Header Reklam

ALDAĞ A.Ş. Ar-Ge Merkezi Oldu

19 Kasım 2019 Dergi: Kasım-2019

ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu, ALDAĞ A.Ş.’nin Ar-Ge Merkezi olması hakkında bir açıklama yaptı. Dağoğlu şunları söyledi: “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 Sayılı Kanun, Türkiye’nin teknoloji yoğun üretiminin geliştirilmesi, bu doğrultuda Ar-Ge insan kaynaklarının güçlendirilmesi, kalite standartlarının yükseltilmesi ve uluslararası rekabetçiliğin artırılması, inovatif girişimciliğin teşvik edilmesi ve neticesinde ülkemize yabancı yatırımların, döviz girdisinin artırılması gibi amaçlara yönelik olarak yayımlanmıştı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan başvurular gerekli prosedürlerden ve denetimlerden geçirilerek sonlandırılmaya başlamıştı. ALDAĞ A.Ş.,’nin Ar-Ge Merkezi olma başvurusunun ardından gerekli işlemler ve denetimler yapılarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirme işlemlerimiz tamamlandı. Bakanlık tarafından Ar-Ge Merkezi belgelendirmesini almadan çok önce, yazılım, donanım altyapısından insan kaynaklarına kadar, çok büyük bir yatırımla güçlendirdiğimiz Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’miz, TB1 ısı köprüsüzlük sınıfında geliştirilen klima santralimiz, ilk yerli EC fanlı fancoil cihazımız gibi çok önemli başarılara imza atmıştı. Şimdi, Türkiye iklimlendirme sektörünün belgelendirilmiş Ar-Ge Merkezi sahibi kuruluş olarak, katma değeri yüksek yeni ürün ve teknolojiler geliştirerek, sektördeki öncü misyonumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda değerlendirildiğinde aslında bizim Ar-Ge Merkezi statüsü kazanmış olmamız sadece bürokratik bir süreç olmaktan ibaret. Yani fiiliyatta uzun zamanda yürütülen süreçlerin resmiyette de belgelendirilmesi meselesidir.”