Header Reklam
Header Reklam

Avrupa Isı Pompası Zirvesi Beş Konuya Odaklanacak

11 Eylül 2023 Dergi: Eylül-2023
Avrupa Isı Pompası Zirvesi Beş Konuya Odaklanacak

Chillventa tarafından desteklenen Avrupa Isı Pompası Zirvesi, ısı pompası topluluğu için dünyanın en önemli diyalog platformlarından biridir. Önceki yıllarda olduğu gibi, yüksek kaliteli bu etkinlik bir kez daha birinci sınıf bir destekleyici programıyla ilgi odağı olacak. Almanya'daki enerji dönüşümü, Avrupa genelindeki yeni düzenlemeler ve ısı pompalarındaki en son trendler gibi konular, uluslararası katılımcılara zengin bir içerik ve hem kişisel hem profesyonel paylaşımlar için bol miktarda alan sunacak. Fuaye Fuarı'nda 30 firma, son teknoloji ürün ve hizmetlerini profesyonel kitleye tanıtacak. Zirvenin bu sekizinci turu 24 ve 25 Ekim 2023 tarihlerinde Nürnberg Sergi Merkezi'nde gerçekleşecek.

NürnbergMesse Avrupa Isı Pompası Zirvesi Sergi Direktörü Elke Harreiss; “Avrupa Isı Pompası Zirvesi, ısı pompalarıyla ilgili çok çeşitli konuları kapsıyor, ancak beş alana odaklanıyor: Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ın siyasi manzarası, komponent ve sistemlerin geliştirilmesi, evlere yönelik uygulamalar, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka ve Endüstriyel ısı pompaları. Bu nedenle kongre, ısı pompası pazarındaki güncel gelişmelerin, başarı öykülerinin, uygulamaların ve zorlukların tüm yelpazesini kapsıyor. Zirve, ısı pompası teknolojileri için Avrupa'nın en önemli tartışma ve bilgi forumlarından biri olarak öneminin altını çiziyor” diyor.

Nürnberg'deki iki günlük etkinliğin öne çıkanlarından bazıları:

Başarı öyküleri, fırsatlar ve zorluklar

2022 rekorların kırıldığı bir yıl oldu: Avrupa'da %38 artışla 3 milyon ısı pompası satıldı. Yeşil Anlaşma, REPower, Net Sıfıra Giden Yol, Isı Pompasına Hazır Programı, Yeşil Isıtma ve AB Isı Pompası Hızlandırıcısı” eylem planlarının ana hatları çizilecek ve tartışılacak. Ayrıca dört sunumda gelecekteki potansiyel AB ve Birleşik Krallık düzenlemelerinden kaynaklanan zorluklar ele alınacak.

Bileşenlerin ve sistemlerin geliştirilmesi

Sektör uzmanlarının yapacağı yirmi dört sunumda bileşenlerin ve sistemlerin durumu ve daha da geliştirilmesi incelenecek. Üniversiteler, yüksek öğretim kurumları ve araştırma kuruluşlarının yedi sunumu olacak. Kapsanan konuların tümü uygulamaya dayalı ve/veya endüstri ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. Enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve uygulama sınırları açısından soğutucu akışkanlar, akustik, ısı eşanjörleri, kompresörler, hat bileşenleri ve kontrol sistemleri bunlara örnek olarak verilebilir.

Konut binaları ve evlerdeki uygulamalar

Dört sunumdan oluşan bir oturumun tamamı bu konuya ayrılmıştır ve eski, yenilenmemiş veya yenilenmiş konut binalarında 75 dış hava ve toprak kaynaklı ısı pompasının kullanımına ilişkin kapsamlı gerçek hayat saha ölçümlerinden bazı örnekleri şaşırtıcı olan sonuçlar içerecek.

Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka

Ana akım medyada geniş yer bulan ve tartışılan bu konular, ısı pompaları açısından da son derece önemlidir ve ilgili sunumlarda derinlemesine ele alınacaktır. IoT uyumlu ürün ve hizmetlerin kullanımı 40 örnek olaya dayanarak analiz edildi.

Endüstriyel uygulamalar

Endüstriyel ortamı karbondan arındırmak amacıyla proses ısısı üretimi için ısı pompalarına olan talep ve ilgi son yıllarda önemli ölçüde arttı. Artan maliyetlerin yanı sıra, fosil yakıt sağlayan ülkelere jeopolitik bağımlılığın yüksek olması da ekonomik risk oluşturuyor.

Endüstriyel segment bu nedenle şu anda ısı pompasının kullanımına büyük bir ilgiyle odaklanıyor. Endüstriyel enerjinin petrol ve gazdan uzaklaşması için yenilenebilir elektriğe dayalı çözümdür. Yüksek sıcaklık ısı pompalarının geliştirilmesinde önemli ilerlemeler kaydedildi ve sonuçlar altı sunumda incelendi.

Yüksek sıcaklıklı ısı pompalarının yanı sıra, çok yüksek çıkışlara (15-30 MW) olan talep, örneğin gazlı veya petrollü bölgesel ısıtmanın yenilenebilir enerjilere dönüştürülmesinde kullanım için özellikle önemlidir.

Tüm sunum başlıklarını ve içeriğin kısa açıklamalarını içeren programa şu adresten ulaşabilirsiniz: www.hp-summit.de/en/events

Tüm sunumlar İngilizce olarak yapılacak. Konuşmacıların bağlantıları ve profesyonel geçmişleriyle birlikte fotoğrafları için şu adresi ziyaret edin:

www.hp-summit.de/en/events/referenten

Fuaye Fuarı: teoriden pratiğe

Ayrıca dokuz Alman ve 21 uluslararası katılımcının yer aldığı Fuaye Fuarı, konferanstan elde edilen yeni anlayışları doğrudan uygulamalı olarak deneyimleme ve bunları katılımcılarla tartışma fırsatı sunuyor. Burası uzmanların, benzer düşüncelere sahip profesyoneller arasında ısı pompalarının geleceği hakkındaki önemli soruları tartışabileceği yerdir. Bu yıl da kongrenin ilk gününün sonundaki özel buluşma yine fikir alış verişi için güzel bir fırsat olacak.