Header Reklam
Header Reklam

BM İklim Raporu, Soğutma Verimliliği ve Elektrifikasyonun Önemini Vurguluyor

17 Nisan 2022 Dergi: Nisan-2022
BM İklim Raporu, Soğutma Verimliliği ve Elektrifikasyonun Önemini Vurguluyor

BM raporunda elektrifikasyon, yenilenebilir enerji ve daha entegre HVACR sistemlerine odaklanarak, daha sürdürülebilir ısıtma ve soğutmayı desteklemenin hayati bir yolu olarak vurgulanıyor.

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) yükselen küresel sıcaklıkların etkisinin azaltılmasına ilişkin raporu, binalarda pasif ve yenilenebilir soğutmanın verimli bir şekilde kullanılmasının artan önemini vurguladı.

IPCC'nin özellikle iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye odaklanan 3. Çalışma Grubu araştırmasının temel sonuçları arasında, daha sürdürülebilir soğutma ve ısıtmayı desteklemek için evlerde ve binalarda genişletilmiş elektrifikasyona duyulan ihtiyaç yer alıyor. Bu, genel verimliliği artırmanın bir yolu olarak bu sistemlerin daha yakın entegrasyonunu içeriyor.

Bu son bulgular, IPCC'nin daha geniş Altıncı Değerlendirme Raporunun (AR6) bir parçasını oluşturuyor. Bu değerlendirme, küresel politika yapıcıların, özel sektörün ve bireylerin, iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık artışlarını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 °C'den fazla olmayacak şekilde sınırlamaya çalışmak için ihtiyaç duydukları iş ölçeğini belirlemek için kullanılacak.

Soğutma sektörü açısından bakıldığında, IPCC, dünya çapında binalarda geniş çaplı bir elektrifikasyon stratejisi beklediğini söyledi. Bu da, yenilenebilir enerjinin binalara soğutma ve ısıtma amacıyla daha yakın entegrasyonunu destekleyecek ve esnek talep çözümlerinin yaygın olarak kullanımına yol açacak. IPCC, bölgesel soğutma ve ısıtma çözümlerinin genişletilmiş şekilde benimsenmesi, enerji depolama sistemlerinin kullanımına ve tedarik esnekliğine de olanak sağlayacak.

Isı pompasının artan rolü

Raporda ayrıca ısı pompalarının binalarda hem ısıtma hem de soğutma amacıyla giderek daha fazla kullanılacağı sonucu yer alıyor. Elektriğin ısıtma ve soğutma amacıyla doğrudan kullanımının, bir enerji kaynağı olarak veya yakıt hücrelerinde hidrojene güvenmektense binalara güç sağlamak için daha verimli bir araç olması bekleniyordu. IPCC'den gelen bu tahminler, hidrojen altyapısına kıyasla halihazırda mevcut olan çok sayıda elektrik şebekesi üzerine inşa edildi.

IPCC, "Aynı zamanda, teknolojinin yeterince ilerlemesi durumunda hidrojen potansiyel olarak yerinde depolama için kullanılabilir" dedi.

Aşırı ısınma riskleri

İklim değişikliğinin bir sonucu olarak ısı dalgalarının sayısında ve diğer olumsuz hava koşullarında beklenen artışla birlikte IPCC, soğutma işlevlerine olan talebin kaçınılmaz olarak artacağını belirtti.

Bulgularda, iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkma önlemlerinin ve tehlikeli düzeyde aşırı ısınma riskinin artmasının, binalardaki sıcaklıkları azaltmak için enerji ve malzeme talebinin artmasına yol açacağı belirtiliyor. IPCC, pasif ve daha verimli mekanik soğutma çözümlerinin rolünü genişletmek gibi çabalar olmaksızın ilgili sera gazı emisyonlarında bir artışa yol açılabileceği konusunda uyardı.

IPCC “İklim değişikliğini gözeten, doğal havalandırma, duvarların beyaz olması ve doğaya dayalı çözümleri (örneğin yeşil çatılar) içeren önlemler, soğutma talebini azaltacaktır. Son derece verimli soğutma çözümleriyle serinletilmiş alanlar, beklenen ısı dalgalarının insan sağlığı üzerindeki etkisini sınırlayabilen azaltma stratejileri arasında yer alıyor" dedi.