Header Reklam

ASHRAE'nin 2014 Kış Konferansı Yapıldı

05 Şubat 2014 Dergi: Şubat-2014
ASHRAE’nin 2014 Kış Konferansı, A.B.D.’nin New York şehrinde 18-22 Ocak 2014 tarihleri arasında yapıldı. Bu konferansla bağlantılı olarak düzenlenen Uluslararası HVAC&R Sergisi ise, 21-23 Ocak 2014 tarihleri arasında Javit’s Center’da gerçekleştirildi. Her iki etkinlikte de binlerce firma ve on binlerce kişi katılımcı ve izleyici olarak yer aldı. Bina tesisatları ana teması etrafında gerçekleştirilen konferansta değinilen başlıca alanlar: Bina bilgi sistemleri, devreye alma ve işletim/bakım, soğutma, çevre sağlığı, uluslararası tasarım, HVAC&R sistemleri ve uygulamaları ile özellikle yüksek/çok yüksek binaların performansı oldu. Bu alanlarda sunulan bildirilerde ise; bina kabuğu, bina basınç dengeleri, atık yönetimi, asansörler, karbon salımı ve adaptif kullanım, bina kontrol teknolojilerinin bina yönetim sistemlerine entegrasyonu, inovatif hidronik sistem tasarımı, optimum iç çevre şartları, sel ve fırtına gibi doğal afetler sonrasında bina iyileştirmeleri konuları ön plana çıktı. Sunulan bildirilere ilave olarak, bu alanlarda ayrıca çalıştaylar, seminerler, konferanslar, poster sunumları ile kısa ve uzun kurslar gerçekleştirildi. Bu faaliyetlere ek olarak, yıl içerisinde kararlaştırılan, inovatif tasarım ve uygulamalara verilen teknoloji ödülleri, öğrenci yarışması proje ödülleri ve hizmet ödülleri de etkinlik sırasında sahiplerine törenle verildi.
 
ASHRAE’nin 2014 Kış Konferansı’nda, tüm bu bilimsel/teknolojik etkinliklerin yanı sıra, pek çok idari ve teknik komite toplantısı da gerçekleştirildi. Bu toplantılardan “Members Council” toplantısı’nın Türkiye için özel bir öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. M. Barış Özerdem, ASHRAE’nin Linkedin’de yer alan grubu içinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bilindiği üzere ‘ASHRAE Turkish Section’in kuruluşu 2013 Kış Konferansı esnasında gerçekleştirilmiş idi. Üzerinden henüz 1 yıl geçmemiş olmasına rağmen, yaptığımız çalışmalar neticesinde, ASHRAE üye sayımızı daha da artırmış ve bu üyelerimizden 45 tanesinin imzalarını alarak ‘ASHRAE Turkish Chapter’ olma başvurumuzu Konferans öncesi ilgili yerlere iletmiştik. Kış konferansının programlı toplantılarından olan ve 21 Ocak 2014 tarihinde yapılan Members Council toplantısında başvurumuz kabul edildi. İlgililer, bu kadar kısa sürede ASHRAE statüsünü geliştiren başka bir ülke hatırlamadıklarını belirterek, tebriklerini ilettiler. ‘ASHRAE Turkish Chapter’ın resmi başlangıcının yapılacağı törenin Nisan ayı başında yapılması ve törene ASHRAE Başkanı Prof. William Bahnfleth’ın gelmesi talebimiz de prensip olarak olumlu karşılandı. ASHRAE Turkish Chapter’ın kurulması ile 2015 yılında yapılacak ASHRAE RAL toplantısının ülkemizde düzenlenmesi konusunda da avantajlı duruma gelmiş bulunmaktayız”.

Etiketler