Baymak Türkiye Genelinde Tüm Servis Personelinin F-Gaz Belgelerini Tamamlıyor

25 Nisan 2018 Dergi: Nisan-2018

Baymak, ürünlerin tasarımından tüketiciye ulaştığı tüm süreçlerde çevreye duyarlı üretim ilkesiyle hareket ediyor. Bu çerçevede enerji verimliliği ve çevre bilinci konusunda farkındalığın artırılması için sürekli eğitimler düzenleyen Baymak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan F-Gaz (flora ihtiva eden gazlar) Yönetmeliği çerçevesinde servis personelinin eğitimlerini de tamamlıyor. Soğutucu gazlara müdahale eden tüm çalışanların F-Gaz Belgesi’ne sahip olma zorunluluğunun amacı, Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine yönelik Kyoto Protokolü’nde listelenen florlu sera gazları ile florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın kullanımına dair usul ve esasları düzenlemek. Baymak, İSEDA (İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği) ile gerçekleştirdiği ortak çalışmayla Türkiye genelinde servis personelinin tamamının F-Gaz belgesini kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.