Header Reklam

19 - 27 Eylül 2022 Wilo SDG Eylem Günleri Devam Ediyor

21 Eylül 2022
19 - 27 Eylül 2022 Wilo SDG Eylem Günleri Devam Ediyor

1872 yılında kurulan Wilo Grubu, 2022’de 150. yaşını anlamlı bir etkinlikle kutluyor. Sorumlu bir iklim koruma öncüsü olarak Wilo Grubu, dünya çapındaki tüm lokasyonlarında her gün Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefine (SDG) ulaşılmasına katkıda bulunuyor. Wilo özellikle yedi SDG ile çok yakından alakalı bir duruşa sahip. Sürdürülebilir eylem ihtiyacını teyit etmek amacıyla ve Birleşmiş Milletler'in Küresel Hedefler Haftası'ndan ilham alan Wilo; 19-27 Eylül 2022 tarihleri arasında, her bir SDG’nin ayrı bir Wilo şirket lokasyonunda ele alınacağı SKH (SDG) Eylem Günlerini düzenledi.

Wilo SDG Eylem Günleri: 7 SKH – 7 Etkinlik – 7 Wilo Şirket Lokasyonu

Bu yedi gün boyunca yedi şirket lokasyonu, her birinin taahhüt ettiği bir Wilo SKH'sini tartışmak için çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştiriyor. Bu etkinliklerde küresel zorluklarla sürdürülebilir bir şekilde mücadele etmek için fikirler ve dönüştürücü çözümler tartışılacak.

19 Eylül Pazartesi günü Wilo Fransa, SDG 13: İklim Eylemi Hedefleri başlığında; sera gazı emisyonlarının önlenmesi ve azaltılmasının yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele için önlemler alınması konusunu ele aldı. Küresel ısınmanın 2030 yılına kadar, 1.5 dereceye, yani önceden tahmin edilenden on yıl önce ulaşması bekleniyor.

İklim eylemi Wilo'nun DNA'sında yer alıyor. İlk SDG Eylem Günü'nde Wilo Fransa, iş dünyası ve sivil toplumdan ortaklarla iklim açısından nötr bir geleceğin önünü açan önlemleri tartıştı. Wilo Fransa ayrıca Laval üretim sahasının 60 yılı ve orada halihazırda alınmış olan kapsamlı enerji ve kaynak verimliliği önlemleri hakkında bilgi sundu.

20 Eylül Salı günü Wilo Türkiye, SDG 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim

Küresel nüfus, gezegenin dayanabileceğinden daha fazla kaynak tüketirken, sürdürülebilir bir şekilde çalışmaya ve yaşamaya geçiş, kesinlikle gereklidir. Bu, tüketici alışkanlıklarımızı ve üretim tekniklerimizi değiştirmek anlamına geliyor.

Bu yıl 30. yılını kutlayan Wilo Türkiye, SDG Eylem Günü'nde su kaynaklarının korunmasına yönelik, su yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını öne çıkardı. Gerek evlerde temiz içme suyuna etkin erişim, gerekse endüstride ve tarımda suyun yeniden kullanımı kavramları ele alındı.

21 Eylül Çarşamba günü Wilo OrtaDoğu, Kuzey Afrika, Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar başlığını taşıyan 11. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini ele alıyor.

2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 80'inin şehirlerde yaşaması bekleniyor. Büyüyen şehirler mevcut enerji ve su kaynaklarının büyük bir bölümünü tükettiğinden ve çevre üzerinde önemli bir yük oluşturduğundan, şehirlerin sürdürülebilir kalkınma potansiyeli çok büyüktür. Bu zorlukların üstesinden gelmek için dünya çapında akıllı dijital şehir konseptleri ortaya çıkıyor ve aynı zamanda geleceğin metropollerini yaşamaya değer hale getiriyor. Wilo'nun varlığını sürekli olarak genişlettiği MENA bölgesinin SDG Eylem Günü etkinlik gündeminde, yakın geleceğe yönelik planlar arasında Suudi Arabistan'da bir bölgesel merkez ve Dubai'de üretimin genişletilmesi konuları da yer alıyor.

22 Eylül Perşembe günü Wilo Kenya, SDG 8: Sürdürülebilir Büyüme, Yerel Güç; “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” başlığında, tüm insanların paylaşabileceği toplumsal zenginliğin garantisi olarak geleceğe hazır bir ekonominin yaratılmasını ele alacak. İnsan onuruna saygıyı, mevcut ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini tehlikeye atmayan ekonomik büyümeyi nasıl sağlayabiliriz? Wilo Kenya, sürdürülebilir bir gelecek için yerel yaklaşımların ve modellerin önemi üzerine bir podyum tartışması yaparak bu soruyu ele almaya hazırlanıyor. Kenya'daki Wilo platformu tüm Doğu Afrika'daki pazarlara hizmet veriyor ve beşinci yılını kutluyor.

23 Eylül Cuma günü Wilo Kazakistan; SDG 17-İklim Koruması için Küresel Dayanışma: Hedefler için Ortaklıklar konusunu ele alacak. SDG 17, diğer tüm SDG'lere ulaşmanın temel koşuludur: Sürdürülebilir bir kalkınmaya geçiş ancak uluslararası ortaklık yoluyla sağlanabilir. Kazakistan'daki SDG Eylem Günü, iş dünyasının çevresel felaketlere karşı sorumluluğunu inceleyecek. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerinin hemen görülebildiği bir yer Kazakistan'ın Aral Gölü'dür: Bir zamanlar canlı bir ekosistem olan Aral Gölü’nün son 60 yılda neredeyse tamamen kuruduğu görüldü. Geri dönüşü olmayan kuruma süreciyle mücadele, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum arasında güçlü, sürdürülebilir ortaklıklar gerektirir.

26 Eylül Pazartesi günü Wilo Latin Amerika SDG 6: Temiz Su ve Sanitasyon konusunu ele alacak. Su temini giderek daha tehlikeli hale geliyor. Kirlenmiş içme suyu ve yetersiz kanalizasyon bertarafı, gelişmekte olan ülkelerdeki tüm hastalıkların yüzde 80'inin nedenidir. Bugün bile dünya çapında 2,2 milyar insan temiz içme suyuna erişemiyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlası tuvalet olanağına ve herhangi bir kanalizasyon sistemine sahip değil.

Güvenli su ve sanitasyon, doğal bir insan hakkıdır ve dünya çapında sürdürülebilir kalkınma için temel bir gerekliliktir. Latin Amerika SDG Eylem Günü'nde Wilo, ortaklarıyla bu zorluğu tartışacak, içme suyunun temini ve hazırlanması için çözümler sunacak. Wilo 1997'den beri Latin Amerika'da bulunuyor ve bu yıl 25. yılını kutluyor.

27 Eylül Salı günü etkinlik; Wilo ABD’nin SDG 9: Endüstri İnovasyon ve Altyapı başlığını ele alacağı oturumla son buluyor.

Endüstri olmadan sürdürülebilir bir gelecek olmaz. Sürdürülebilir ekonomik büyüme; sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir eğitim ve sağlık sistemleri, akıllı yenilikler, modern altyapı ve güçlü bir endüstri olmadan mümkün değildir.

Dokuzuncu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi; Endüstri, İnovasyon ve Altyapılar konusuna, Cedarburg'daki en yeni Wilo üretim tesisi ile birlikte önemli bir örnek sunuluyor. ABD SDG Eylem Günleri, bu alanlardaki yatırımların verimlilik, üretkenlik ve rekabetçiliğin yanı sıra sürdürülebilirlik hedeflerine ve işyeri çekiciliğine nasıl katkıda bulunduğunu inceleyecek.

Etkinlikler Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi izlenebiliyor:

https://wilo1872.com/en/150-years/The-anniversary-year/Wilo-SDG-Action-Days/Slider Altına