Header Reklam

Binaların Enerji Verimliliğine Yönelik İyileştirilmesi Projesinin İlk Aşaması Başladı

05 Ağustos 2015 Dergi: Ağustos-2015
Binaların Enerji Verimliliğine Yönelik İyileştirilmesi Projesinin İlk Aşaması Başladı

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında 14 ülkenin yeşil bina konseylerinin ortak çalışmasıyla yürütülen Build Upon projesi, Mart 2015’te Londra’da organize edilen ve konsey yetkililerinin katıldığı lansman toplantısı ile başladı. Mart 2017’de ilk aşaması sona erecek olan Build Upon projesi kapsamında, mevcut binaların AB Enerji Verimliliği Direktifi 2020 hedefleri doğrultusunda enerji verimli hale getirilmesi amacıyla değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bölgesel ve ulusal çapta yürütülecek proje süresince Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Türkiye’deki mevcut binalardan optimum maliyetle % 75’e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla binaların ‘derin iyileştirme’ye tabi tutulmasının yolunu açacak çözümlerin ortaya konması, finansal kaynakların bulunması ve yerel bir işbirliği ağı yaratılması konularında öncülük edecek. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, finans ve iş dünyası, üniversiteler, medya, STK’lar ve derneklerle enerji verimliliği algısının yaygınlaştırılması ve binaların iyileştirilmesi konusunda gereken adımların atılması için ortak etkinlikler düzenlenecek.Slider Altına