Header Reklam
Header Reklam

2023 Yılı için Güncellenmiş MTMD Elektromekanik Sektör Raporu Yayımlandı

05 Temmuz 2023 Dergi: Temmuz-2023
2023 Yılı için Güncellenmiş MTMD Elektromekanik Sektör Raporu Yayımlandı

MTMD, ilkini 2020 yılında yayınladığı, 2023 yılı itibariyle güncellenmiş MTMD Elektromekanik Sektör Raporu’nu tamamladı.
MTMD 9. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Murat Suiçmez, konuya ilişkin şunları söyledi: “Sektörümüzün öncelikli ve sürekli ihtiyaçlarını tespit etmek, ortak akıl ve güvene dayalı iş birlikleri kurarak insanlarımızı ve çevremizin sağlıklı bir ekosistem içinde geleceğini bugünden planlamak ve planlarımızı yaparken de stratejilerimizi oluştururken kullanmak üzere güvenilir ve esas alınan bilgiler üretmek için ilkini 2020 Yılında yayınladığımız 2023 Yılı itibariyle güncellenmiş MTMD Elektromekanik Sektör Raporu’ nu tamamladık.
Bu kapsamda 2011-2023 yılları arasını kapsayan, EUROSTAT, ONS, T.O.B.B, T.C.M.B ve TÜİK gibi kuruluşların açık piyasa bilgilerini daha rafine hale getirerek ve bilgi kirliliğinden arındırarak önemli bir sorumluluğu yerine getirdik. 
Öncelikle bu raporun hazırlanması için desteklerini esirgemeyen 7. Dönem Başkanımız Sayın İbrahim Biner Bey’e ve doğru, düzenli ve tarafsız veri ve bilgiyi sizlere aktarabilmek adına büyük bir özveri ile çalışan Zobu Consulting ekibine teşekkür ederiz.”
MTMD Elektromekanik Sektör Raporu’nda şu tespitler yer alıyor:
Elektrik tesisatı, sıhhi, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısı %2,60 yıllık bileşik büyüme oranı ile 2012 yılında 33.893’ten 2023 yılında 44.940’a yükselmiştir.

Elektrik tesisatı, sıhhi, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin %45’i elektrik tesisatı alanında, %55’i ise sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı alanlarında faaliyet göstermektedir. 

Sektördeki şirketlerin %67,42’lik kısmını oluşturan 32.671’i Şahıs Şirketi ve %29,54’ünü oluşturan 14.315’i Limited Şirkettir. 2023 yılı itibarıyla sektörde faaliyet gösteren işletmelerin sadece %2,84’ünü oluşturan 1.375 işletme Anonim Şirket statüsündedir. 2012 yılında sektörde faaliyet gösteren şirketlerin içinde şahıs şirketlerinin payı %72’den, 2023 yılında çok az bir değişimle %67,42’ye düşmüştür. 

Sektördeki şirketlerin %91,93’lük kısmını oluşturan 44.549 şirket 1 ila 9 kişi arasında çalışana sahiptir. Sektördeki şirketlerin sadece %0,09’unu oluşturan 44 şirket 250 kişinin üzerinde çalışana sahiptir. 954 şirketin çalışanı bulunmamaktadır. Sektördeki şirketlerin %99,91’i KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluşmaktadır. Sektör az sayıda büyük, çok sayıda küçük şirketin faaliyet gösterdiği bir iş ortamına sahiptir.
Elektrik ve mekanik tesisat taahhüt sektördeki şirketlerin 2023 yılında 164.186 toplam çalışanı bulunduğu hesaplanmaktadır. Bu hesaplama 2023 veri tahmin modellerine dayanmaktadır.
Sektördeki şirketlerinin 2023 yılında gerçekleştirmiş oldukları net satış cirosunun yaklaşık 3,8 milyar ABD Doları olduğu hesaplanmaktadır. Sektör 2011-2022 döneminde en yüksek net satış cirosuna; 2017 yılında yaklaşık 9,2 milyar ABD doları ile ulaşmıştır. 

Sektördeki şirketlerinin 2022 yılında gerçekleştirmiş oldukları ihracatın yaklaşık 48 milyon ABD Doları olduğu hesaplanmaktadır. Sektör 2011-2022 döneminde en yüksek ihracat tutarına 2014 yılında yaklaşık 546 milyon ABD doları ile ulaşmıştır.
Türkiye, sektörde faaliyet gösteren firma sayısı açısından Avrupa Ülkeleri arasında 7.nci konumdadır.
Türkiye, sektörde faaliyet gösteren firmaların ciro büyüklükleri açısından ise 18.nci konumdadır.
Yıllık bazdaki yapı izinleri incelendiğinde en 2013-2020 dönemindeki en büyük düşüşün 2019 yılında yaşandığı ve 2022 yılında yapı izin belgesi sayısının 2016-2017 seviyelerine geri döndüğü gözlenmiştir.
2015-2022 dönemde yapı kullanım izin belgesi sayısı yıllık ortalama %0,2 oranında artarak 502.964’den 510.492’ye yükselmiştir.
Rapora buradan ulaşabilirsiniz