Header Reklam

Avrupa Komisyonu Yenilenebilir Enerjili Soğutma için Yeni Metodoloji Kuralları Yayımladı

12 Ocak 2022 Dergi: Şubat-2022
Avrupa Komisyonu Yenilenebilir Enerjili Soğutma için Yeni Metodoloji Kuralları Yayımladı

AB yenilenebilir enerji hedeflerine yönelik yenilenebilir enerjili soğutma ve bölgesel soğutma miktarını hesaplamak için bir metodoloji oluşturan yeni kurallar, Avrupa Komisyonu tarafından bu hafta yayımlandı. 

Bu yetki devri yasası, soğutmanın bir üye devletin genel yenilenebilir enerji hedefine nasıl ulaşabileceğini ve ayrıca Yenilenebilir Enerji Direktifi (2018/2001/EU) kapsamında ısıtma ve soğutma ile bölgesel ısıtma ve soğutma sektörel hedeflerine nasıl katkıda bulunabileceğini somutluyor. Yeni hesaplama metodolojisi, 2009 yılından bu yana Yenilenebilir Enerji Direktifi kapsamında olmasına rağmen, yenilenebilir enerjiye, yenilenebilir enerjili soğutmanın katkısı pratikte şu ana kadar hesaplanamadığından, mevcut mevzuattaki bir boşluğu doldurmaktadır. AB’nin yayınladığı bu metodoloji, bir ilk yöntemdir. 

Isınan bir iklim, değişen bina tasarımı ve artan termal konfor talebinin birleşimi, soğutmadan kaynaklanan enerji tüketiminde bir artış olduğunu gösterdi. Rakamlar, soğutmanın enerji tüketimi açısından artık istatistiksel olarak önemsiz olmadığını, bazı AB ülkelerinde halihazırda nihai enerji tüketiminin %5 ila %20’sini oluşturan bir paya sahip olduğunu göstermektedir. Bu, yenilenebilir enerjili soğutma hesaplama metodolojisinin benimsenmesini AB ve üye devletleri için güncel ve acil bir konu haline getirdi. 2018 Yenilenebilir Enerji Direktifi’nin 7 (3) Maddesi uyarınca, Komisyon, 2021’in sonuna kadar yenilenebilir enerjili soğutma metodolojisini benimsemekle yükümlüdür.

Daha teknik bir ifadeyle, yeni metodoloji, soğutmanın yenilenebilir enerji payının, enerji performansına bağlı olduğu ilerici bir sistem sunuyor. Bu öneri; iki eşik belirliyor: Alt kapasite eşiğinin altındaki soğutma sistemleri yenilenebilir olarak tanınmazken, daha yüksek kapasite eşiğindeki veya üzerindeki sistemlerden soğutma tamamen yenilenebilir olarak tanımlıyor. İki eşik arasındaki soğutma sistemleri, verimlilikleri daha yüksek eşiğe yaklaştıkça, doğrusal olarak artan miktarda soğutmayı yenilenebilir enerji olarak kredilendirebilecek.

Bu metodoloji, yüksek verimli tersinir ısı pompaları ve bölgesel soğutma ağları ile serbest (free) soğutma gibi günümüzün mevcut en iyi teknolojilerini ödüllendirecek. Ayrıca, hem enerji tüketimini azaltan hem de soğutma için yenilenebilir kaynakların kullanımını artıran güneş enerjisiyle soğutma gibi yenilikçi soğutma teknolojilerinin gelecekte yaygınlaştırılmasını teşvik ediyor.

Düzenleyici bir boşluğu doldurmanın yanı sıra, yenilenebilir soğutmaya ilişkin yetki devri yasası, giderek daha önemli hale gelen soğutma sektörünün, “FitFor55” yasa paketinin 2030 hedeflerine katkıda bulunmak için diğer sektörlere dahil edilmesini ve 2050 için Avrupa Yeşil Anlaşması gibi iklim nötrlüğü çerçevesine entegre edilmesini sağlıyor.

Yasa tasarısı, iki aylık bir inceleme için Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e gönderildi. Bu kurumlar itiraz etmezse, kanun Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.Slider Altına