Header Reklam
Header Reklam

%40-60 Bağıl Nem, Bir İmza Kampanyasına Dönüştü

23 Haziran 2020
%40-60 Bağıl Nem, Bir İmza Kampanyasına Dönüştü

Binalarda %40-60 bağıl nem solunum yolu enfeksiyonlarını azaltacaktır. İşte bu iddia, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) uluslararası tüm profesyonellerin imzasına açtığı dilekçesinin konusunu oluşturuyor. ASHRAE, nem konusundaki yeni yönergelerin oluşmasını sağlayacak bu dilekçeyi destekliyor. Üreticiler de ASHRAE'yi solunum yolu enfeksiyonlarını azaltmak için daha düşük RH limitleri çağrısını konusunda destekliyor.
Örneğin, Condair ve Airthings, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) iç mekan nemi ve sağlığı ile ilgili kanıtları gözden geçirmesi ve kamu binaları için minimum alt sınır konusunda kılavuz ilkeler koyması için dilekçesinde öncülük eden Dr. Stephanie Taylor'ı destekliyor. Dr. Taylor, ASHRAE Salgın Görev Grubu üyesi Harvard Tıp Okulu'nda enfeksiyon kontrol danışmanıdır ve dilekçesine buradan erişilebilir ve imzalanabilir: https://40to60rh.com/ 

Condair Group AG CEO'su Oliver Zimmermann; "Bilimsel ve sağlık toplulukları DSÖ'yü bina kodlarında bir değişiklik önermeye çağırıyor. Dilekçe, iç hava nemi ile grip gibi virüslerin bulaşması arasındaki bağlantıyı küresel sağlık tartışmasının önüne koyuyor. Binalardaki minimum alt sınır hava nemine ilişkin yönergeler, solunum yolu hastalıklarının yayılmasını azaltmaya ve insanları küresel olarak korumaya katkıda bulunacaktır. Mevcut virüs krizi bize, iç ortam çevre yönetimini hastalık kontrolünün tam merkezine yerleştirmemizin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Birçok bilimsel çalışma,%40-60 bağıl nem arasındaki ideal iç mekan nem oranının, solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını azaltacağını göstermiştir. Yine de, dünyanın birçok ülkesinde, bu seviyeyi insanların toplandığı veya çalıştığı binalarda hava arıtma sistemleri için bir gereklilik haline getiren hiçbir düzenleme yoktur. Enfeksiyöz kişilerin en savunmasız kişilerle bir araya geldiği hastaneler ve uzun süreli bakım tesisleri gibi sağlık tesislerinde bile, hava nemini etkili bir enfeksiyon kontrol mekanizması olduğu gösterilen bir seviyede tutmaya gerek, tartışmalıdır. Condair, iç mekanları daha güvenli bir yer haline getirmeye kararlıdır ve yıllardır %40-60 RH'nin sağlık yararlarının arkasındaki bilimi araştırıyor ve paylaşıyoruz. Taylor’ın dilekçesinin DSÖ’de hak ettiği ilgiyi görmesini ve minimum düşük nem sınırında bir IAQ kılavuzu hazırlamasını umuyoruz. Bu, dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicileri şu anda yetersiz olan IAQ standartlarını gözden geçirmeye ve güncellemeye teşvik edecektir. Grip, hayat kurtaran, devamsızlık gibi mevsimsel solunum hastalıklarından toplum üzerindeki yükü azaltabilecek ve ekonomimize ve insanların sağlığına büyük fayda sağlayacak basit bir değişiklik” diyor.
%40-60 bağıl nem dilekçesi, iç mekan hava kalitesi teknolojisi alanında önde gelen yenilikçilerin dikkatini çekti. Piyasada radon tespiti ile iç mekan hava kalitesi monitörleri üreten Norveç markası Airthings, iç mekan hava kalitesi izlemenin kritik önemi konusunda halkın eğitilmesine yardımcı olmak ve öncelikli politika değişikliğini savunmak için %40-60 RH ile ortaklık kurdu.