Header Reklam
Header Reklam

Avrupa Isı Pompası Zirvesi Gerçekleştirildi

05 Aralık 2015 Dergi: Aralık-2015
Avrupa Isı Pompası Zirvesi Gerçekleştirildi

Chillventa’nın bir etkinliği olan Avrupa Isı Pompası Zirvesi, 20-21 Ekim 2015 tarihlerinde Nürnberg’de gerçekleşti. Etkinliğe ısı pompaları alanında 240 profesyonel katıldı. 21 kuruluş, Nürnberg Sergi Merkezi Fuaye alanında cihaz ve sistemlerini uzmanlara tanıttı. Bu yıl zirveye uluslararası katılım oranı % 75’i buldu.

NürnbergMesse İdari Müdürü Alexander Stein, 2015 Avrupa Isı Pompası Zirvesi’nin sonuçlarından mutlu olduklarını belirterek zirve ve sergi katılımcı sayılarının her yıl düzenli olarak arttığını, 27 ülkeden katılım gerçekleşmesinin ise etkinliğin uluslararası boyutunun göstergesi olduğunu söyledi. 2015 Avrupa Isı Pompası Zirvesi’nde, konuyla ilgili yasal düzenlemeler, teknik gelişmeler, temiz çevre için yapılan çağrılar çerçevesindeki sorulara değerli yanıtlar verildi. Zirvede ısı pompaları alanında güncel ve derin bir bilgi birikimi paylaşımı gerçekleşti. Chemours’un EMEA Bölgesi Opteon Soğutucu Akışkanlar İş Geliştirme Müdürü Joachim Gerstel: "Zirve, konunun uzmanlarının bilgi alışverişlerinde bulunabilmeleri için çok iyi organize edilmiş bir platform. Yüksek sıcaklıklı ısı pompaları ve düşük küresel ısınma potansiyeline sahip, yeni HFO-1336mzz(Z) dahil,  soğutucu akışkanlar yeni önemli başlıklar ele alındı" dedi.

Avrupa’da hâlâ büyük bir potansiyel bulunuyor

Pek çok Avrupa ülkesinde insanlar, ısı pompalarının avantajını konuşuyor. Zirvenin koordinatörü ve aynı zamanda IZW (Isı Pompaları ve Soğutma Enformasyon Merkezi) yetkililerinden Dr. Rainer Jakobs, “Kanaatimce, düşük seyreden petrol ve gaz fiyatları ile yüksek olan ve yükselmeye devam eden elektrik fiyatları, ısı pompalarının kullanım amacına, hem konutsal hem de endüstriyel alanda  zarar veriyor. Isı pompaları, birçok avantajı ile çevre dostu bir ısıtma yöntemi. Zirvenin başarısı da bunun bir göstergesi. Danimarka gibi Avrupalı komşularımız bu alanda öncü bir tutum sergiliyor, yeni yapılarda petrol ve gaz yakıtlı ısıtma sistemlerinden uzak duruyor” dedi. Zirve programında Almanya’dan 35 konuşmacı yer aldı. Avrupa’daki pazar potansiyeli, 2005’ten beri yıllık ortalama büyüme oranının % 7.4 olmasına bakılacak olursa aşikardır. Bu tespit, EHPA tarafından, 21 Avrupa Birliği ülkesi verilerini baz alarak Thomas Nowak’a yaptırdığı araştırma neticesine dayanmaktadır. Aynı araştırma sonuçlarına göre en büyük büyüme, sıcak su ısı pompaları alanında kaydedildi. Bu segmentte 2005’te 11.000 adet cihaz satılmışken, 2014’te bu sayı 110.000 adedi aştı. Sempozyum, çeşitli pazarlarda ısı pompalarının potansiyeli, yenilenebilir enerjilerle birlikte Sıfır Enerjili Binalar üzerine odaklandı. Delta EE’den Julian Jansen melez (hybrid) ısı pompası pazarını irdeledi. Jansen’e göre 2014’te Fransa’da 6.000 adet olan satış hacmi, 2020’de 30.000’i aşmış olacak. Ticari ve endüstriyel uygulamalarda, ısıma ve soğutmayı birlikte gerçekleştiren melez sistemler ön plana çıkıyor. Danfoss’tan Jörg Saar sunumunda, Danimarka’da bu sistemlerin süpermarket soğutma sistemlerinde kullanımına yer verdi. Bu uygulamalarda soğuk, gıdaların donmuş muhafazasında kullanılıyor ve ısı, çok daha yüksek sıcaklıkta bölgesel ısıtma şebekesini beslemek için pompalanıyor. Saar çok açık bir biçimde enerji kullanıcıları süpermarketlerin enerji üreticilerine dönüştüren bir evrim geçiriyor olduğuna dikkat çekiyor. Jörg Saar’a göre yapı komponentleri ve ürünlerindeki gelişmeler, geleceği gözeten yaratıcı yenilikçilik süreci çerçevesinde ilerleyecek.

Uluslararası Enerji Ajansı da sempozyuma verdiği bilgilerle katkı sağladı

Bu yılki Avrupa Isı Pompası Zirvesi’nin bir diğer parlak etkinliği, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA-HPT) bu alandaki küresel gelişmelerine dair araştırmaları konulu sunumdu. IEA HPT Annexesadı ile bilinen raporda şu bilgiler aktarılıyor: “Yaklaşık Sıfır Enerji Yapıları”nda ısı pompası konsepti, bir kaç yüz yapı verileri ile dökümante edilmiştir. Bu yapılarda ısı ve elektriğin birlikte üretildiği kombine sistemler; elektriği üreten güneş gözeleri ile ısıyı üreten ısı pompalarının birlikte olduğu melez sistemler kullanılmaktadır.” (HPT Annexes 42 ve 45’te melez ısı pompalarıyla bunların akıllı şebekelere entegrasyonu ele alınmaktadır).

Ticari ve endüstriyel uygulamalarına bakış

Avrupa Isı Pompası Zirvesi’nde bir dizi Almanca parallel oturum gerçekleştirildi. Bu oturumların teması ısı pompalarının ticari ve endüstriyel alanlardaki uygulamaları idi. Bu oturumlarda, Stuttgart Üniversitesi’nden Stefan Wolf, endüstriyel tesislerde, tesisin ihtiyaçlarına göre özel dizayn edilen ısı pompaları konusunda bir çerçeve çalışması sunumu gerçekleştirdi. Ochsner Wärmepumpen Başkanı Karl Ochsner, "Proses endüstrilerinde kullanılan yüksek sıcaklıklı ısı pompalarında enerji verimliliği” başlıklı sunumuda, bölgesel ısıtma şebekelerine proses ısısı beslemesi yapan, 98 °C’ye kadar ileri akış sıcaklıklı ısı pompaları hakkında konuştu. "Yüksek Sıcaklıklarda ısı geri kazanımı yapan büyük ölçekli soğutma sistemleri” sunumunda, bir kaç MW’tan 70 MW’a kadar yüksek kapasitelerde ısı ve soğu enerjisi üretimi, referans sistemler üzerinden tartışıldı.  95 °C’de, daha fazlasında sıcak suyun, en son teknolojiye sahip kompresörlerle soğuk üretiminin gerçekleştirildiği sistemler, ısı pompalarının kurutma endüstrisinde ve diğer yüksek sıcaklıklı uygulamalarda kullanımı ele alındı (Sunumların detayları için: www.hp-summit.de/symposium).

Fuayedeki sergiye yüksek oranda uluslararası katılım gerçekleşti

Sempozyuma parallel olarak fuayede yer alan sergiye ısı pompası sektörünün ilgisi büyüktü. Katılımcı firmaların 2/3’ünden fazlası Almanya dışından gelmişti. Katılımcı kuruluşların listesine www.hp-summit.de/foyer-expoadresinden ulaşabilirsiniz.

Endüstrinin diğer önemli etkinlikleri: ACREX India ve Chillventa 2016

ACREX INDIA 25-27 Şubat 2016 tarihleri arasında Hindistan’ın Bombay kentinde yapılacak. Güney Asya’nın lider “iklimlendirme, havalandırma, ısıtma, soğutma ve yapı teknolojileri” fuarı Acrex India, gelecek yıl “Hindistan’da Yap-Hvac&R ve yapı hizmetleri endüstrilerinde sınırsız fırsatlar” başlığını taşıyacak. Fuara yaklaşık 500 katılımcı kuruluşun, 30.000 profesyonel ziyaretçinin ilgi göstermesi bekleniyor. Sektörün bir diğer önemli etkinliği ise 2016’nın sonbaharında gerçekleşecek: Chillventa. Uluslararası Soğutma, İklimlendirme, Havalandırma ve Isı Pompaları Fuarı Chillventa, 11-13 Ekim 2016 tarihleri arasında Nürnberg’te yapılacak.