Header Reklam

Avrupa HVACR Endüstri Dernekleri Ortak Bülten Yayımladı

01 Nisan 2020

EPEE, ECSLA, Transfrigoroute International, ADC3R, ASERCOM, EHI ve EHPA, AB hükümetlerini, devam eden sağlık krizi sırasında ısıtma ve soğutma hizmetlerini ve üretim alanlarını kritik olarak tanımlamak, hizmetlerin devamlılığı için sektörün kritik önemine dikkat çekmek için ortak bir basın bülteni servis etti.
Dernekler, AB Üye Devlet hükümetlerinden, hizmet ve üretim alanlarında COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek için önlemler alınırken; vatandaşların sağlık, güvenlik, verimlilik ve konforunu korumak için hvac&r sistemlerinin kritik önemini göz önüne almalarını istedi.


Bu eşi benzeri görülmemiş dönemde, bültende verilen bilgilere göre; dernekler hükümetlerin Avrupa vatandaşlarının acil güvenliğini ve refahını garanti etmek için aldıkları önlemleri destekliyor ve sektörlerimizin temel rolüne dikkat çekiyor:
- Isıya duyarlı ilaçların ve tıbbi cihazların kesintisiz dağıtımı için
- Taze gıdaların taşınması, teslimi ve depolanması için
- Veri merkezleri gibi önemli tesislerin işletilmesi için
- Acil hava sirkülasyonu, sıcaklık ayarı, ısıtma ve soğutma ekipmanı olan yerlerde kişilerin sağlığı ve refahı için;
sektörlerimiz ısıtma ve soğutma sistemleri üretir, kurar, servisini yapar ve işletir. Isıtma ve soğutma sistemleri, sadece sağlık önlemlerinin hastanelerde, süpermarketlerde veya bakım evlerinde güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için değil, aynı zamanda evde yaşayan Avrupa'daki vatandaşların ısıtma ve soğutma sistemleri ve sıcak suya sahip olmalarını sağlamak için de çok önemlidir. Benzer şekilde, soğuk hava deposu ve soğuk taşımacılık endüstrisi, soğuk zincirin sürekliliğini sağlamak ve örneğin mağazaların ve süpermarketlerin günlük olarak sirkülasyonunu sağlamak için kritik hizmetler olmaya devam etmektedir. Bu nedenlerden ötürü, HVACR teknisyenlerinin, soğuk zincirin sürekli çalışabilmesi, özellikle kritik altyapılarda gerekli ekipman montajı, bakımı veya arızası durumunda müdahale etmesine izin verilmesi esastır.
Bir ülkenin operasyonu için hangi tesislerin ve hizmetlerin kritik olduğunu tanımlamak için kararlar alındığında çok önemli bir noktaya geldik. HVACR hizmetleri ve üretim tesisleri ile tüm soğuk zincir bu kritik altyapının bir parçasıdır ve bu nedenle çalışmaya devam etmesine izin verilmelidir.
Bu zor zaman boyunca, sektörlerimiz her zamankinden daha fazla, çalışanların ve tüm vatandaşların sağlık, güvenlik, verimlilik ve konforunu korumaya devam ediyor.

Dernekler hakkında:
ADC3R: Fransa'da soğutucu akışkan dağıtım, dolum, geri kazanma faaliyetlerini kümülatif olarak yürüten şirketlerin çıkarlarını desteklemektedir.
Fransa'daki soğutucu akışkan dağıtımda 400'den fazla tedarik noktasını ve doğal ve sentetik soğutucu akışkanların %90'ını temsil etmektedir. Üyeleri, klorlu ve florlu sera gazlarının Montreal ve Kyoto protokollerinin uygulanmasıyla ikame sürecindeki kilit oyunculardır.
www.adc3r.com  

ASERCOM: Avrupa Soğutma Komponentleri Üreticileri Birliği, bilimsel ve teknik konular ve bunların zorluklarıyla mücadele için bir platformdur. Performans derecelendirmesi, test yöntemleri ve ürün güvenliği için standartları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 
www.asercom.org 
EHI: Avrupa Isıtma Endüstrisi Birliği, verimli ısıtma sistemleri üretiminde lider olan şirketleri bir araya getirmektedir. Üyeleri, kazanlardan güneş enerjisi termal sistemlerine, ısı pompalarından yakıt hücrelerine, radyatörlerden yerden ısıtmaya kadar her bina ihtiyacı için ısıtma çözümü geliştirmektedir. 
www.ehi.eu 

ECSLA: Avrupa Soğuk Depolama ve Lojistik Birliği, sıcaklık kontrollü lojistik sektörü için Avrupa’nın şemsiye organizasyonudur. Özellikle sıcaklık kontrollü koşullarda depolanması, taşınması ve dağıtılması gereken gıda maddeleriyle ilgilenen gıda işletmecilerini temsil etmektedir.
ECSLA üyesi şirketler ve ulusal dernekler, gıda tedarik zincirinde üreticileri ve işleme şirketlerini perakendecilere ve nihayetinde tüketiciye bağlayan önemli bir bağlantıdır. Üyeleri, AB genelinde 60 milyon metreküpten fazla kapasiteye sahip soğuk hava depoları işletmektedir. 
www.ecsla.eu 

EHPA: Brüksel merkezli Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA), Avrupa ısı pompası endüstrisinin çoğunluğunu temsil etmektedir. Şu anda endüstrinin, ısı pompası ve bileşen üreticileri, araştırma enstitüleri, üniversiteler, test laboratuvarları ve enerji ajansları gibi ısı pompası değer zincirinin tüm bölümlerinden 123 üyeye sahiptir:. Temel hedefi, konut, ticari ve endüstriyel uygulama için Avrupa pazarında ısı pompası teknolojisinin farkındalığını ve doğru gelişimini teşvik etmektir. EHPA, ısı pompaları için Avrupa Kalite Etiketini ve ısı pompası tesisatçıları için EUCERT eğitim ve öğretim programını koordine eder. Yıllık satış istatistiklerini ve piyasa görünümünü derler. www.ehpa.org 

EPEE: Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı (EPEE), Avrupa'daki soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası endüstrisini temsil etmektedir. 2000 yılında kurulan EPEE'nin üyeleri; 50'den fazla şirketin yanı sıra üç kıtadan (Avrupa, Kuzey Amerika, Asya) ulusal ve uluslararası derneklerden oluşmaktadır. AB genelinde küresel pazar için yenilikçi olan üretim sahaları ve araştırma ve geliştirme tesisleri ile EPEE üyesi şirketler 30 milyar Euro'nun üzerinde bir ciro gerçekleştirmekte, Avrupa'da 200.000'den fazla kişiyi doğrudan istihdam etmektedir. 
www.epeeglobal.org 
Transfrigoroute International: Sıcaklık kontrollü karayolu taşımacılığı sektörü için bağımsız bir şemsiye kuruluşudur. 1955 yılında kurulan Transfrigoroute International, sıcaklık kontrollü karayolu taşımacılık sektörünü temsil eden AB düzeyinde faaliyet gösteren tek kuruluştur. TI üyeleri, gıda maddelerinin ve diğer malların katı veya sıvı halde kontrollü sıcaklıklarda taşınmasıyla uğraşan nakliye şirketleri, üreticiler ve teknik test organizasyonlarından oluşur. 
www.transfrigoroute.eu