Header Reklam

Avrupa’nın Karbonsuzlaşma Hedefine Türk Mühendisler Çare Oluyor

17 Mayıs 2021 Dergi: Haziran-2021
Avrupa’nın Karbonsuzlaşma Hedefine Türk Mühendisler Çare Oluyor

AB ülkeleri karbonsuzlaşma amacıyla 5. nesil bireysel ve bölgesel ısıtma sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Yeşil Mutabakat hedeflerinde karbon salım azaltma oranını %55 olarak belirleyen AB ülkelerine milyar dolarlık ihracata hazırlandıklarını aktaran Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar’a göre, gelecek yıllarda tüm Avrupa geliştirdikleri EHP’li 5. nesil sistemlerle ısınacak.

İklim krizine dur diyecek formül olarak görülen Yeşil Mutabakat’a göre AB, karbon salımını önce %55 oranında azaltmayı hedefliyor. 2030 yılına kadar koyulan bu hedefe ulaşmada en kilit rol ise ısıtma ve soğutma sistemlerine düşüyor. AB ülkelerinin şimdiye kadar hiç değerlendirilmeyen ve çevrede atık halde bulunan 35 derecedeki ısılarla konfor ısıtması yaparak bunun önüne geçmek istediğini aktaran Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar, 100 yıllık eski teknoloji ısıtma sistemleri kullanan ülkelerin ihtiyaçlarının atık ısıyı değerlendiren ve fosil yakıt israfına son veren EHP’li sistemlerle karşılanacağını vurguluyor.

enover-enerji-malik-caglarTüm Avrupa EHP’li ısıtma sistemleriyle ısınmaya hazırlanıyor

Karbon salımını azaltmak ve düşük ısılarda hem ekonomik hem de verimli ısınmak, herkesin hayali. İklimsel krize karşı karbonsuzlaşma amacı güden Avrupa Birliği ülkeleri de bu duruma çare olarak 5. nesil bireysel ve bölgesel ısıtma sistemlerine geçmek istiyor. Ancak bu geçişi sağlayacak teknolojinin olmamasının AB ülkelerindeki en büyük engellerden biri olduğunu dile getiren Dr. Malik Çağlar, eski binalara sahip olan Avrupa şehirlerinin atık ısıyı değerlendirecekleri sistemlere sahip olmamasının EHP’ye olan ilgiyi daha da artırdığına ve ısı borulu panel radyatör kullanımıyla düşük sıcaklıklarda hem ucuz hem akılcı hem de verimli ısınmanın tüm Avrupa’yı cezbettiğine dikkat çekiyor. Avrupa’dan birçok yatırımcı firma ile bu konuda görüşmelere de başlandığını aktaran Dr. Çağlar, 2030’a kadar tüm Avrupa’nın EHP’li 5. nesil ısıtma ve soğutma sistemleri ile donatılacağına ve 10 yılda 1 milyar dolar ihracat hedeflediklerine dikkat çekiyor.

enover-enerji-ehp-teknolojisiIsıtmada devrim yaratan teknoloji 

Isının iletiminde kullanılan teknoloji birkaç asırdır aynı. Hem ısıtma hem de soğutmada birçok kalemde tasarruf elde edilmesi için uzun yıllardır süregelen çalışmalar, Türk mühendislerin EHP teknolojisini geliştirmesiyle boyut atladı. Birçok uluslararası akredite enstitü ve kuruluş tarafından tescillenen ve tamamı patentlenen EHP teknolojisi, Türkiye’nin önemli stratejik madeni borun, nano teknolojiyle buluşmasını sağlayarak enerji verimliliğinde çok ciddi kazanım sağlıyor. EHP teknolojisinin sıvı ve gaz olmak üzere iki fazda çalışan ve ısı transferi gerçekleştiren ürünlere üçüncü bir faz olarak katı bir partikül sundukları önemli bir yenilik olduğuna dikkat çeken Dr. Malik Çağlar, çeşitli geometrik şekillerde çalışabilen ve üç fazlı tek ısı transfer sisteminin kullanıldığı EHP teknolojisinin %65’e varan oranda ekonomik tasarrufu gerçekleştirdiğini aktarıyor.Slider Altına