Header Reklam
Header Reklam

Avrupa Isı Pompası Pazarı Çift Haneli Büyümesini Sürdürüyor

21 Ocak 2019 Dergi: Ocak-2019
Avrupa Isı Pompası Pazarı Çift Haneli Büyümesini Sürdürüyor

EHPA 2018 Isı Pompası Pazar İstatistikleri’ne göre Avrupa ısı pompası pazarı çift haneli büyümesini sürdürüyor. Yılsonunda, 2017 yılında satılan 1,13 milyon adet cihaz ile birlikte  (+% 13,1) Avrupa ısı pompası pazar büyüklüğü 10,59 milyona ulaştı. Üst üste dört yıl boyunca, Avrupa ısı pompası pazarı büyüme kaydetti ve üst üste üç yıl boyunca, büyüme oranı, çift basamaklı oldu. Avrupa’daki çeşitli pazarlardan gelen işaretler, bu büyümenin 2018’de devam ettiğini gösteriyor.

Büyümenin sürmesi halinde, Avrupa Isı Pompası pazarının 2024 yılına kadar ikiye katlanması gerçekçi bir beklentidir. Özellikle yasal çerçeve iyileştirildiği için, bu varsayımın gerçekçi olduğuna inanmak için sağlam dayanaklar bulunmaktadır. “Tüm Avrupalılar için temiz enerji” olarak başlayan Avrupa Komisyonu’nun önerisi, şimdi yasa haline geldi. Bu yılın başlarında, Binalarda Enerji Performansı Direktifi konusunda anlaşmaya varıldı. Direktifin ana dayanaklarından biri, üye devletlerin bir yenileme stratejisi oluşturma zorunluluğuydu. Yenilenebilir enerji yönetmeliğine ilişkin anlaşma, 2030 yılına kadar ulaşılacak yeni bir bağlayıcı %32 yenilenebilir enerji hedefini ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda, bu sektörde yılda %1.3 büyüyen yenilenebilir enerji kaynaklarının hedefi ile birlikte ısıtma ve soğutmada yenilenebilir enerji kullanımının hızlandırılmasına özel bir önem vermektedir. Avrupalı ​​eş-yasa koyucular, 2030 yılına kadar ulaşılacak %32,5'lik bağlayıcı olmayan bir verimlilik hedefi içeren Enerji Verimliliği Direktifinin son hali üzerinde anlaştılar ve Avrupa birincil enerji faktörünü %2,1 olarak değiştirdiler, elektrik kullanımını daha çekici hale getirdiler.

Yeni Yönetmelik, bir karbon bütçesi getirilmesini zorunlu kılarak, ilerlemenin ölçülmesini kolaylaştırmaktadır. Bu hedefler bazıları için iddialı görünmekle birlikte, ısı pompaları bu hedeflerin hepsinin yerine getirilebilmesine katkıda bulunabilir ve görünüşte iddialı bir hırsı, gerçekçi bir hedefe dönüştürebilir. Bununla birlikte, Üye Devlet nezdinde mevzuatın doğru bir şekilde uygulanması ve teknolojilerin potansiyelinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Bu rapor neyin mümkün olduğunu gösteriyor: 2017 yılında satılan 1.13 milyon adet ısı pompası, 10.9 TWh yenilenebilir bir kaynaktan gelen 17.4 TWh faydalı ısı üretiyor. Yeni kurulan ısı pompaları 2,8 Mt CO2 emisyonu ve 14,0 TWh nihai enerji tasarrufu ve aynı zamanda, 38,5 GW depolama kapasitesi sağlıyor. Stok açısından bakıldığında, kurulu 10,59 milyon adet ısı pompası 181,7 TWh faydalı ısı üretiyor ve bunun 116,2 TWh’ı yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Hali hazırda kurulu bulunan ısı pompaları,  29,8 Mt CO2 emisyonu ve 148,2 TWh son enerji tasarrufu ve aynı zamanda, 370.3 GW depolama kapasitesi sağlıyor.

* “The European Heat Pump Market and Statistics Report 2018” Raporu’nda EHPA Başkanı Thomas Nowak’ın Editör yazısından alınmıştır.