Header Reklam
Header Reklam

ASHRAE, Soğutma Sektöründe Kadınlara Yönelik Fırsatları Destekleyen Girişime Katıldı

23 Nisan 2022 Dergi: Mayıs-2022
ASHRAE, Soğutma Sektöründe Kadınlara Yönelik Fırsatları Destekleyen Girişime Katıldı

ASHRAE, diğer önemli uluslararası kuruluşlarla birlikte, soğutma sektöründeki kadınlara yönelik kariyer fırsatlarını geliştirmek için bir girişim başlattı.

Uluslararası Soğutmada Kadınlar Ağı (INWIC), katılımı yaygınlaştırmak, kariyer fırsatlarını teşvik etmek ve kadınların soğutma, iklimlendirme ve ısı pompalarını (RACHP) içeren sektörde genel katılımını artırmak için oluşturuldu. Girişim, Dünya Soğutma Günü (WRD) Sekreterliği ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) OzonAction tarafından, dünya çapında yapı sektörünü temsil eden aşağıdaki etkili uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülüyor: AIRAH (Avustralya), AREA (Avrupa), ASHRAE (Global), CAR (Çin), FAIAR (Latin Amerika), IIR (Küresel), IOR (İngiltere), ISHRAE (Hindistan), JSRAE (Japonya), U-3ARC (Afrika) ve HVAC&R'da Kadınlar (Kuzey Amerika).

2021-22 ASHRAE Başkanı ve LEED AP P.E., Mick Schwedler, “INWIC girişimi, Topluluğumuzun derinden değer verilen çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleriyle uyumludur ve kadınların yeni ortaya çıkan soğutma teknolojilerinin araştırma ve geliştirilmesine tam olarak katılmaları için ortamı geliştirme çabalarını coşkuyla destekliyoruz" dedi.

INWIC, ağırlıklı olarak erkek egemen soğutma sektöründeki kadınları birbirine bağlayacak, ağ oluşturma, rehberlik, eğitim ve görünür rol modeller olarak öne çıkma fırsatları yoluyla başarıyı güçlendirecek, gelecek nesil kadın yenilikçilere ve sorun çözücülere ilham verecek kalıcı bir mirası teşvik edecek. Ayrıca, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlara, kariyer deneyimi ve mesleki gelişim kazanmaları için bir yol sunacak.

WRD (Dünya Soğutma Günü) Sekreterliği Başkanı Stephen Gill “Yeterli derecede görünür ‘soğutmacı kadın' rol modeli yok. Bunu değiştirmek istiyoruz. Kızların ve genç kadınların, soğutma sektöründe farklı rollerde yer alan rol model kadınların  videolarını izlemeleri ve gerçek hayat hikayelerini okumaları için bir kaynak yaratacağız. Bu aynı zamanda, şu anda soğutma sektöründe çalışan kadınları birbirine bağlamaya ve onlara ilham vermeye de hizmet edecek” dedi.

INWIC girişimi, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için BM'nin küresel zorlukları ele alma planı olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunuyor.

Girişimin hedefleri şunları içeriyor:

  • Fırsat eşitliği de dahil olmak üzere kadınlar için cinsiyet eşitliği.
  • İş yaratma ve istihdam yoluyla iyileştirilmiş geçim kaynakları.
  • Şehirlerin ve insanların hayatlarını daha sürdürülebilir kılmak.
  • İklime uyum ve karbon salımını azaltma.

INWIC girişiminin önemli bir rolü, soğutma sektöründe çevre yönetimini teşvik eden bir platform olarak hizmet etmektir. Bu, diğer konuların yanı sıra HFC'ler, HCFC'ler, hidrokarbonlar ve yeni alternatifler gibi soğutucu akışkanların uygun ve güvenli yönetimini de içeriyor.

UNEP OzonAction Başkanı James Curlin, “Soğutma sektörü, Montreal Protokolü'nün devam eden başarısı ve iklim değişikliğinin ele alınması dahil olmak üzere çevresel hedeflere ulaşmak için kritik öneme sahip. Montreal Protokolü'nün uyum yükümlülükleri yerine getirilecekse, ülkelerin güçlü, canlı ve kapsayıcı bir soğutma sektörüne ihtiyacı var. Kadınlar, bu sektör için muazzam, büyük ölçüde kullanılmayan bir yenilik ve beceri kaynağını temsil ediyor. Zamanımızın büyük çevresel zorluklarını çözeceksek kadınların aktif olarak sektöre katılmaları gerekiyor. INWIC tam da bunu yapmaya çalışıyor” dedi.

Önümüzdeki aylarda, INWIC girişiminin kurucu ortakları, kadınları ve genç kızları, kariyer gelişimini, soğutma eğitim disiplinlerine yönetmeyi ve soğutma topluluğu ile aktif katılımlarını destekleyebilecek fırsatlar ve daha fazla katılım sağlamak için doğrudan destekleyen çeşitli programlar sunacak.