Header Reklam

ASHRAE Türkiye Bölümü Kuruldu

05 Nisan 2013 Dergi: Nisan-2013
ASHRAE (Amerikan Tesisat Mühendisleri Derneği) Türkiye Bölümü kurulması nedeniyle, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge sorumluları "Region at Large" Başkanı Ashok Virmani ve "Sub-Region" Başkanı Bassam Elassaad'in katılımları ile 26 Mart 2013 tarihinde Florya Ziya Şark Sofrası'nda bir tören gerçekleştirildi. İSİB (İklimlendirme İhracatçıları Birliği) tarafından gerçekleştirilen organizasyonda ASHRAE sertifikası ve flaması takdim edildi, ASHRAE Türkiye'nin kurulması sürecindeki katkılarından dolayı Prof. Dr. Barış Özerdem'e bir plaket verildi, tören sonrasında ise davetliler akşam yemeğinde bir araya geldi. ASHRAE Türkiye organizasyonunda Başkan Prof. Dr. Barış Özerdem, Başkan Yardımcısı Mehmet Kenan Dokumacı, Genel Sekreter Soner Biçer ve Sayman Bahadırhan Tarı oldu. Gecede bir konuşma yapan İSİB Başkanı Zeki Poyraz, TTMD tarafından başlatılan ASHRAE ile Türk tesisat sektörünün ilişkilerinin, kurulan Türkiye Bölümü ile daha da güçleneceğini söyledi. Poyraz, sözlerine şöyle devam etti: "TTMD, bugüne dek ASHRAE'nin Türkiye'deki sesi oldu. Ancak biz Türkiye'de standart geliştirecek duruma gelememiştik. Oysa Türkiye'de bilgi seviyesi yüksek, standart ve kodları geliştirecek nosyona sahip pek çok mühendisimiz bulunmaktadır. ASHRAE Türkiye organizasyonu, bu potansiyelimizi, özellikle standart ve kodların geliştirilmesi sürecine kanalize edecek." Zeki Poyraz, mühendis olma koşulunun aranmadığı, üniversite öğrencilerinin de üyeliğe kabul edildiği ASHRAE Derneği'ne Türkiye'den ilk üye olacak öğrenci grubunun Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde bu yıl açılan İklimlendirme Bölümü’nün 18 öğrencisi olacağını, finansının kendileri tarafından karşılanacağını söyledi. Etkinlikte Ashok Virmani, Bassam Elassaad ve Prof. Dr. Barış Özerdem ASHRAE hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Virmani, 25 üye ile kurulan ASHRAE Türkiye kısmı (section), üye sayısını 40'a çıkardığında "bölüm" (chapter) olabileceğini hatırlatarak, bu takdirde 27-29 Eylül 2013 tarihleri arasında Doha'da yapılacak ASHRAE toplantısına da katılımın mümkün olabileceğine dikkat çekti. Elassaad ise bölüm (chapter) ve kısım (section) örgütsel yapıları arasındaki farklara değinerek aynı ülkede farklı şehirlerde farklı bölümler kurulabileceğinin altını çizdi. Prof. Dr. Barış Özerdem, ASHRAE ile ilgili özetle şu bilgileri verdi: "ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers) 1894 yılında kurulmuş olup; bina tesisat sistemleri, enerji verimliliği, iç hava kalitesi, sürdürülebilirlik gibi alanlarda çalışan, günümüzde uluslararası nitelik kazanmış, sektörel bir dernektir. Bahsi geçen alanlarda çalışan mühendisler, mimarlar, müteahhitler, üreticiler, temsilciler, akademisyenler ve öğrenciler bu derneğe üye olabilirler. 130'dan fazla ülkede 52.000'nin üzerinde üyesi bulunmaktadır. Derneğin amaçları; üyelerine ihtiyaç duydukları teknik bilgiyi sunmak, sektörün gereksinim duyduğu standartları ve teknik ilkeleri oluşturmak, sektörü oluşturan profesyonellerin sürekli eğitimini ve iletişim ağını sağlamaktır. Küresel bir üyelik sistemine sahip olduğu için ASHRAE, alanıyla ilgili teknolojileri geliştirebilme ve bu yeniliklere önderlik etme yeteneğine sahiptir. ASHRAE, dünyada kendi Ar-Ge programı olan nadir derneklerdendir. Bu bilgilerin iletilmesi ve paylaşılabilmesi için de üyeler, 'chapter' adıyla anılan bölümler ve onun da bir alt birimi olan 'section' adıyla anılan kısımlar şeklinde bir araya gelmekte ve örgütlenmektedir. Bölüm ve kısımlar teknik, bilimsel ve sosyal komiteler ile birlikte öğrenci şubelerini oluşturabilmektedir. Dünyada kurulmuş bulunan 14 bölge, 170'in üzerindeki bu bölümleri ve kısımları bünyesinde barındırmakta ve ASHRAE'nin çatısını oluşturmaktadır. Bu bölgelerin 12 tanesi Amerika kıtasındadır. Diğer ikisi; Hong Kong, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayvan ve Tayland'ın oluşturduğu 13. Bölge ile Hindistan, BAE, Nijerya, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Polonya, Slovenya, Macaristan, Hırvatistan, Makedonya, Lübnan, Portekiz, Sri Lanka, İspanya ve şimdi de Türkiye ve Güney Kıbrıs'ın yeni üye olduğu ülkelerin oluşturduğu 'Region-at-Large' adıyla anılan Geniş Bölge'dir. Ulusal veya belirli coğrafik bölgeler bazında kurulan bölüm ve kısımlar, kurumsal temsiliyetin vermiş olduğu güçle, üyelerinin seslerini küresel ölçekte duyurmaya çalışırlar. Bu birimler ayrıca, üyelerinin ASHRAE eğitimlerine olan erişimini kolaylaştırır, seçkin eğitmenlerin katıldığı programların ve bölgesel konferansların yapılmasına kurumsal katkı koyar, hatta bu etkinliklerin ülkelerinde yapılmasını sağlar. Türkiye adresli ASHRAE üyelerinin Türkiye'de de bir ASHRAE birimi kurmak istediklerini ifade eden başvurusu, 26-30 Ocak 2013 tarihleri arasında Dallas'ta yapılan ASHRAE Kış Konferansı sırasında toplanan ASHRAE Üyeler Konseyi tarafından, 29 Ocak 2013 tarihi itibarıyla onaylanmış ve böylece 'ASHRAE Turkish Section' olarak adlandırılan birim kurulmuştur."Etiketler


Slider Altına