Header Reklam

Binalarda Enerji Performansı Direktifi Hakkında ENVI Taslak Görüşünü Yayınladı

09 Mayıs 2022
Binalarda Enerji Performansı Direktifi Hakkında ENVI Taslak Görüşünü Yayınladı

EPBD'nin (Binalarda Enerji Performansı Direktifi) ENVI Komitesi raportörü, MEP Radan Kanev (EPP, Bulgaristan), Komisyonun Aralık 2021'de yayınlanan önerisine ilişkin görüş taslağını yayınladı. ENVI, görüşünü Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna sunmadan önce değerlendirecek ve oylayacak olan sorumlu ITRE Komitesine iletilen EPBD dosyasına ilişkin danışma komitelerinden biridir.

Görüş taslağında Sn. Kanev özetle şunları önermektedir:

  • Geri ödeme maliyetlerinin hiçbir zaman aylık veya yıllık ortalama enerji tasarrufunu aşmamasını garanti eden bir kredi anlamına gelen "tasarruf ettikçe öde-mali planı" olmalıdır (Açıklama, Madde 2, 8, 9 ve 15).
  • Tadilat Pasaportlarının* düşük gelirli mülk sahiplerine ücretsiz verilmesi gerekir (Madde 10).
  • Üye Devletlerin, 2035 yılına kadar binaların enerji performansının belgelendirilmesine yönelik bir sistemin verimli ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturulması için gerekli önlemleri belirlemesi gerekir (Madde 16).
  • 2030 yılı itibari ile “derin yenileme” tanımının değiştirilmesi: Ya bir binayı “sıfır emisyonlu bina”ya dönüştürmeli ya da ilgili bina değerinin %50'sine varan bir yenileme maliyetinin olabileceği en iyi sonuçları sağlamalıdır.

Taslağın tüm metni: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PA-731545_EN.pdf

*Karbondan Arındırılmış Bir Avrupa'da Derinlemesine Yenilemeyi Hızlandırmak ve Konforu Artırmak için Özelleştirilmiş Çözümlerden Biri: Bina Yenileme Pasaportu 

Bina Yenileme Pasaportu (BRP), elektronik veya kağıt formatında, belirli bir bina için uzun vadeli (15 veya 20 yıla kadar) adım adım yenileme yol haritasını ana hatlarıyla belirten, yerinde enerji denetimi ve bina sahipleri ile diyalog içinde oluşturulan belirli kalite kriterlerini ve göstergelerini tanımlar. Azalan ısıtma faturaları, konfor iyileştirmesi ve CO2 azaltımı açısından beklenen faydalar, BRP'nin kurucu bir parçasıdır. Yenileme yol haritası, enerji tüketimi ve üretimi, yürütülen bakım ve bina planları gibi konularda bina ile ilgili bilgilerin (kayıt defteri) bulunduğu bir bilgi havuzuyla birleştirilebilir. Yerinde veri toplama, bir BRP'nin oluşturulmasına yönelik ilk adımdır. Veri işleme, her modele göre değişebilir (örneğin, özel bir yazılım kullanarak veya mevcut enerji denetim yazılımını uyarlayarak). BRP, kapsamlı bir adım adım bina yenileme yol haritasıdır ve derin aşamalı yenilemeyi (deep renovation) hedefleyen özel çözümler sunar.Slider Altına