Bina Verimliliği Çalışmalarının İvmelendirilmesi Projesinin Türkiye Ayağı Eskişehir’de Yürütülüyor

14 Nisan 2017 Dergi: Nisan-2017

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler öncülüğünde, Eskişehir’deki binaların enerji verimliliği özelliğini artırmak için gerçekleştirilecek olan projenin danışma kurulunun belirlendiği bildirildi. Açılış çalıştayı geçen yılın Ekim ayında gerçekleştirilen çalışma, Birleşmiş Milletler’in “Herkes için Sürdürülebilir Enerji” (Sustainable Energy for All - SE4ALL) girişimi kapsamında daha sağlıklı ve verimli binalar geliştirilmesi hedefiyle başlatılan “Bina Verimliliği Çalışmalarının İvmelendirilmesi” (Building Efficiency Accelerator –BEA) projesi kapsamında gerçekleştirilecek. Eskişehir dünyanın farklı ülkelerinden 23 şehrin yer aldığı projeye Türkiye’den seçilen tek şehir olmuştu. Enerji verimliliği yerel politika ve stratejilerini tasarlama ve uygulamada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılan proje kapsamında “politika”, “uygulama” ve “izleme” olarak üç ana başlıkta gerçekleştirilecek çalışmalar ile ana olarak enerji verimliliğini mümkün kılan bir şehir politikasının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi, örnek bir pilot projenin tasarlanması ve uygulanması ile yerel yönetimin şehre örnek olması ve ilerlemenin izlenip raporlanması için bir yöntem geliştirilmesi hedefleniyor. Projenin danışma kurulunun ise bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olacağı, geliştirilen stratejilere uzman görüşü sunacağı ve tavsiyelerde bulunarak destek sağlayacağı belirtiliyor. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından yapılan açıklamaya göre projenin danışma kurulunda yer alacak olan kurum ve kuruluşlar şöyle olacak:

  • Teknoloji Firmaları, Tedarikçiler ve Üreticiler: Danfoss, Siemens
  • Sivil Toplum Kuruluşları: ÇEDBİK - Çevre Dostu Binalar Derneği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, GIZ-Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu, Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi, Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Şehir Plancıları Odası Eskişehir Şubesi, IBPSA TR- Bina performansı Modelleme ve Simülasyonları Derneği, UNDP- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye
  • Yatırımcılar: IFC-Uluslararası Finans Kurumu, MWH
  • Ulusal ve Yerel Yönetimler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (YEGM), BEBKA-Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
  • Akademi: Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi
  • Tasarım ve inşaat profesyonelleri & danışmanlık firmaları: Demir Enerji