Header Reklam
Header Reklam

ARDUMAN BDT Ülkelerine Gelişmiş Teknolojik İşgücü İhraç Ediyor

05 Ekim 1992 Dergi: Ekim-1992

Türk Müteahhitlerinin Birleşik Devletler Topluluğunda almış oldukları ihaleler hızla sonuçlanmaya başladı. Carrier'in Türkiye Mümessili ARDUMAN Limited Şirketi, bu paralelde Moskova'da ana teahhit MIR Grubu aracılığıyla satışını yaptığı PARK PLACE prestij binalarına monte edilen iki adet Car-rier 30 GB 150 model "Flotronik tip hava soğutmalı kondenserli Chiller"lere servis ve eğitim hizmeti vermiştir.
Ülkemizde 1985 yılına kadar yüksek teknolojik bilgi isteyen bu tür işler yabancı mühendisler tarafından yapılmaktaydı. Ancak günün ekonomik koşullarına göre değişik bir satış anlayışıyla organize olan Arduman Limited Şirketi artık klima konusunda uzman Türk Mühendis ve Teknisyenlerle hizmet vermektedir. Carrier'in Türkiye'de servisini yapan Arduman Klima Limited, bu nedenle Türk Müteahhitlerinin de diğer ülkelerde özellikle yeni bir pazar olan Birleşik Devletler Topluluğunda aldıkları işlerde Carrier'i seçmelerini özendirmekte ve Carrier'e güven duymalarını sağlamaktadır. Arduman Klima Limited'in başarılı çalışmalarının neticesi, gerçekte Rusya pazarına Carrier'in başka Avrupa ülke mümessilleri ve servisleri bakmalarına rağmen, Carrier tarafından yine Arduman Klima Limited'in servisi tercih edilmektedir. Bu yaz verilen servis hizmetine ilave olarak Park Place prestij binaları için düzenli yıllık bakım kontratı da yapılmıştır. Diğer bitmekte olan işler için de kontratlar hazırlanmış ve görüşmeler yapılmaktadır. Yüksek teknoloji ile üretilmiş bu tip klima cihazlarının profesyonel kadrolarca bakım altında tutulması cihaz sahipleri tarafından da arzu edilmektedir. Sadece bu cihazlar için yatırım oldukça yüksek maliyetlere mal olmaktadır. Ayrıca bu iş için istihdam edecekleri kadroları diğer yardımcı işletmeler için de kullanacaklarından verimsiz ve pahalı, aksayan bir çalışma ritmi ortaya çıkmaktadır.


Etiketler