Header Reklam

Bölgesel Enerjinin Ülkelerin Koronavirüs Sonrası “Yeşil İyileşme”yi Desteklemesinin Üç Yolu

15 Ağustos 2020
Bölgesel Enerjinin Ülkelerin Koronavirüs Sonrası “Yeşil İyileşme”yi Desteklemesinin Üç Yolu

Danfoss Heating Bölgesel Enerji Bölümü Başkanı Anton Koller, LinkedIn'de yayınladığı görüş yazısında, bölgesel enerjinin "yeşil iyileştirme"yi nasıl destekleyebileceğini, koronavirüs süreci ve sonrasında hangi avantajları getirebileceğini anlatıyor:

Şüphesiz, COVID-19'un ekonomik etkisi, daha önce uğraştığımız hiçbir şeye benzemiyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa ekonomisinin bu yıl %7,4 küçüleceğini tahmin ediyor (küresel mali krizin ardından 2009 yılında %4,5 oranında küçülme yaşanmıştı). Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den alıntı yapmak gerekirse, dünya bu krizin etkisini kontrol altına almaya çalışırken, "toplumu farklı bir şekilde yeniden inşa etmeye ve daha dirençli hale getirmeye yardımcı olma fırsatı bulunuyor". Yeşil geçişi destekleyen ekonomik iyileşme paketlerinin arkasında toplanan Avrupalı liderlerin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar, karbondan arındırırken ekonomileri büyütebileceğimiz konusunda fikir birliğine ve öngörüye dayanıyor.

Geçtiğimiz aylarda, koronavirüsün neden olduğu ekonomik yavaşlamanın ortasında, küresel enerji talebinde %3,8'lik bir düşüş ve bunun sonucunda CO2 emisyonlarında bir düşüş görüldü. Bu, kimseyi yanıltmasın. Ekonomileri yeniden canlandırmaya yönelik yatırım dalgası, yeşil geçişe adanmadıkça, emisyonlardaki yeniden toparlanma düşüşten daha büyük olabilir. 1.5 °C Paris hedefine ulaşmak için, emisyonları bu yıl ve önümüzdeki on yılda her yıl %7,6 azaltmalıyız. Sürdürülebilir, verimli enerji altyapısı, bina verimliliği iyileştirmesinin yanı sıra ekonomik büyümeyi hızlandıran ve iklim değişikliğini hafifleten, ülkeleri destekleyebilecek yatırımlardır. Bölgesel enerji sektörü bu zorluğun üstesinden gelebilir.

Öyleyse, bölgesel enerji, yeşil yeniden canlandırmayı nasıl destekleyebilir?

1) Ekonomik faaliyeti artırın ve istihdam yaratmayı mümkün kılın: Bölge enerji sektöründe istihdam, örneğin bugün Almanya'da yaklaşık 50.000 ve Danimarka'da 23.000 çalışanla artmıştır. Avrupa'da, 2050'ye kadar bölgesel enerji ağlarını genişleterek 220.000 yeni ve daha çevreci iş yaratma potansiyeli var. Ama sadece bununla sınırlı değil. Yeni ağlarda yatırımları hızlandırmak ve büyütmek, mevcut ağları genişletmek ve modernize etmek ve sektörleri entegre etmek, ekonomik çarkı döndürmeye devam edecektir. AB ayrıca, uzun vadeli pazar sinyalleri gönderilirse ekonominin gelişmesine yardımcı olabilecek dünya çapında lider şirketlerden oluşan güçlü bir üretim üssüne de ev sahipliği yapmaktadır.

2) Dekarbonizasyon ve sürdürülebilir ısıtma ve soğutma: Binalarda ısıtma, AB'nin enerji tüketiminin %30'unu oluşturuyor ve %75'e kadar fosil yakıtlara bağlı olduğundan dekarbonizasyon en büyük zorluklardan biri haline geliyor. Bölgesel enerji, çok sayıda yerel sürdürülebilir enerji kaynağını entegre eden, geleceğe hazır bir altyapıdır; aşırı ısı, jeotermal ve elektrik şebekesini sektör entegrasyonu yoluyla dengeler. Araştırmalar, sektör entegrasyonuyla birlikte %50’lik bölgesel ısıtma payının (bugünkü %12'nin üzerinde), geleneksel bir enerji sistemine kıyasla %13 oranında birincil enerji tasarrufu sağlayabileceğini göstermektedir. Toplam enerji sistemi maliyetlerini de yılda yaklaşık 70 milyar Euro azaltabilir.

3) Gelecekteki şoklara karşı dayanıklılık: Bölgesel enerji, mevcut sağlık krizi gibi rahatsızlıklar sırasında ve sonrasında optimum çalışmayı sağlayan dayanıklı bir kentsel altyapıdır. Birden çok yerel enerji kaynağı arasında geçiş yaparak enerji güvenliğini garanti eder; bina talep tarafı yönetimini kullanarak sürekli termal tedarik sağlar ve dijitalleştirme, ağın uzaktan çalıştırılması, sürekli gözetim ve gerçek zamanlı verilere erişim olasılığını garanti eder.

Mesele şu: Daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir enerji sistemi oluşturmadan daha iyisini inşa edemeyiz. Yakın geçmişte önde gelen ekonomistler, yeşil politika girişimlerini teşvik paketlerinin merkezine koymanın, sadece dünyayı dekarbonizasyon yoluna yaklaştırmaya yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda en iyi ekonomik getirileri de sunabileceğini öne sürdü. Bu nedenle, kurtarma paketlerindeki iddialı iklim eylemine güçlü bağların yanı sıra açık politika önlemlerinin dahil edilmesi, yeni bir refah modelinin oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

Avrupa'da, bu yolda Avrupa Yeşil Anlaşmasını bir çerçeve olarak kullanabiliriz. Bu, ivmeyi korumaya yardımcı olacak ve yatırımlar için net bir yön sağlayacaktır. Yenileme dalgası, akıllı sektör entegrasyonu stratejisi gibi yaklaşan girişimler ve Herkes İçin Temiz Enerji paketi gibi mevcut politikalar, iyi uygulandıklarında yeşil iyileşmeyi hızlandırabilir. Bölge enerjisi, sektör olarak sürekli olarak ileriye dönük fikir üretmektedir.

Bu sıfırdan yeni bir ekonomi yaratma meselesi değil. Zaten tüm araçlara ve teknolojilere sahibiz. Planlarımız ve stratejimiz zaten var. Bu planları vatandaşların hayatını değiştirecek, ekonomilerimizin ve toplumlarımızın hızlı bir şekilde toparlanmasına katkıda bulunacak eylemlere ve yatırımlara dönüştürmek için daha iyi bir fırsat olmamıştı.
 Slider Altına