Header Reklam

Alarko Carrier ACademi’de “BEP Yönetmeliği ve Enerji Etkin Mekanik Tesisat Sistemleri” Konusu Ele Alındı

21 Mayıs 2020
Alarko Carrier ACademi’de “BEP Yönetmeliği ve Enerji Etkin Mekanik Tesisat Sistemleri” Konusu Ele Alındı

Alarko Carrier’ın online eğitim platformu ACademi’nin düzenlediği webinarlar hız kesmeden devam ediyor. 8 Mayıs’ta düzenlenen ilk webinarda “Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği” konusu ele alınmıştı. 15 Mayıs Cuma günü saat 14.30’da gerçekleştirilen webinarın konusu ise “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ve Enerji Etkin Mekanik Tesisat Sistemleri” oldu.

Moderatörlüğünü Alarko Carrier Ankara Bölgesi Sistem Satışları Direktörü Tamer Şenyuva’nın üstlendiği ve Merkezi Isıtma Sistemleri Mühendislik Ltd. Şti.’den Abdullah Bilgin’in konuk olduğu webinarda; Binalarda Enerji Performans (BEP) Yönetmeliği, Enerji Etkin Mekanik Tesisat Tasarım Kriterleri, Türkiye Enerji Görünümü, Birlikte Isı-Güç Üretimi, Enerji Etkin Mekanik Tesisat Sistemleri, Doğalgaz Kazanlarında Yoğuşma Potansiyeli, Dış Hava Sıcaklığı ve Rejim İlişkisi, Kazan Performans Testi ve Isı Dağıtım Hatları ve Soğuma Kayıpları konuları işlendi.

Bilgin sunumunda BEP Yönetmeliği hakkında şunları söyledi: “BEP Yönetmeliğine göre ‘20 bin m2’den büyük yapılarda bina maliyetinin yüzde 10’u kadar yenilenebilir enerji, kojen ve ısı pompası sistemleri yatırımı yapılacaktır’ denilmektedir. Kamu binasında yenilenebilir enerjiler, ısı pompası ile kojen sistemleri yatırımı bina maliyetinin yüzde 5’leri mertebelerindedir. Proje özelinde kojen sisteminin büyüklüğü binanın kullanabileceği optimum elektrik enerjisi esas alınarak 1200 kW olarak belirlenmiştir. Yenilenebilir enerjiler ile trijen sistemlerinin yatırımı geri ödeme süresi 5 yıldır. Projede ısıtma ve soğutma enerji ekonomisi yüzde 28’dir. Trijenerasyon sistemi elektrik üretiminin parasal katkısı bu orana dahil edilmemiştir. BEP Yönetmeliğine göre, kamu binasında ekonomik yatırım koşullarında yenilenebilir enerjiler ve trijen sistemlerinin kapasitesini büyütmek, enerji ekonomisini artırmak ve işletme giderlerini daha da azaltmak mümkündür. Burada önemli huşu; ısıtma ve soğutma modunda çalışırken elektrik üreten binalarda, üretilen elektriği yapının kendisinin kullanması zorunluluğu kaldırılmal, yüzde 86 gibi yüksek verimli kojen/trijen sistemlerinde üretilen elektrik enerjisine devlet koşulsuz alım garantisi vermeli, lisans aranmamalıdır.”

Ülkemizde enerji yoğunluğunun, gelişmiş batı ülkelerinin yaklaşık olarak iki katı olduğunu söyleyen Abdullah Bilgin, “Bu durum ülkemizde tüm sektörlerde önemli boyutta enerji ekonomisi potansiyeli bulunduğunu gösteriyor. 1981 yılında yayımlanan Isı Yalıtım Yönetmeliği’ne rağmen bugün ülkemizde yalıtımlı ve kısmi yalıtımlı binalar yaklaşık yüzde 20 oranındadır. 2018 verilerine göre ülke genelinde sanayi sektörünün enerji tüketimi yüzde 33, bina ve hizmet sektörünün yüzde 30,4 olmak üzere toplam yüzde 63,4 mertebelerindedir. Enerji, bina, sanayi ve tarım sektörlerinin enerji verimliliği mevzuatı ayrı ayrıdır. Söz konusu mevzuatlar birbirine entegre ve bütüncül bir bakışla hazırlanmalı, tesislerin atık ısı potansiyeli sektörler arasında etkin olarak değerlendirilmelidir. Son yıllarda özellikle enerji fiyatlarındaki artış, enerji etkin yatırımların geri ödeme süresini kısaltmıştır. Enerji verimliliğinde hızlı bir dönüşüm sürecini başlatmak için mevcut ve yeni yapılacak bina ve sanayi tesislerinde enerji etkin yatırımları, düşük veya sıfır faizli finansman modelleri ile devlet tarafından desteklenmelidir. Gelişmiş ülkeler özellikle rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir destekli enerji üretiminde ciddi mesafe almışlardır. Ülkemizde hidrolik dışı yenilenebilir enerji üretimi yüzde 11’ler mertebesindedir. Yenilenebilir enerji yatırımlarında daha fazla zaman kaybedilmemelidir” dedi. 

Webinar, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Webinarı izlemek için tıklayınız