devam Ediyor

BSRIA Eğitim Seminerleri, COVID-19 pandemisi dolayısıyla çevrimiçi ortamda devam ediyor. Mayıs ayı programında yer alan eğitim seminerleri, 1 saat süreli olup, genellikle üyeler için 30 €, üye olmayan katılımcılar için 50 € katılım ücreti bulunmaktadır. 
Isıtma Sistemlerine Giriş
 20 Mayıs 2020 -  Saat: 10:00 (İngiltere)
Bu web seminerinde, ısıtma sistemlerinin nasıl çalıştığı, kazanlar ve diğer ısı kaynakları, ısı yayıcıları, pompalar, borular ve basınçlandırmayı kapsayan temel ilkeler açıklanmaktadır. Ayrıca ısı şebekelerine ve arayüz üniteleri de eğitim kapsamı dahilindedir. Web Seminer, David Bleicher tarafından verilecektir.
İklimlendirmeye Giriş
 20 Mayıs 2020 -  Saat:14:00
Bu web semineri, bir klima sisteminin, ana sistem bileşenlerinin ve binalarda yaygın olarak kullanılan birkaç tür klima sisteminin işleyişini ele almaktadır. Ayrıca akustik ve titreşim gibi konular da eğitim kapsamındadır. Web Seminer, David Bleicher tarafından verilecektir.
Havalandırma Sistemlerine Giriş
22 Mayıs 2020 - Saat: 10:00
Bu web semineri, doğal ve mekanik havalandırma, hava sirkülasyonu, ısı geri kazanımı ve frekans kontrollü havalandırmayı da kapsayan, binalarda havalandırma temellerini ele almaktadır. Kısa bir örnek hesaplama yapılacağı için, katılımcıların bir hesap makinesi ile katılımı istenecektir. Web Seminer, David Bleicher tarafından verilecektir.
Commissioning'i Anlama
22 Mayıs 2020 - Saat: 12:00
Bu web semineri, bina hizmetlerinin commissioning sürecinin temellerini açıklamaktadır. Oturumun sonunda delegeler commissioning nedenlerini (yasal olanlar dahil), akışkanlar dinamiğinin bazı temellerini anlamalı ve hava veya su sistemlerinde oransal dengelemenin nasıl yapılabileceğini kavramalıdır. Bu web seminer, Nick Blake tarafından verilecektir.
Sıcak, Soğuk Su ve Drenaja Giriş
22 Mayıs 2020 - Saat: 14:00
Bu web semineri, delegelere su sistemlerinin binalarda nasıl çalıştığını açıklıyor. Kısa kurs, depolama ve atık su da dahil olmak üzere sıcak ve soğuk kullanım suyu sistemleri ile ilgili temel bilgileri kapsayacak. Delegeler oturum, sorular, açıklamalar ve ek destek için BSRIA eğiticisine canlı erişim hakkına sahip olacak. Bu webinar da Nick Blake tarafından verilecektir.
Gerilim, Akım, Direnç ve Topraklama 
27 Mayıs 2020 - Saat: 10:00
Bu web semineri, bina hizmetleri ile ilgili olarak bazı temel elektrik ölçütlerini açıklamaktadır. Binalarda topraklama ve yıldırımdan korunma sistemlerini de kapsar. Kısa bir örnek hesaplama yapılacağı için, katılımcıların bir hesap makinesi bulundurmaları gerekecektir. Web seminer, David Bleicher tarafından verilecektir.
Güç, Enerji ve Transformatörler
27 Mayıs 2020 - 12:00
Bu web semineri, elektrik bina hizmetleriyle ilgili güç ve enerji kavramlarını ele almaktadır. Ayrıca alternatif akım (AC) elektriği ve bir AC voltajını diğerine dönüştürmek için transformatörlerin nasıl kullanılabileceğini de seminer kapsamındadır. Kısa bir örnek hesaplama yapılacağından, katılımcıların bir hesap makinesi bulundurmaları gerekecektir. Web seminer, David Bleicher tarafından verilecektir.
Bina Yönetmeliğinin L Bölümü
27 Mayıs 2020 -  Saat:14:00
Bu web semineri, binalarda tipik olarak kullanılan kablo türlerini ana hatlarıyla belirtir ve sigortalar, minyatür devre kesiciler ve artık akım cihazları (RCD'ler) gibi devre koruma cihazlarının işlevini tartışır. Kısa bir örnek hesaplama yapılacağından, katılımcıların bir hesap makinesi bulundurmaları gerekecektir. Web seminer, David Bleicher tarafından verilecektir.
Soft Landings Sürecini Anlama
28 Mayıs 2020 - Saat: 09:30
BSRIA uzmanlarıyla İngiltere inşaat endüstrisinin fiili proje performans iyileştirme sürecini nasıl benimseyeceğini ve bir binanın yaşam döngüsünün inşaat ve işletme aşamaları arasındaki geçişin düzgünlüğünü nasıl en üst düzeye çıkarılabileceği anlatılacak. Bu seminerin fiyatı Bsria üyeleri için 180, üye olmayan katılımcılar için 240 Euro’dur.
BSRIA Soft Landings, 2008 yılında kuruluşundan bu yana müşteriler tarafından giderek daha fazla benimsenmektedir. İngiltere BIM çerçevesindeki değişikliklerle, BSRIA Soft Landings'e dayanan GSL veya Devlet Soft Landings de daha fazla müşteri tarafından talep görmektedir. BSRIA uzmanlarıyla İngiltere inşaat endüstrisinin fiili proje performans iyileştirme sürecini nasıl benimseyeceği ve bir binanın yaşam döngüsünün inşaat ve işletme aşamaları arasındaki geçişin düzgünlüğünü nasıl en üst düzeye çıkarılabileceği, seminerin konusunu oluşturmaktadır. Bir saatlik oturumda Soft Landings (BSRIA ve GSL) konsepti, kültürü, tarihi ve detaylı süreci ele alınacak.
Web seminer Michelle Agha-Hossein tarafından verilecektir.