Header Reklam
Header Reklam

AB, Oldukça İddialı Yeni Enerji Verimliliği Direktifini Kabul Etti

01 Ağustos 2023 Dergi: Ağustos-2023
AB, Oldukça İddialı Yeni Enerji Verimliliği Direktifini Kabul Etti

Avrupa Birliği “Fit for 55” paketinin bir parçası olan enerji verimliliği direktifiyle ilgili kurumlar arası müzakereleri tamamladı. Bu yasama süreci Temmuz 2021'de başladı ve AB'nin 2050 yılına kadar iklim açısından nötr hale gelme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Enerji Verimliliği Direktifinin yeniden biçimlendirilmesi bu hedefe ulaşmaya bir adım daha yaklaştırıyor ve 2050 yılına kadar iklim nötr olma konusunda sarsılmaz bir taahhütte bulunuyor.

Yeni mevzuat, enerji verimliliği uygulamalarını hızlandırmak için çeşitli önlemler getirmektedir. 2020 referans yılına kıyasla 2030 yılına kadar nihai enerji tüketiminde %11,7'lik bir azalmaya yönelik, yasal olarak bağlayıcı bir hedef belirliyor. AB ülkelerinin artık politika oluşturma, planlama ve büyük yatırımlarda enerji verimliliğine öncelik vermesi gerekiyor ve bu da “önce enerji verimliliği ilkesi”ne ilk kez önemli bir yasal dayanak sağlıyor.

Ek olarak, AB ülkeleri, 2024'ten 2030'a kadar yıllık ortalama enerji tasarrufu oranı olan %0,8'i, %1,49'a çıkararak yıllık enerji tasarrufu yükümlülüklerini neredeyse ikiye katlamayı kabul etti. Bu, binalar, endüstri ve ulaşım gibi kritik sektörlerde enerji tasarrufunu artıracaktır.

Mevzuat ayrıca AB ülkelerini düşük gelirli haneler ve sosyal konutlardaki savunmasız bireyler için enerji verimliliği iyileştirmelerine öncelik vermeye zorlayarak enerji yoksulluğunu ele alıyor.

Kamu sektörü, tüm sektör için yıllık %1,9'luk enerji tüketimi azaltma hedefi ile enerji verimliliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Kamu idaresi yıllık %3 uzatılmış bina yenileme yükümlülüğüne tabi olacak ve enerji verimliliği projelerinde enerji performans sözleşmelerine öncelik verilecektir.

AB'de faaliyet gösteren büyük işletmelerin, belirli bir enerji tüketim eşiğini aşmaları halinde enerji yönetim sistemlerine sahip olmaları ve zorunlu enerji denetimlerinden geçmeleri istenecek. Direktif ayrıca, şeffaflığı teşvik etmek ve enerji verimliliğini optimize etmek için büyük veri merkezlerinde enerji performansı için bir raporlama şeması getiriyor.

Daha büyük belediyelerde yerel ısıtma ve soğutma planları teşvik edilecek ve 2050 yılına kadar tamamen karbondan arındırılmış bir arz elde etmek için verimli bölgesel ısıtma ve soğutma konusunda minimum gereksinimler sıkılaştırılacak.

Uygulamanın başarılı olmasını sağlamak üzere işgücü, enerji verimliliği ile ilgili meslekler için belgelendirme ve yeterlilik fırsatları aracılığıyla ilgili becerilerle donatılacaktır.

Mevzuat, temiz enerjiye geçiş için kamu kaynakları sınırlı olduğundan, özel sektör yatırımlarını kolaylaştırmak için enerji verimliliği finansman hükümlerini de desteklemektedir. AB ülkeleri, hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırmak için enerji verimliliği yatırımları hakkında gelişmiş raporlama ile finansmana daha geniş erişim sağlamak üzere yenilikçi finansman planlarını ve yeşil kredi ürünlerini teşvik etmeye sevk edilmektedir.