Header Reklam

BACADER-KBSB Stratejik İşbirliği Protokolü İmzaladı

05 Ocak 2015 Dergi: Ocak-2015

BACADER ve KBSB arasında stratejik işbirliği protokolü, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ile KBSB tarafından İTO Cemile Sultan Korusu’nda 24 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen yemekte imzalandı. İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz, İSİB yönetim kurulu üyeleri ile KBSB üyelerinin hazır bulundukları yemekte, işbirliği protokolü BACADER Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Gedik ve KBSB Yönetim Kurulu Başkanı H. Ahmet İlhan tarafından imzalandı. İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz, imza töreni öncesinde bu işbirliğinin son derece yararlı olduğunu ve diğer sektör derneklerine de örnek olacağını ifade etti. BACADER ve KBSB arasında imzalanan işbirliği protokolü genel olarak;

-      Derneklerin bünyesindeki ortak uzmanlık, yetenek, kişisel ilişkileri kullanmasını,

-      Hazırlanması gerekli fakat uygulamada olmayan yönetmelikler konusunda çalışmalar yapılmasını, taslak çalışmalarla Bakanlıklar nezdinde kamuoyu oluşturulmasını, Bakanlıklarca yayımlanmış olan Kanun, Yönetmelik, Genelge gibi revizyon yapılması gerektiği süreçlerde komisyonlar oluşturulmasını ve süreçlerin bu şekilde sıkı takibinin sağlanmasını,

-      Mesleki Yeterlilik Standartlarının oluşturulmasını, yayımlanmasını, sonrasında yapılması söz konusu olacak eğitimlerin verilmesini, bu süreçte eğitici ve mekân desteklerinin sağlamasını,

-      Oluşturulacak bir komisyon ile Piyasa Gözetim ve Denetimi artırıcı faaliyetler geliştirilmesini,

-      Takip etmekte sıkıntı çekilen yazışmalarda gecikmelerin yaşanmaması ve birbiri ile ilgili olmasına rağmen farkındalık oluşmamış gündem maddeleri için karşılıklı hatırlatma sisteminin oluşturulmasını hedefliyor.