Header Reklam
Header Reklam

AB İyileştirme Planı ile Temiz Hava, Öncelik Kazanabilecek

04 Haziran 2020
AB İyileştirme Planı ile Temiz Hava, Öncelik Kazanabilecek

Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı (EPEE), AB ekonomisini yeniden canlandırmak ve emisyonları azaltmak için konut ve kamu binası yenilemelerini artırma ihtiyacının farkında olan Avrupa için bir Kurtarma Planı önerisini memnuniyetle karşılayarak, temiz havaya öncelik verilmesini istedi.
EPEE Genel Direktörü Andrea Voigt şunları söyledi: “COVID-19 krizi bize birçok ders verdi, ancak biri özellikle dikkat çekicidir: Avrupa'da kömür ve petrol tüketimi azaldıkça, hava kirliliği seviyeleri radikal bir şekilde iyileşti. Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi (CREA) tarafından yapılan son bulgulara göre, hava kalitesindeki iyileşme, daha az kömür ve petrol yakılması nedeniyle hava kirliliğinden kaynaklanan 11.000 ölümden ve diğer birçok olumsuz sağlık etkisinden kaçınılmış oldu.
Isıtma ve soğutma (HVACR) bu bağlamda önemli bir rol oynamaktadır, çünkü sektör Avrupa'nın nihai enerji tüketiminin neredeyse yarısından sorumludur, bunun yaklaşık %80'i -özellikle ısıtmada- fosil yakıtlara dayanmaktadır. Sürdürülebilir ısıtma ve soğutma teknolojileri, binaların enerji açısından iyileştirilmesinde bu büyük paya sahiptir.
Isı pompaları, bölgesel ısıtma ve soğutma, atık ısı geri kazanımı - bunların hepsi enerjiyi daha verimli kullanmak, ısıtma ve soğutmaya entegre bir yaklaşım getirerek fosil yakıtların azaltım fazını desteklemek amaçlarına hizmet ediyor. Avrupalılar, zamanlarının ortalama %90'ını, çalışma, öğrenme, alışveriş ve sosyalleşme için iç mekanlarda harcıyor. Bu, aynı zamanda, soluduğumuz havanın önemli ölçüde iyileşmesini sağlıyor. Sürdürülebilir ısıtma ve soğutmaya yatırım yapmak, Avrupa ekonomisinin yeşil’e doğru toparlanmasınında gerçek bir kazan-kazan çözümüdür. Ekonomiyi güçlendirirken, enerji ve iklim hedeflerine ulaşırken vatandaşların sağlık, verimlilik ve refahını artıracak.”