Slider Altına

Boğaziçi, Türkiye’nin En İyi Küresel Üniversitesi Seçildi

29 Aralık 2018 Dergi: Aralık-2018

U S News & World Report sitesinin hazırladığı “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” sıralaması açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi, küresel sıralamada 234. olurken 58.3 skoruyla Türkiye’nin en iyi üniversitesi seçildi. Otuz yıldan bu yana gerçekleşen ve araştırma ağırlıklı kriterlerden oluşturulan US World & News Report listesinde bu yıl Türkiye’den değerlemeye alınan 27 üniversite bulunuyor. Asya üniversiteleri arasında değerlemeye alınan 393 üniversite arasında 29. en iyi üniversite olarak sıralanan Boğaziçi Üniversitesi, dünyada Fizik alanında 66. sırada yer aldı. 75 ülkeden 1372 üniversitenin yer aldığı havuz içinden değerlendirilmeye alınan 1250 üniversite sıralamada en fazla sayıda yer alan ABD üniversitelerini, Çin (137), Japonya ve Birleşik Krallık (66) üniversiteleri izledi. Türkiye'den 27 üniversite sıralamada yer aldı. Türkiye’nin sıralamada en yüksek puanı alan üniversiteleri ve sıralamaları şöyle: 


1. Boğaziçi (234)
2. ODTÜ (367)
3. İTÜ (376)
4. Bilkent (531) ve Hacettepe (531)
5. Ankara Üniversitesi (597)
6. İstanbul Üniversitesi (663)
7. Koç Üniversitesi (703)
8. YTÜ (763)
9. Ege Üniversitesi (778)
10. Çukurova Üniversitesi (826)

Clarivate Analytics INcites’ın analizleriyle belirlenen üniversitelerin öncelikli olarak araştırma performanslarına göre değerlendirildiği sıralamada kullanılan 13 değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları ise şöyle:

Global araştırma saygınlığı (%12.5)
Bölgesel araştırma saygınlığı (%12.5),
Yayınlar(%10),
Kitaplar (%2.5),
Konferans bildirileri (%2.5),
Normalize edilmiş atıf etkisi (%10),
Toplam atıflar (%7.5),
En çok atıf alanlar arasında %10’a giren yayın sayısı(%12.5),
En çok atıf alanlar arasında %10’a giren yayın oranı (%10),
Uluslararası işbirlikleri (%5),
Uluslararası işbirlikleri sonucu çıkan yayınlar (%5),
En çok atıf alanlar arasında %1’e giren yayın sayısı (%5)
En çok atıf alanlar arasında %1’a giren yayın oranı (%5)

US News & World Report “2019 Dünyanın En İyi Üniversiteleri” sıralaması hakkında ayrıntılı bilgi için: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/turkey

 

 Video İçerik

Performansa Dayalı Deprem Tasarımı Yaklaşımı

Sempozyum