Header

Avrupa Pompa ve Vana Endüstrileri 22-24 Haziran’da Buluşuyor

17 Şubat 2020 Dergi: Mart-2020

AB’nin “Avrupa Yeşil Anlaşması” (EGD) çerçevesinde, pompa ve vana endüstrileri de, yeni yasal mevzuat düzenlemeleri ile karşı karşıya. Bununla beraber dijitalleşme ile değişen pazar koşulları, güçlükler ve fırsatlar da sektörün gündeminde.
Bu gelişmeler, kamu otoritelerinin ve özel sektörün, ulusal değer zincirlerini teşvik eden stratejiler tasarlamak ve uygulamak için giderek daha fazla birlikte çalışma gereğine işaret ediyor. Giderek güçlenen uluslararası rekabetin ortasında, yeni gelişmelerin ışığında, kapsamlı bir AB konumlandırılması arayışı, meslek örgütlerini de bir araya getirdi. EUROPUMP (Avrupa Pompa Endüstrisi Birliği), CEIR (Avrupa Vana ve Musluk Endüstrisi Derneği) ve PNEUROP (Avrupa Kompresörler, Vakum Pompaları, Pnömatik Aletler, Hava ve Kondensat Arıtma Ekipmanları Üreticileri Birliği) 22-24 Haziran 2020 tarihleri arasında Brüksel’de bir ortak etkinlik düzenleme kararı aldı.
Bu etkinliğin önemli bir parçası olan Konferans, yeni girişimlerini görüşmek üzere, yeni AB Komisyonunun görevinin başlamasından altı ay sonra, 23 Haziran'da yapılacak. Bir kurumsal ve politika ortak oturumu ile üç derneğimiz ve temsil ettikleri sanayi sektörleri ile ilgili konuları ele alan üç teknik paralel oturumdan oluşacaktır.
Oturumların temalarını seçerken ana kriterlerden biri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (UN SDGs) doğrudan atıf yapmak gözetilmiştir: Döngüsel Ekonomi ve Eko-tasarım, Endüstrinin Dijital Dönüşümü ve Yeniliği ile Materyal Kullanımının Sınırlandırılması. Her oturumda, Avrupa Komisyonu'ndan bir temsilci ile sanayi veya araştırma enstitülerinden iki teknik uzman bulunacak, bu politikaların hem işletme hem de toplum için doğrudan ve önemli etkileri vurgulanacaktır. Her oturum, derneklerden birinin temsilcisi tarafından yönetilecektir.
Bu ortak konferansın yanı sıra, CEIR’ın Yıllık Toplantısı, Europump’ın Yıllık Toplantısı ve Pneurop’un Genel Kurulu da etkinlik programının diğer parçaları olacak.
https://www.2020jointconference.be/