Header Reklam
Header Reklam

Baymak "İstanbul'da Doğalgaz ve Sorunları" Paneli yapıldı

05 Mayıs 1994 Dergi: Mayıs-1994

Sektörümüzün önde gelen firmalarından Baymak tarafından "İstanbul'da Doğalgaz ve Sorunları" konulu panel 10.5.1994 tarihinde İTÜ Mimarlık Fakültesi Konferans salonunda yapıldı. Baymak Genel Müdürü Dr. Murat Akdoğan, İTÜ'den Prof. Dr. Ahmet Arısoy ve Prof. Dr. Kutsal Tülbentçi, Botaş'dan Doğalgaz Daire Başkan vekili Ayşe İnkaya, İGDAŞ Genel Müdür Muavini Doç. Semiha Arayıcı ve MMO İstanbul Şube Başkanı Mustafa Aral, Dosider Genel Sekreteri Süleyman Bulak'ın katıldığı panelde İstanbul Vali yardımcısı Ruhi Paker ve İstanbul Belediye Başkanlığından Erman Tuncer konuk konuşmacı olarak yeraldılar. Baymak firmasından Doğalgaz Ürün Sorumlusu Gülten Onsoy, yaptığı açılış konuşmasında doğalgaz konusunda sektörün daha bilinçli olması için bu panelin düzenlendiğini belirtti ve panelistleri takdim etti. Dr. Murat Akdoğan, firmasının tanı-tımını yaparak, Baymak'ın doğalgaz konusunda ilk yatırım yapan firma olduğuna dikkat çekti. Servis teşkilatlarının da güçlü olduğunu vurgulayan Akdoğan, Türkiye'nin tek TSE almış servis teşkilatına sahip bulunduklarını söyledi.İstanbul Vali yardımcısı Ruhi Paker, İstanbul'daki hava kirliliğinin ortadan kaldırılması için katı ve sıvı yakıtlarının iyileştirilmesinin yeterli olmadığını, İmar ve şehir planlamasındaki yanlışlarında kirlenmeyi etkilediğini belirtti. Paker, "Valilik olarak hava kirliliğine karşı şu programları geliştirdik. Kömürde iyileştirme programı, egzos gazı ölçüm programı, sıvı yakıtlardan kükürt oranı düşük yakıtın İstanbul'a tahsisi gibi. Doğalgazda çözüm yollarından biridir. Ama şu anda İstanbul'da tüketilen yakıtın %5-10'nu doğalgazdır. Doğalgaz kullanımının özendirilmesi, hatta toplu konut projelerinde zorunlu hale getirmekte büyük yarar olacaktır" dedi. Prof. Kutsal Tülbentçi konuşmasında kötü yakıt, fazla tüketim ve yanlış yakmanın hava kirliliğini doğurduğunu belirterek, "Doğalgaz projesi planlandıktan sonra İstanbul iki misli büyüdü. Doğalgaz da yandığı zaman fuel oilin % 75'i kadar karbondioksit veriyor. Ama karbonmonoksit vermiyor. Yanlış yakılırsa azot oksit oluşur, ki bu da çok tehlikelidir" dedi. Tülbentçi, "Isı yalıtım projeleri sadece bir mimari proje eki gibi verilmemeli. Yalıtım olmayan binalara ruhsat verilmemelidir. Yalıtım yapmak isteyenlere banka kredi olanağı sağlanmalı ve yalıtım malzemelerinden KDV vb. vergiler kaldırılmalıdır." dedi. Ayrıca, yakıt pay ölçerlerin kullanılmasının yararlı olacağına da değindi. Botaş yetkilisi Ayşe İnkaya, doğalgaz kesintisi hakkında bilgi vererek, alınan tedbirleri anlattı. Ayrıca, Cezayir, Katar ve İran'la alternatif kaynak yaratma konusundaki girişimlerini özetledi. İGDAŞ'dan Semiha Arayıcı da, bugün için 72 bin binaya doğalgaz bağlantısı yapılarak kullanıma açıldığını ifade ederek, son ekonomik krizde 1994'deki talebin düştüğünü vurguladi. Arayıcı, yükselen dönüşüm maliyetlerinin ve doğalgaz tüketici kredilerine rağbet edilmeyişin talepteki daralmanın nedenleri olduğu söyledi. MMO İstanbul Şube Başkanı Mustafa Aral ve Süleyman Bulak'ın konuşmaları ile panel sona erdi.


Etiketler