Header

AB Komisyonu'nun rekabetçi, yeşil ve dijital bir Avrupa için yeni Sanayi Stratejisi

01 Nisan 2020 Dergi:

Avrupa, iklim tarafsızlığına ve dijital liderliğe doğru bir geçiş yapıyor. Avrupa endüstrisi, geçmişte olduğu gibi bu yeni çağa girerken öncülük etmek istiyor. AB Komisyon’u 10 Mart'ta Avrupa endüstrisinin hem iklim tarafsızlığına hem de dijital liderliğe çifte geçişine yardımcı olacak yeni bir strateji sundu. Yeni Sanayi Stratejisi üç temel önceliğe odaklanıyor:
•    Avrupa endüstrisinin küresel rekabet gücünü korumak
•    2050 yılına kadar Avrupa iklimini nötr hale getirmek
•    Avrupa'nın dijital geleceğini şekillendirmek
Bu amaçla, Avrupa endüstrisinin dönüşümünü kolaylaştıracak kilit faktörlerle birlikte bir dizi eylem öneriyor:
•    Daha derinlikli ve daha dijital tek bir pazar
•    Küresel seviyede oyun alanını korumak
•    Endüstrileri iklim nötrlüğüne doğru desteklemek
•    Beceri geliştirme ve yeniden satış
•    Endüstriyel inovasyon ruhunu yerleştirmek
•    Daha döngüsel bir ekonomi oluşturmak
•    Geçiş yatırımı ve finansmanı sağlamak
KOBİ'lerin bu stratejide oynadıkları kilit role özellikle dikkat edilerek, dijital inovasyonu entegre etmek için kapasite geliştirme inisiyatifleri ve araçları yoluyla çifte geçişe doğru becerilere erişime odaklanarak daha fazla destek olabilmeleri hedefleniyor.